Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueille ja kunnille suurempi rooli EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmassa  

Euroopan alueiden komitean jäsenet ovat panneet tyytyväisinä merkille, että Euroopan komissio kiinnittää yhä enemmän huomiota alueellisiin ja paikallisiin innovointiekosysteemeihin. Komissio julkaisi 30. syyskuuta tiedonannon uudesta eurooppalaisesta tutkimus- ja innovointialueesta . Siinä luvataan alueille ja kunnille strategista ja koordinoitua tukea, joka perustuu sellaisiin onnistuneisiin aloitteisiin kuin osaamisvaihdon foorumi ja Tiede kohtaa alueet – niille tullaan antamaan strateginen arvo.

AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” - valiokunta (SEDEC) isännöi 1. lokakuuta keskustelun, johon osallistui Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja Jean-Eric Paquet . Hän korosti osaamisvaihdon foorumista saatuja hyviä kokemuksia. Foorumi on AK:n ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston yhdessä kehittämä toimintamalli, jonka tarkoituksena on esitellä uusia tutkimus- ja innovointiratkaisuja, innovatiivisia tuotteita ja hyviä käytänteitä vastauksena Euroopan alueiden ja kuntien kohtaamiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI, PES) sanoi: ”Olemme hyvin tyytyväisiä Euroopan komission aikomukseen tehostaa edelleen Euroopan alueiden komitean kanssa osaamisvaihdon foorumin kautta tehtyä strategista yhteistyötä. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat keskeisessä asemassa syvennettäessä samanaikaisesti eurooppalaista tutkimusaluetta ja eurooppalaista koulutusaluetta. Tämä prosessi on ratkaisevan tärkeä nopeutettaessa Euroopassa käynnissä olevaa vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta.”

Pays-de-la-Loiren aluevaltuuston jäsen Christophe Clergeau (FR, PES) tulee johtamaan eurooppalaisesta tutkimusalueesta annettua tiedonantoa käsittelevää AK:n työskentelyä. Asiaa koskeva lausuntoluonnos on määrä hyväksyä SEDEC-valiokunnan seuraavassa kokouksessa 25. marraskuuta. Vastikään nimetty esittelijä painotti, että ”paikallis- ja alueviranomaisten roolia tutkimusohjelmien hallinnoinnissa on edelleen parannettava ja tutkimuksen ja innovoinnin sekä koheesiopolitiikan synergioita lisättävä. Eurooppalaisen tutkimusalueen on tarkoitus mahdollistaa laaja-alaisempi toiminta, jonka yhteydessä kaikki sidosryhmät tekevät yhteistyötä, ja sitä olisi kehitettävä synergiassa eurooppalaisen koulutusalueen kanssa.”

Pääjohtaja Paquet’n kanssa käydyssä keskustelussa useat jäsenet ilmaisivat myös huolensa EU:n eri alueiden välisestä innovaatiokuilusta, jota aivovuotoilmiö uhkaa pahentaa. SEDEC-valiokunnan varapuheenjohtaja ja Morazzonen kunnanvaltuuston jäsen Matteo Bianchi (IT, ECR) ehdotti, että tarjotaan tukea ja verokannustimia yrityksille, jotka investoivat innovointiin vähemmän kehittyneillä alueilla.

Pääjohtaja Paquet totesi lopuksi, että ”Euroopan on yhdistettävä voimansa eri politiikanaloilla ja tehtävä yhteistyötä kansalaisten kanssa, jotta tutkimus ja innovointi paitsi tuottavat maailmanlaajuisesti huipputason tiedettä ja uraauurtavia innovaatioita myös muodostavat toimintapoliittisen kehyksen, jossa tarjotaan osaamista ja ratkaisuja Euroopan tarpeisiin digitaalisen muutoksen ja vihreän siirtymän sekä tekoälyn yhteydessä.”

Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus julkaisi kuluvalla viikolla loppuraportin pilottihankkeesta Tiede kohtaa parlamentit ja alueet . Raportissa todetaan, että kaikilla julkisen vallan tasoilla on edelleen parannettava näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

AK antaa täysistunnossaan 12.–14. lokakuuta lausunnon Euroopan komission alueellisesta innovaatioiden tulostaulusta (esittelijä Mikel Irujo , ES, EA), jonka seuraava versio julkaistaan vuonna 2021. Lisäksi AK julkaisee ensimmäisen vuotuisen alue- ja kuntabarometrin, jossa keskitytään covid-19:n vaikutuksiin EU:n alueilla.

Lisätietoa:

SEDEC-valiokunnan jäsenet kävivät kokouksessaan 1. lokakuuta alustavan keskustelun seuraavista kahdesta lausuntoluonnoksesta, jotka on määrä hyväksyä seuraavassa SEDEC-valiokunnan kokouksessa 25. marraskuuta:

Lisäksi nimettiin seuraavat uudet esittelijät:

  • Yoomi Renström (SE, PES), Ovanåkerin kunnanvaltuuston jäsen, aihetta ”Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025” käsittelevän lausunnon esittelijä
  • Gillian Coughlan (IE, Renew Europe), Corkin kreivikunnanvaltuuston jäsen, aihetta ”Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 2021–2027 – Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen mukauttaminen digiaikaan” käsittelevän lausunnon esittelijä
  • Emil Boc (RO, EPP), Cluj-Napocan pormestari, aihetta ”Eurooppalaisen koulutusalueen täytäntöönpano vuoteen 2025 mennessä” käsittelevän lausunnon esittelijä
  • Christophe Clergeau (FR, PES), Pays-de-la-Loiren aluevaltuuston jäsen, aihetta ”Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi” käsittelevän lausunnon esittelijä

Yhteydenotot:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

"Kriittinen signaali" - EU:n uuteen innovaatio-ohjelmaan tarvitaan enemmän ajattelutavan muutosta ja paikallistason vaikuttavia toimia
"Kriittinen signaali" - EU:n uuteen innovaatio-ohjelmaan tarvitaan enemmän ajattelutavan muutosta ja paikallistason vaikuttavia toimia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-GAIN-PROMINENCE-ON-EU-RI-AGENDA.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022