Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU-rahoitusta urheilun tueksi: Alueet ja kunnat yhdistävät voimansa UEFA:n kanssa  
Kuvagalleria | Twitter: #CohesionAlliance

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa pyrkivät yhteisvoimin edistämään EU-rahoituksen saatavuutta urheilussa. AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja UEFA:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Karl-Erik Nilsson allekirjoittivat Brysselissä 28. marraskuuta yhteisen julistuksen, jossa korostetaan EU:n alueellisten investointien – EU:n koheesiopolitiikan – merkitystä paikallisen urheiluinfrastruktuurin tukena ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä.

Konferenssiin kokoontui osanottajia EU:n toimielimistä – mukana oli myös koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava EU-komissaari Tibor Navracsics – sekä edustajat UEFA:n 55 kansallisesta jalkapalloliitosta. Tapahtumassa korostettiin EU-rahoituksen merkitystä urheilulle #CohesionAlliance - aloitteen puitteissa. Tämä EU:n laajuinen yhteenliittymä pyrkii takaamaan, että EU:n koheesiopolitiikka pysyy unionin tulevaisuuden kulmakivenä.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sanoi: "Meillä ja UEFA:lla on sama tavoite: vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta Euroopassa. Investoiminen urheiluun edistää terveyttä, sosiaalista osallisuutta, matkailua ja talouskehitystä. Tämän vuoksi on tärkeää, että EU asettaa edelleen riittävästi käyttöön koheesiopolitiikan varoja, jotta alueet ja kunnat voivat tarjota asianmukaista urheiluinfrastruktuuria asukkailleen. Tällä tavoin EU:n rakennerahastojen kautta parannetaan yhteisöjemme elämänlaatua ja terveyttä."

UEFA:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Karl-Erik Nilsson , joka allekirjoitti #CohesionAlliance - periaatejulistuksen 20. maaliskuuta 2018, painotti: ”UEFA uskoo urheilun merkitykseen ja tukee HatTrick assistance -ohjelmansa kautta merkittävästi infrastruktuuria ja urheilutoimintaa kaikkialla Euroopassa. UEFA:n pyrkimyksiä on kuitenkin tuettava erityisellä EU-rahoituksella etenkin ruohonjuuritasolla. Investoimalla urheiluun investoidaan Euroopan tulevaisuuteen. Urheilujärjestöjen, kansallisten viranomaisten ja EU:n on tehtävä yhteistyötä, jotta olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin.”

Suomen Palloliiton toinen varapuheenjohtaja Kaarlo Kankkunen kertoi, että EU:n rakennerahastoista on viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana tuettu 13 tekonurmikentän ja neljän jalkapallohallin rakentamista pienemmille paikkakunnille eri puolella Suomea. Näihin hankkeisiin on saatu rahoitusta myös opetusministeriöltä ja UEFA:n HatTrick-ohjelmasta. "On erittäin hyvä, että meillä mahdollisuus olla aktiivisesti eturintamassa EU:n toimielinten ja UEFA:n ensimmäisessä yhteistyöseminaarissa. Odotamme tulevaa EU-ohjelmakautta suurella innolla ja omalta osaltamme olemme valmiita EU:n ja jalkapallon yhä tiiviimpää yhteispeliin", Kankkunen totesi.

Puheenjohtaja Lambertzin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Nilssonin allekirjoittamassa yhteisessä julistuksessa AK ja UEFA korostivat seuraavaa:

Urheilu edistää osaltaan merkittävästi EU:n koheesiopolitiikan strategisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Euroopan komission ehdotus kaksinkertaistaa Erasmus-rahoitus EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa (joka kattaa vuodet 2021–2027) sekä huomion kiinnittäminen ruohonjuuritason urheiluun, hyvään hallintotapaan ja urheilun rehellisyyteen ovat tervetulleita edistysaskelia.

Liikuntapaikkojen puute rajoittaa kaikille kansalaisille, myös vammaisille, tasapuolisesti ja ilmaiseksi tarjolla olevia urheilumahdollisuuksia. On keskeisen tärkeää varmistaa, että urheilu on kaikkien ulottuvilla, jotta mahdollistetaan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja lisätään urheilua harrastavien ihmisten määrää.

Urheilun panos talouskehityksen vahvistumiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen olisi tunnustettava paremmin. Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) annetuissa asetuksissa ja muilla asianomaisilla EU:n politiikanaloilla tulisi tukea urheilukeskeisiä toimintapolitiikkoja sekä investointeja fyysiseen urheiluinfrastruktuuriin, jotta urheilun kautta voidaan lisätä yhteisvastuullisuutta ja vaurautta.

AK ja UEFA sopivat tekevänsä yhteistyötä #CohesionAlliance - aloitteen puitteissa, jotta voidaan tukea vahvaa koheesiopolitiikkaa, jolla edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koko EU:ssa vuoden 2020 jälkeen.

AK on äskettäin esittänyt Euroopan komissiolle monia näistä suosituksista aiheesta Urheilun huomioon ottaminen EU:n toimintaohjelmissa vuoden 2020 jälkeen antamassaan lausunnossa (esittelijä Roberto Pella (IT, EPP), Valdengon pormestari).

Taustatietoa

#CohesionAlliance on yhteenliittymä niille, joiden mielestä EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden takaava peruspilari. Koheesiopolitiikan rahoitusvaroihin kohdistuu EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä leikkauspaineita brexitin takia ja koska EU:lla on tarve rahoittaa uusia painopistealoja, joita ovat esimerkiksi puolustus, turvallisuus ja ulkorajojen valvonta. Kehyksessä asetetaan katot EU:n menoille vuoden 2020 jälkeisellä kaudella.

Koheesiopolitiikan heikentämistä vastustavan ja tietoisuutta tämän politiikan elintärkeästä roolista edistävän #CohesionAlliance-kampanjan käynnistivät alun perin lokakuussa 2017 alueiden ja kuntien johtavat järjestöt Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR), Euroopan alueiden liitto (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (CPMR) ja Eurocities sekä Euroopan alueiden komitea .

#CohesionAlliance vaatii, että vuoden 2020 jälkeisen EU:n talousarvion avulla taataan kaikille Euroopan unionin alueille vahvempi, vaikuttavampi ja tunnetumpi koheesiopolitiikka. Kampanjan periaatejulistuksen on allekirjoittanut yli 8 300 henkilöä, 116 aluetta, 109 kaupunkia ja maakuntaa, 50 alue- ja paikallishallinnon järjestöä, 40 Euroopan parlamentin jäsentä ja 35 EU-tason alakohtaista järjestöä.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023