Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi  

AK on valmis kehittämään onnistuneen sähköisen covid-19-tietojenvaihtofooruminsa pohjalta digitaalisia alustoja auttaakseen Euroopan komissiota tukemaan paikallistaloutta, pk-yrityksiä, matkailua ja digitalisaatiota.

Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat myös EU:ta ryhtymään tehokkaisiin toimiin alueellisten lentoasemien tueksi.

AK:n jäsenet korostivat sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa käydyssä keskustelussa AK:n perustaman sähköisen tietojenvaihtofoorumin suurta menestystä. Foorumi tarjoaa paikallis- ja aluehallinnoille mahdollisuuden jakaa parhaita käytänteitään reagoinnista covid-19-pandemiaan. AK:n jäsenet ehdottivat tämän onnistuneen esimerkin pohjalta komissaari Bretonille yhteisiä toimia digitalisaation ja digitaalisten alustojen innovatiivisen käytön edistämiseksi, jotta voidaan tukea Euroopan komission työtä liikenteen, matkailun sekä sosiaali- ja koulutuspalvelujen kaltaisilla strategisilla aloilla.

EU:n alueiden ja kuntien kokous kehotti myös tukemaan vahvemmin matkailualan elvyttämistä ja korosti erityisesti alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden keskeistä merkitystä. Alue- ja paikallispäättäjät painottivat, että pandemia on edistänyt digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa mutta samaan aikaan tuonut esiin edelleen olemassa olevan valtavan digitaalisen kuilun.

Komissaari Breton oli äskettäisessä kokouksessamme tyytyväinen komitean perustamaan covid-19-tietojenvaihtofoorumiin, jossa vaihdetaan kokemuksia pandemian torjunnasta. Jatkamme mielellämme tällaisten välineiden kehittämistä Euroopan komission kanssa, jotta voidaan tukea elpymissuunnitelmien täytäntöönpanoa paikallistalouden, pk-yritysten ja matkailun edistämiseksi , totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ja jatkoi: Lomakauden lähestyessä alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden on käynnistettävä toimintansa uudelleen, ja pyrimme varmistamaan, että ne voivat tehdä sen nopeasti ja turvallisesti. Odotamme Euroopan komissiolta toimia, kun otetaan huomioon alueellisten lentoasemien matkailulle antama lisäarvo ja EU:n talouteen tuoma panos. Tämä ei ole vain alueellinen tai kansallinen vaan eurooppalainen kysymys, sillä asia liittyy suoraan sisämarkkinoiden toimintaan.

Komissaari Breton totesi: Komission ehdottama Euroopan elpymissuunnitelma on ennennäkemätön niin laajuudeltaan kuin poliittiselta, institutionaaliselta ja taloudelliselta rakenteeltaan. Suunnitelman tehokkaassa toteuttamisessa paikallis- ja aluepäättäjillä on ratkaisevan tärkeä rooli. Ne ovat ruohonjuuritason kokemuksensa ansiosta etulinjassa kartoitettaessa tarpeita, hätätilanteita, eniten kärsineitä aloja tai tehokkaimpia tukitoimia. Paikallis- ja alueyhteisöt ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä tehokkaita, kestäväpohjaisia ja selviytymiskykyisiä teollisia ekosysteemejä, jotta voidaan tukea alueidenvälisten arvoketjujen kehittämistä ja hyödyntää näin kaikilta osin sisämarkkinoita.

Taustatietoa

Sähköiselle tietojenvaihtofoorumille , joka on maaliskuusta lähtien ollut Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten käytettävissä, on tähän mennessä koottu yli 250 vastausta, palautetta ja suositusta liittyen siihen, miten alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista elpymistä. Vastaukset voi lähettää asiointiosoitteeseen COVID19@cor.europa.eu.

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022