Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueiden kilpailu parhaasta yritysstrategiasta alkaa  
Vuoden 2020 Euroopan yrittäjyysalueiden haku käynnistynyt

Euroopan alueiden komitea (AK) käynnisti pk-yritysten yleiskokouksessa Grazissa Itävallassa 19. marraskuuta hakumenettelyn kandidaateille vuoden 2020 Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnuksen saamiseksi. EYA-tunnusta voi hakea mikä tahansa EU:n alue tai kunta, joka on valmis panemaan täytäntöön kunnianhimoisen strategian sikäläisten pk-yritysten ja yrittäjien tukemiseksi. Vuoden 2020 EYA-tunnuksen hakuaika päättyy 27. maaliskuuta 2019.

EYA-tunnus myönnetään vuosittain kolmelle EU:n alueelle, jotka noudattavat merkittävää tulevaisuuteen suuntautunutta strategiaa sikäläisen yrittäjyyden edistämiseksi ja pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi. Kaikki EU:n alueet, kunnat tai muut paikalliset tai alueelliset elimet, joilla on poliittiset valtuudet toteuttaa yrittäjyyteen liittyvä strategiamalli, voivat koostaan tai vauraudestaan riippumatta jättää hakemuksen.

Me kaikki tiedämme, että tarvitsemme lisää yrittäjiä ja kasvumyönteisemmän liiketoimintaympäristön Euroopassa. Kunnilla ja alueilla on tässä yhteydessä keskeinen rooli: voimme paikallisesti vahvistaa talouden perusedellytyksiä, joiden ansiosta yrittäjyys voi kukoistaa. EYA-voittajat ovat yhtä monimuotoisia kuin Eurooppakin ja korostan, että kyseessä ei ole vain huippuosaajien kerho. Tunnus voidaan myöntää myös vähemmän vauraille alueille, jotka ovat laatineet kunnianhimoisen strategian, jonka avulla ne voivat edetä omista lähtökohdistaan ”, totesi AK:n jäsen Michiel Scheffer , hollantilaisen Gelderlandin lääninvaltuuston talous-, koulutus- ja Eurooppa-asioista vastaava johtokunnan jäsen. Alue on yksi vuoden 2019 EYA-tunnuksen saajista.

EYA-valintalautakunta seuraa palkittujen alueellisten ja paikallisten strategioiden täytäntöönpanoa vuonna 2020. Vuoden lopulla valintalautakunta, johon kuuluu AK:n jäseniä sekä EU:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten edustajia, vierailee palkituilla alueilla tutkiakseen saavutettua edistystä, antaakseen niille riippumattoman ulkopuolisen arvion toteutetuista toimista ja saadakseen uusia näkökulmia ja ideoita EYA-ohjelman jatkokehitystä varten.

Vuoden 2020 EYA-tunnuksen saajien tärkeimmistä tuloksista ja saavutuksista jaetaan myös tietoa ja niistä keskustellaan alue- ja paikallisviranomaisten kesken EYA-verkostossa. Kahdeksan vuoden aikana tunnus on myönnetty 27 alueelle 15:ssä EU-maassa (kaikki palkitut strategiat löytyvät täältä ), joten verkostolla on hyvien käytänteiden hedelmälliseen vaihtoon, vertaisoppimiseen sekä entisten ja nykyisten EYA-tunnuksen saajien onnistuneeseen yhteistyöhön tarvittava kriittinen massa.

Hakuaika päättyy 27. maaliskuuta 2019 . Hakulomake ja tarkempaa tietoa arviointiperusteista on saatavilla EYA-verkkosivuilla :

https://cor.europa.eu/fi/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Taustatietoa:

Pk-yritysten yleiskokous on pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) merkittävin tapahtuma Euroopassa. Konferenssi järjestetään vuosittain Euroopan pk-yritysviikon aikana. Yhdessä pk-yritysedustajien verkoston kanssa yleiskokous muodostaa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen hallinnointirakenteen. Tänä vuonna yleiskokous järjestetään Grazissa Itävallassa 19.–21. marraskuuta 2018.

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

Matkap. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :