Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat yhdistävät voimansa komission ja EIP:n kanssa koheesioinvestointien ja elvytystoimien toteuttamiseksi kaikkien kansalaisten hyväksi  

Kumppanuudessa keskitytään koheesiopolitiikan tehokkaampaan ja ripeämpään täytäntöönpanoon, uusien vuoden 2021 jälkeisten ohjelmien käynnistämiseen ja täydentävyyden varmistamiseen elpymisvarojen kanssa.

Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Lilyana Pavlova sekä Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet kehottavat pyrkimään laajalla rintamalla siihen, että vältetään viivytyksiä ja varojen menettämistä ja varmistetaan, että jokainen euro edistää oikeudenmukaista ja kestävää elpymistä.

Koheesiorahastot ovat osoittautuneet elintärkeiksi pandemian aikana, mutta uusien joustavien hätätilasääntöjen mahdollistaman uudelleenkohdentamisen jälkeen lähes 40 prosenttia vuosien 2014–2020 määrärahoista on vielä käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Samaan aikaan jäsenvaltio- ja aluetason viranomaiset käynnistävät uusia koheesiopolitiikan ohjelmia, joiden määrärahat ovat noin 500 miljardia euroa vuoteen 2027 asti. Tehtävää vaikeuttaa entisestään se, että elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetut poikkeukselliset investoinnit sitovat suurimman osan jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason hallinnon valmiuksista.

AK:n täysistunnossa 27. tammikuuta käydyssä keskustelussa keskityttiin siihen, miten varmistaa, että sekä koheesiopolitiikka että elpymisvarat tarjoavat pikaisesti mahdollisuuksia kaikille kansalaisille.

”Komiteamme ja sen perustamaan koheesiopolitiikkaa tukevaan CohesionAlliance-ryhmittymään kuuluvat kumppanit yhdistävät voimansa Euroopan komission ja Euroopan investointipankin kanssa nykyisten koheesiopoliittisten ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttamiseksi ja seuraavien ohjelmien käynnistämiseksi ajoissa, jotta pystytään saamaan aikaan tuloksia pandemian koettelemien kansalaisten ja paikallisyhteisöjen hyväksi, vähentämään sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia eroja EU:n alueilla, torjumaan ilmastonmuutosta ja vahvistamaan palautumis- ja selviytymiskykyä”, totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas keskustelussa, johon osallistui myös tärkeimpien eurooppalaisten alue- ja paikallishallinnon järjestöjen edustajia. Hän korosti #CohesionAlliance-verkoston vaikuttavaa työtä ja kertoi AK:n ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston aiemmin tällä viikolla allekirjoittamasta strategisesta yhteisestä toimintasuunnitelmasta , jonka tavoitteena on tehostaa konkreettista varainkäyttöä ja edistää yhteenkuuluvuutta kaikkien EU:n politiikkojen perusarvona.

Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira totesi, että kauden 2014–2021 ohjelmien, myös REACT-EU-kriisimekanismin, täytäntöönpano etenee hyvin, mutta vuosina 2022 ja 2023 tarvitaan kuitenkin lisätoimia vielä käytettävissä olevien varojen investoimiseksi. Jäsenvaltioiden olisi myös nopeutettava nykyisen ohjelmakauden ohjelmien valmistelua. ”Nyt on aika saada uudet ohjelmat käyntiin. Kaikki ohjelmat on hyväksyttävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Kehotan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole toimittaneet ohjelmiaan, tekemään sen mahdollisimman pian. Olen kuitenkin myös tuonut selvästi esille sen, että vauhti ei saa vaarantaa laatua” , hän sanoi .

