Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet tekevät avaruudesta arkipäivää  

Euroopan alueiden komitean jäsenet antoivat tukensa Andres Jaadlalle (ET, ALDE) hyväksymällä hänen aiheesta ”Avaruusstrategia Euroopalle” laatimansa lausunnon. AK on samoilla linjoilla Euroopan komission lokakuussa 2016 julkaiseman avaruuspoliittisen vision kanssa. Komitea kehottaa kuitenkin kehittämään sen alueulottuvuutta, jotta avaruusteknologiasta tulee tutumpaa kansalaisille. Avaruusteknologian, -datan ja -palvelujen hyöty näkyy viestinnässä, valvontajärjestelmissä, rajojen ja turvallisuuden valvonnassa, nopeassa reagoinnissa luonnonkatastrofeihin, maatalouden ja kalastuksen tukitoimissa sekä liikenteen hallinnassa.

Avaruusteknologiasta, -datasta ja -palveluista on tullut erottamaton osa päivittäistä elämäämme. Tieto- ja viestintäteknologiasektorilla (TVT) reaaliaikainen tietojenvaihto on avaruusteknologian mahdollistamaa. Digitaalipalvelujen alalla sitä hyödynnetään ympärivuorokautisissa ja teräväpiirtoisissa valvontajärjestelmissä. Avaruudesta käsin satelliitit mahdollistavat nopean reagoinnin luonnononnettomuuksissa ja edistävät taajamahallinnon ja julkisen liikenteen hallinnoinnin kehittämistä. Avaruuteen perustuvilla voimavaroilla ja palveluilla on keskeinen merkitys Euroopan turvallisuudelle ja puolustukselle, ja ne ovat tärkeitä tekijöitä myös ympäristön seurannassa, biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa ja ilmaston lämpenemisen torjunnassa.

”Avaruuspolitiikka voi auttaa vauhdittamaan työpaikkojen luomista, kasvua ja investointeja Euroopassa samalla kun se laajentaa tieteen ja tutkimuksen rajoja”, totesi esittelijä, Rakveren kaupunginvaltuuston jäsen Andres Jaadla. Hän lisäsi, että ”meidän on kehitettävä aiheen alueellista ulottuvuutta, jotta avaruuden hyödyt tulevat lähemmäs kansalaisia. EU:n avaruuspolitiikalla ja -strategialla on kuitenkin kyettävä saamaan yhteiskunta vakuuttuneemmaksi kaikista potentiaalisista hyödyistä. EU:n avaruuspolitiikassa tulee keskeinen sija varata käyttäjille.”

Esittelijä Jaadla huomautti lisäksi, että ”paikallis- ja alueviranomaisilla on tarvittavaa osaamista ja tahtoa osallistua EU:n avaruuspolitiikan toteuttamiseen. Avaruusteknologiaa hyödyntävien eurooppalaisten alueiden NEREUS-verkostoon on liittynyt useita alueita, mikä on osoitus avaruusalan merkityksen lisääntymisestä aluetalouksissa. Tätä toimintaa on kuitenkin painotettava enemmän ja sen turvin on kehitettävä kokoavia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän, julkisten laitosten ja tiedeyhteisön välillä. Esittelijä Jaadla kehotti kytkemään ja integroimaan avaruusstrategian entistä tiiviimmin EU:n muihin toimintapolitiikkoihin, kuten EU:n kaupunkiagendaan, älykkäät kaupungit -aloitteeseen ja ilmastopolitiikkaan.

Andres Jaadla totesi lisäksi, että ”on toteutettava enemmän toimia tietoisuuden lisäämiseksi ja koulutettava asiantuntijoita ja sekä insinöörejä ja tutkijoita paremmin. Tämän ansiosta eurooppalaisen yhteiskunnan pitäisi kyetä näyttelemään keskeistä roolia tulossa olevien kompleksisten maa- ja satelliittijärjestelmien kehittämisessä sellaisten ohjelmien kuin Galileo ja Copernicus avulla.”

Euroopan alueiden komitea on hyvin kiinnostunut tukemaan Copernicus-ohjelman kehittämistä ja toteuttamista. Komitea on valmis asettamaan yhden pysyvän täysjäsenen ohjelman käyttäjäfoorumiin. ”Näin foorumissa otettaisiin suoran osallistumisen ansiosta huomioon paikallisten käyttäjien näkökulma Copernicus-ohjelman tarjoaman datan käyttöönotossa”, Jaadla sanoi.

”AK voi olla keskeinen kumppani, joka kokoaa Euroopan komission, jäsenvaltiot, Euroopan avaruusjärjestön, tiedeyhteisön, paikallishallinnon ja käyttäjät rakentamaan uusia kumppanuuksia EU:n muiden toimintapolitiikkojen kanssa”, Andres Jaadla sanoi.

Taustatietoa

Euroopan avaruusstrategia . Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 26. lokakuuta 2016

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | P. +32 (0)470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Ympäristöasioissa onnistuminen on paikallishallinnon käsissä
Ympäristöasioissa onnistuminen on paikallishallinnon käsissä
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018