Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Veden uudelleenkäyttö maataloudessa ja taajamien viheralueiden hoidossa  
EU:n kunnat ja alueet kehottavat ottamaan myös taajamien viheralueet veden uudelleenkäyttöä koskevan asetusehdotuksen piiriin ja ehdottavat järjestelyjä, jotka tuovat oikeusvarmuutta toiminnanharjoittajille ja loppukäyttäjille.

EU:n kunnat ja alueet esittävät, että vettä olisi ryhdyttävä käyttämään uudelleen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, ja kehottavat laajentamaan ehdotetun asetuksen soveltamisalaa maatalouden kastelukäytöstä myös taajamien viheralueiden kasteluun. Kolmannes EU:n maa-alasta kärsii vesistressistä, ja veden niukkuus aiheuttaa huolta useissa jäsenvaltioissa. Koska ilmastonmuutos tuo mukanaan ennalta arvaamattomia sääilmiöitä, lisääntyvää kuivuutta ja makean veden puutetta ja laatuongelmia jouduttaneen lieventämään veden uudelleenkäytön avulla.

Euroopan alueiden komitea (AK) on antanut lausunnon aiheesta Ehdotus asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista . Lausunnossa esitetään huomioita Euroopan komission toukokuussa 2018 ehdottamista uusista säännöistä, joilla on tarkoitus edistää ja helpottaa veden uudelleenkäyttöä maatalouden keinokasteluun EU:ssa.

Lausunnon esittelijä Oldřich Vlasák (CZ, ECR) toteaa: ”Tehokas vesihuolto on erityisen tärkeää, sillä kolmannes EU:n alueesta kärsii vesistressistä. Kannustankin Euroopan komissiota laajentamaan asetuksen soveltamisalaa maatalouden kastelujärjestelmistä taajamien viheralueisiin, kuten puistoihin, puutarhoihin ja urheilukenttiin, sekä katujen puhtaanapitoon. Tämä auttaa pitämään taajama-alueet vihreinä.”

AK tukee EU:n pyrkimyksiä kiertotalouden käynnistämiseksi vesialalla mutta pyytää pitämään huolen siitä, ettei lisäkustannuksia ja - rasitteita sälytetä kohtuuttomassa määrin kuntien, maataloustuottajien ja kansalaisten harteille.

Paikallis- ja aluepoliitikot kehottavat parantamaan ehdotetun säädöksen teknisiä näkökohtia, jotta sen toimivuutta ei haitata perusteettomin rasittein ja estein.

Lisäksi kunnat ja alueet pyytävät selkiyttämään kierrätysveden tuottajien vastuuta ja kiinnittämään huomiota myös veden kierron hallinnoinnista vastaaviin tahoihin ja loppukäyttäjiin. Komitean jäsenet ovat ilmaisseet kannattavansa asetuksen voimaantulon määräajan pidentämistä kolmeen vuoteen, jotta paikallis- ja alueviranomaisilla on enemmän aikaa huolehtia uusien sääntöjen turvallisesta täytäntöönpanosta.

Paikallispäättäjät kehottavat myös säätämään asianmukaisista näytteenotto- ja analysointinormeista ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon kasteluun käytettävän kierrätysveden laatua koskevat ISO-standardit luokittain sen mukaan, mitä kasveja kastellaan.

AK suosittaa, että vettä ryhdytään käyttämään uudelleen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Veden uudelleenkäyttöä kartoittavan AK:n tutkimuksen CoR study Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions mukaan uudelleenkäyttö on järjestelmällistä vain seitsemässä EU-maassa: Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa, Italiassa, Kyproksessa, Kreikassa ja Italiassa.

Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) on määrä hyväksyä ehdotettua asetusta käsittelevä mietintöluonnos 21. tammikuuta 2019.

Taustatietoa:

Tehokas vesienhoitojärjestelmä: lähestymistapa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi – esittelijä Cees Loggenin (NL, ALDE) valmistelema lausunto, joka hyväksyttiin helmikuussa 2017

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu – esittelijä Mark Weinmeisterin (DE, EPP) valmistelema lausunto, joka hyväksyttiin toukokuussa 2018

Kuvia täysistunnosta

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REUSING-WATER-FOR-AGRICULTURE-AND-KEEPING-OUR-URBAN-AREAS-GREEN.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023