Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin  

Euroopan alueiden komitean jäsenet keskustelivat Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista 9. joulukuuta ja ilmaisivat tukevansa kansalaisten aktiivista kuulemista – pysyvää vuoropuhelumekanismia – ja laajaa siirtymistä avoimempaan hallintotapaan. Lisäksi he kehottivat ottamaan kunnat ja alueet mukaan konferenssiin. Tätä kannatti myös Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) Vihreät / Euroopan vapaa allianssi - ryhmän koordinaattori Daniel Freund, joka sanoi, että alueiden ja kuntien osallistuminen on ratkaisevan tärkeää konferenssin kannalta. Myöhemmin samana päivänä AFCO-valiokunta hyväksyi konferenssin valmistelua käsittelevän mietinnön, jossa tuetaan AK:n ehdotusta olla mukana prosessissa ja kannatetaan pysyvää mekanismia kansalaisten kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

Esitellessään puheenjohtajakautensa painopisteet heinäkuussa 2019 Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehotti järjestämään Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin. Konferenssin on määrä käynnistyä keväällä 2020 ja kestää kaksi vuotta, ja sen on tarkoitus antaa uutta pontta Euroopan rakentamiselle ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Siihen sisältyy vuoropuhelua kansalaisten kanssa.

”Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunta on laatimassa lausuntoluonnosta aiheesta ”Paikallis- ja alueviranomaiset jatkuvassa vuoropuhelussa kansalaisten kanssa”. Tämä on AK:n tärkein panos Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin. Sen lopulliset suositukset on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa toukokuussa 2020.

Lausunnon esittelijä Mireia Borrell Porta (ES, EA), ulkosuhdetoiminnasta ja EU-asioista vastaava kabinettisihteeri Katalonian aluehallituksessa, totesi keskustelun kuluessa: ”Pysyvän ja jäsennellyn, paikallis- ja alueviranomaisten koordinoiman kansalaisvuoropuhelun luomisessa ei ole kyse ainoastaan viestinnästä ja osallistumisesta vaan ensisijaisesti demokraattisesta hallinnosta. Sen tulisi parantaa nykyisin heikosti toimivaa viestintäyhteyttä kansalaisten ja EU:n välillä ja johtaa hallintorakenteiden kehittymiseen.”

CIVEX-valiokunnan kokouksessa käytti puheenvuoron myös Euroopan komission viestinnän pääosaston johtaja Pia-Ahrenkilde-Hansen . Hän sanoi, että AK:n ja sen jäsenten osallistuminen on tärkeää, jotta voidaan luoda edellytykset onnistumiselle, lisätä konferenssin näkyvyyttä ja tavoittaa kansalaiset.

Euroopan parlamentin jäsen Daniel Freund (DE, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi), joka on Euroopan tulevaisuutta koskevaa konferenssia käsittelevän Euroopan parlamentin työryhmän jäsen, sanoi: ”Olemme vielä suunnittelemassa yksityiskohtia siitä, miten Euroopan alueiden komitea tulee olemaan edustettuna Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa. Konferenssin yleisessä suunnittelussa olisi kuultava EU-, valtio-, alue- ja paikallistason edustajia. Olemme avoimia keskustelulle ja paikallis- ja aluetason poliitikkojen osallistumiselle keskusteluun.”

Myöhemmin samana päivänä AFCO-valiokunta hyväksyi konferenssin valmistelua käsittelevän mietinnön, jossa muun muassa suositetaan, että AK:n olisi oltava mukana prosessissa, ja kannatetaan pysyvää mekanismia kansalaisten kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023