Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat valmiita kehittämään digitaalisia alustoja yhdessä sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen kanssa 750 miljardin euron elpymissuunnitelman kohdennetun täytäntöönpanon tehostamiseksi  

AK on valmis kehittämään onnistuneen sähköisen covid-19-tietojenvaihtofooruminsa pohjalta digitaalisia alustoja auttaakseen Euroopan komissiota tukemaan paikallistaloutta, pk-yrityksiä, matkailua ja digitalisaatiota.

Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat myös EU:ta ryhtymään tehokkaisiin toimiin alueellisten lentoasemien tueksi.

AK:n jäsenet korostivat sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa käydyssä keskustelussa AK:n perustaman sähköisen tietojenvaihtofoorumin suurta menestystä. Foorumi tarjoaa paikallis- ja aluehallinnoille mahdollisuuden jakaa parhaita käytänteitään reagoinnista covid-19-pandemiaan. AK:n jäsenet ehdottivat tämän onnistuneen esimerkin pohjalta komissaari Bretonille yhteisiä toimia digitalisaation ja digitaalisten alustojen innovatiivisen käytön edistämiseksi, jotta voidaan tukea Euroopan komission työtä liikenteen, matkailun sekä sosiaali- ja koulutuspalvelujen kaltaisilla strategisilla aloilla.

EU:n alueiden ja kuntien kokous kehotti myös tukemaan vahvemmin matkailualan elvyttämistä ja korosti erityisesti alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden keskeistä merkitystä. Alue- ja paikallispäättäjät painottivat, että pandemia on edistänyt digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa mutta samaan aikaan tuonut esiin edelleen olemassa olevan valtavan digitaalisen kuilun.

Komissaari Breton oli äskettäisessä kokouksessamme tyytyväinen komitean perustamaan covid-19-tietojenvaihtofoorumiin, jossa vaihdetaan kokemuksia pandemian torjunnasta. Jatkamme mielellämme tällaisten välineiden kehittämistä Euroopan komission kanssa, jotta voidaan tukea elpymissuunnitelmien täytäntöönpanoa paikallistalouden, pk-yritysten ja matkailun edistämiseksi , totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ja jatkoi: Lomakauden lähestyessä alueellisten lentoasemien ja niille liikennöivien lentoyhtiöiden on käynnistettävä toimintansa uudelleen, ja pyrimme varmistamaan, että ne voivat tehdä sen nopeasti ja turvallisesti. Odotamme Euroopan komissiolta toimia, kun otetaan huomioon alueellisten lentoasemien matkailulle antama lisäarvo ja EU:n talouteen tuoma panos. Tämä ei ole vain alueellinen tai kansallinen vaan eurooppalainen kysymys, sillä asia liittyy suoraan sisämarkkinoiden toimintaan.

Komissaari Breton totesi: Komission ehdottama Euroopan elpymissuunnitelma on ennennäkemätön niin laajuudeltaan kuin poliittiselta, institutionaaliselta ja taloudelliselta rakenteeltaan. Suunnitelman tehokkaassa toteuttamisessa paikallis- ja aluepäättäjillä on ratkaisevan tärkeä rooli. Ne ovat ruohonjuuritason kokemuksensa ansiosta etulinjassa kartoitettaessa tarpeita, hätätilanteita, eniten kärsineitä aloja tai tehokkaimpia tukitoimia. Paikallis- ja alueyhteisöt ovat keskeisessä asemassa kehitettäessä tehokkaita, kestäväpohjaisia ja selviytymiskykyisiä teollisia ekosysteemejä, jotta voidaan tukea alueidenvälisten arvoketjujen kehittämistä ja hyödyntää näin kaikilta osin sisämarkkinoita.

Taustatietoa

Sähköiselle tietojenvaihtofoorumille , joka on maaliskuusta lähtien ollut Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten käytettävissä, on tähän mennessä koottu yli 250 vastausta, palautetta ja suositusta liittyen siihen, miten alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista elpymistä. Vastaukset voi lähettää asiointiosoitteeseen COVID19@cor.europa.eu.

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023