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Lilyana Pavlova korosti täysistuntokeskustelussa, että ”EIP on päättänyt lisätä rahoitustaan Euroopan köyhimmille alueille ja hyväksynyt koheesiota koskevan suuntaa-antavan asiakirjan, jossa asetetaan koheesiotoimillemme selkeä uusi tavoite seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. Olemme ensimmäistä kertaa asettaneet erillisen ja kunnianhimoisen tavoitteen vähemmän kehittyneille alueille tarkoitetulle rahoitukselle: 23 prosenttia EIP:n kokonaisrahoituksesta EU:ssa olisi ohjattava näille alueille vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi EIP aikoo vuoteen 2025 mennessä osoittaa omalta osaltaan 45 prosenttia EU-rahoituksesta siirtymävaiheessa olevilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla toteutettaviin hankkeisiin. EIP on myös sitoutunut lisäämään kokonaistukea innovointiin ja yksityisen sektorin kehittämiseen koheesioalueilla ja rahoittamaan erityisesti hankkeita, joissa pyritään saavuttamaan samanaikaisesti sekä ilmasto- että koheesiotavoitteita.”

EU:n rakennerahastoinvestoinnit ovat riippuvaisia kumppanuusperiaatteesta, joka takaa kaikkien hallintotasojen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen sen varmistamiseksi, että jokainen sentti rahoituksesta käytetään siellä, missä pitääkin. Tämän yksinkertaistetun toimintatavan, jolla varmistetaan, että elpymisvaroja voidaan investoida, on täydennettävä ja vahvistettava perinteisiä investointeja vaarantamatta niitä.

Taustaa:

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas, koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira ja AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan (COTER) puheenjohtaja Nathalie Sarrabezolles allekirjoittivat 25. tammikuuta yhteisen toimintasuunnitelman vahvan elpymisen ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämiseksi. Lehdistötiedotteeseen voi tutustua täällä . Asiakirja löytyy kokonaisuudessaan täältä .

AK on arvioinut paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista kauden 2021–2027 käynnissä olevaan ohjelmasuunnitteluun ja esittänyt suosituksensa niiden osallistumisen vahvistamisesta lokakuussa 2020 pidetyssä täysistunnossa antamassaan lausunnossa. Lausunto löytyy täältä .

Lisätietoa AK:n toiminnasta koheesiopolitiikan alalla on saatavilla COTER-valiokunnan verkkosivuilla ja AK:n verkkosivuilla ”Yhteenkuuluvuus perusarvonamme” .

Euroopan komissio on tähän mennessä suorittanut maksuina 253 miljardia euroa (62 prosenttia varatuista määrärahoista) ohjelmakaudella 2014–2020, mikä mahdollistaa varojen käytön vuoteen 2023 asti. Lukuihin sisältyy 50,6 miljardin euron kriisimekanismi REACT-EU .

Kaudella 2021–2027 EU on varannut koheesiopolitiikkaa varten 392 miljardia euroa. Kun mukaan lasketaan jäsenvaltioiden yhteisrahoitus, ohjelmien rahoittamiseen EU:n alueilla ja jäsenvaltioissa on käytettävissä noin 500 miljardia euroa. Lisätietoa on saatavilla täällä .

Monet EU-tasolla covid-19-pandemian alussa toteutetuista toimenpiteistä rahoitettiin koheesiopolitiikan varoilla, mutta pandemian edetessä päästiin sopimukseen ennennäkemättömän suuresta lisärahoituksesta, jolla tuetaan elpymistä ja palautumista pandemian jälkeen. Säännöt ovat yksinkertaisempia ja joustavampia, jotta varat on mahdollista käyttää nopeammin. Joustoa sovellettiin tilapäisesti myös koheesiorahoitukseen, jotta voitiin auttaa rahoittamaan elintärkeitä järjestelmiä, kuten työpaikkojen säilyttämiseen tähtääviä järjestelyjä, kansalaisten tukemiseksi pandemian aikana.

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITES-TEAM-UP-COMMISSION-EIB-RACE-AGAINST-CLOCK-BOOST-COHESION-INVESTMENT.ASPX

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITES-TEAM-UP-COMMISSION-EIB-RACE-AGAINST-CLOCK-BOOST-COHESION-INVESTMENT.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITES-TEAM-UP-COMMISSION-EIB-RACE-AGAINST-CLOCK-BOOST-COHESION-INVESTMENT.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITES-TEAM-UP-COMMISSION-EIB-RACE-AGAINST-CLOCK-BOOST-COHESION-INVESTMENT.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-CITES-TEAM-UP-COMMISSION-EIB-RACE-AGAINST-CLOCK-BOOST-COHESION-INVESTMENT.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022