Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat peräänkuuluttavat lisää resursseja nuorisotyöttömyyden torjumiseen Euroopassa  

AK korostaa, että nuorisotakuun vahvistaminen on äärimmäisen tärkeää

covid-19-kriisin yhteydessä

Alue- ja paikallisviranomaiset kehottavat EU:ta ja valtiollisia instituutioita turvaamaan Euroopan nuorisolle oikeuden työhön, kohtuulliseen palkkaan ja sosiaaliseen suojeluun osana elpymistä. Pandemia on lisännyt tuntuvasti nuorisotyöttömyyttä kaikkialla Euroopan unionissa. Alueet ja kunnat kehottavatkin sisällyttämään nuorten työllisyyttä edistäviä toimia kansallisiin elpymissuunnitelmiin. Nämä kuuluvat Romy Karierin (LU, EPP) laatiman, Euroopan alueiden komitean täysistunnossa käsitellyn lausunnon keskeisiin viesteihin.

Euroopan alueiden komitean täysistunnon käsiteltävänä oli lausunto vahvistetusta nuorisotakuusta , joka on alle 30-vuotiaiden työttömyyden torjuntaan tähtäävä EU:n aloite. Lausunnon oli laatinut Clervaux’n kunnanvaltuuston jäsen Romy Karier (LU, EPP). Alue- ja paikallisviranomaiset kannattavat seitsemän vuotta sitten perustetun välineen vahvistamista. Ne pitävät kuitenkin valitettavana, että ohjelmakaudella 2021–2027 nuorisotakuun tukemiseen osoitettavaa osuutta ei ole kasvatettu merkittävästi covid-19-pandemian aiheuttamasta kriittisestä tilanteesta huolimatta.

Eurostatin tuoreiden tietojen mukaan joulukuussa 2020 nuorisotyöttömyysaste oli EU:ssa 17,8 prosenttia (3 138 miljoonaa alle 25-vuotiasta työtöntä), kun joulukuussa 2019 se oli 14,8 prosenttia. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien osuus alle 30-vuotiaiden ryhmässä on kasvanut 12,5 prosentista vuonna 2019 13,5 prosenttiin vuoden 2020 kolmannella neljännekselle. Ennen kesää saavutettiin lähes 15 prosentin huippu.

Esittelijä Romy Karier totesi: Alueet ja kunnat voivat antaa huomattavan panoksen nuorisotyöttömyyden torjuntaan, jos niitä vain kuunnellaan. Kaikkien julkisen vallan tasojen tavoin meidän on tehostettava toimiamme ja tehtävä yhteisyötä näinä kriisiaikoina. Ehdotammekin konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä eurooppalaisen nuorisotakuun vahvistamiseksi. Ilman todellista sitoutumista nuorisolle tarkoitetun tuen lisäämiseen joko rahoituksen tai strategioiden parantamisen muodossa seuraukset ovat todennäköisesti dramaattiset ja ulottuvat pitkälle myös nykyisen kriisin jälkeen. Mutta jos yhdistämme voimamme, olen vakuuttunut, että voimme välttää uuden kadotetun sukupolven syntymisen.

Jotta nuorisotyöttömyyttä voitaisiin torjua tehokkaasti pandemiatilanteessa, alue- ja paikallistason päättäjät kehottavat nuorisotakuun vahvistamisen lisäksi jatkamaan ja laajentamaan 100 miljardin euron SURE -välineen (eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen) soveltamista. Lisäksi AK kehottaa sisällyttämään kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin nuorisotyöllisyystoimia ja varoittaa toimintapolitiikoista, joilla pyritään osana elpymistä edistämään nuorten työllisyyttä heikentämällä heidän oikeuttaan kohtuulliseen palkkaan ja pääsyä sosiaalisen suojelun piiriin.

AK tähdentää, että alue- ja paikallisviranomaisilla on ratkaiseva asema tuettaessa nuorisotakuun tehokasta toteuttamista, sillä nämä voivat toimia siltana oppilaitosten ja julkisten työvoimapalvelujen välillä. Komitea korostaa, että on tärkeää edistää työvoiman liikkuvuutta jäsenvaltioiden ja alueiden välillä vahvistamalla nuorisotakuuta, sillä liikkuvuudella on tärkeä rooli työmarkkinamahdollisuuksien luomisessa. Alueet ja kunnat pitävätkin valitettavana, että tätä alkuperäisessä nuorisotakuussa ollutta osuutta ei ole sisällytetty uuteen ehdotukseen.

Lisäksi AK:n jäsenet katsovat, että on oleellisen tärkeää määritellä selkeät, täsmälliset ja sitovat kriteerit nuorisotakuun perusteella tarjottavien työ-, koulutus- ja oppisopimuspaikkojen laadulle. Yhtä tärkeää on vähentää nuorten työnhakijoiden hallinnollista taakkaa: vakiomenettelynä tulisi olla sähköinen rekisteröityminen erityisten nuorisotakuun sähköisten alustojen kautta.

Lausuntoäänestyksen lopullinen tulos ilmoitetaan täysistunnon päätteeksi.

Taustaa:

EU tukee jäsenvaltioita nuorisotyöttömyyden ja työelämän ulkopuolelle jäämisen vähentämisessä nuorisotyöllisyyden tukipaketilla , joka koostuu neljästä osasta. Yksi näistä on nuorisotakuu, vuonna 2013 käynnistetty hanke, joka on auttanut jo 24:ää miljoonaa nuorta. Neuvosto antoi viime vuonna Euroopan komission ehdotuksen pohjalta suosituksen entistä vahvemmasta nuorisotakuusta .

Nuorisotakuun myötä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikille alle 30-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai koulutuksen päättämisestä.

Yhteydenotot:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023