Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat voivat osaltaan kehittää EU:n ”uutta työskentelytapaa”  
Toimikautensa päättävän Euroopan komission perintönä tulisi olla paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten kattavampi rooli toimintapoliittisen syklin alusta aina sen loppuun saakka, Euroopan alueiden komitea toteaa.

Euroopan komission tulisi harkita taloudellisen tuen antamista Euroopan alueiden komitean kehittämälle uudenlaiselle palautemekanismille, paikallis- ja aluetason päättäjät totesivat 9. lokakuuta yhtenä suosituksistaan, joilla pyritään varmistamaan, että alueelliset ja paikalliset näkökulmat otetaan huomioon Euroopan unionin toimintapoliittisen prosessin kaikissa vaiheissa, suunnittelusta arviointiosuuteen saakka.

Euroopan komission tulevalle puheenjohtajalle ehdotetaan myös, että EU:n alue- ja paikallisviranomaisille annetaan – pelkän tarkastelumahdollisuuden sijaan – tilaisuus muokata komission työohjelmaa ja että paikallis- ja aluehallinnon asiantuntijoita kutsutaan punnitsemaan EU:n säädöksiä. Kaikilla näillä toimenpiteillä varmistettaisiin EU:n lainsäädännön paikallisten vaikutusten asianmukainen huomioonottaminen. Ehdotukset perustuvat institutionaalisen työryhmän vuonna 2018 esittämiin päätelmiin ja vuonna 2019 toteutettuun kuulemisprosessiin .

Aihetta ”Parempaa sääntelyä: tilannearvio ja sitoumuksessa pysyminen” käsittelevän lausunnon esittelijä oli Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja ja Puolan aluejohtajakokouksen puheenjohtaja Olgierd Geblewicz (EPP, PL).

Geblewicz totesi: ”Kyse on käytännön ehdotuksista, joilla pyritään kehittämään ja säilyttämään toimikautensa päättävän Euroopan komission keskeistä perintöä: sen pyrkimystä tiiviimpään kumppanuuteen hallinnon kaikkien tasojen kanssa tehokkaamman ja vaikuttavamman lainsäädännön aikaansaamiseksi. Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans todellakin ymmärtää alueiden ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen, ja hän puolsi viime vuonna uutta tapaa työskennellä EU:n hyväksi. Tänään esitetyt AK:n ehdotukset osoittavat uusia ja aivan erityisiä tapoja varmistaa, että alueellista ja paikallista näkökulmaa sovelletaan EU:n päättäjien ja toimeenpanovallan käyttäjien päivittäisessä toiminnassa.”

Geblewicz jatkoi: ”Yhteinen toiveemme on toteuttaa EU:n strategiset tavoitteet erilaisten tilanteiden ja kulttuurien moninaisuus Euroopassa tunnustaen. Tämä pyrkimys saavuttaa mahdollisimman suuri yhtenäisyys ja mahdollisimman laaja moninaisuus samalla vaikuttavaa toimintapolitiikkaa toteuttaen – eli toissijaisuusperiaatteen soveltaminen – on merkittävä haaste ja aiheuttaa kustannuksia, mutta viimevuotisen työryhmän päätelmät ja tämänvuotinen tilannekatsaus osoittavat, että tämä panostus maksaa vaivan, mikä näkyy tuloksissa ja politiikassa. EU on perinteisesti kuullut alueiden ja kaupunkien kantoja toimintapolitiikkoja laatiessaan. Toissijaisuusperiaatteen toteuttamiseen tulisi kuitenkin kuulua myös, että seurataan, miten lainsäädäntö toimii käytännössä. Haluamme korjata tämän puutteen sekä vahvistaa muita toimintapoliittisen prosessin heikkoja kohtia. Haluamme varmistaa, että kumppanuus EU:n alueiden ja kuntien kanssa ei ole pelkästään tekninen ja legalistinen ele, vaan periaate, joka ryhdistää ja rikastuttaa EU:n toimintaa.”

Euroopan alueiden komitea perusti maaliskuussa 2019 alueellisten keskusten verkoston EU:n politiikan täytäntöönpanon arviointia varten . Tämä verkosto tarkastelee kaksivuotisen pilottivaiheen aikana EU:n toimintapolitiikasta paikallisiin ja alueellisiin hallintotahoihin kohdistuvia vaikutuksia kolmella alalla: julkiset hankinnat, ilmanlaatu ja rajatylittävä terveydenhuolto. Hankkeen puitteissa on jo kerätty palautetta kuudentoista maan 36 aluehallinnon organisaation EU-yhteyshenkilöiltä ja heidän verkostojensa jäseniltä EU:n toteuttamista uudistuksista julkisten hankintojen alalla. Tuloksena oleva täytäntöönpanon arviointi julkaistiin heinäkuussa, ja sitä on hyödynnetty AK:n 8. lokakuuta antamassa lausunnossa , jossa kiitettiin EU:n aikomuksia mutta havaittiin merkittäviä puutteita uudistusten vaikuttavuuden suhteen.

Esittelijä Geblewicz totesi: ”Alueellisten keskusten verkostomme kaltainen hanke vie aikaa ja rahaa, mutta tulokseksi voi odottaa laadukasta ja tehokasta toimintapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet. Lisäksi pystytään toteamaan, onko EU:n lainsäädännöllä lisäarvoa, ja poistetaan tiettyjä hallinnollisia muodollisuuksia, rajoituksia ja taloudellisia rasitteita. Varapuheenjohtaja Timmermans ilmaisi viime vuonna poliittisen tukensa aloitteellemme. Toivomme hänen seuraajansa Maroš Šefčovičin löytävän rahoitusta verkoston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mikäli pilottivaihe on menestyksekäs. Tavoitteena on luoda tarvittavat valmiudet komission paremman sääntelyn agendan jatkuvalle menestykselle. Tämä on myös uudelleen osoitus siitä, että alueiden komitea voi toimia EU:n ja alueellisten ja paikallisten hallintotasojen välisenä yhdyssiteenä ja kumppanuuden rakentamisen liikkeelle panevana voimana.”

Lausunnossa kehotetaan myös kiinnittämään enemmän huomiota paikalliseen ja alueelliseen asiantuntemukseen poliittisissa ja teknisissä foorumeissa. Siinä todetaan muun muassa, että sääntelyntarkastelulautakunnan asiantuntijoiden määrää tulisi lisätä, jotta voidaan ”parantaa lautakunnan käsitystä siitä, mitkä ovat alue- ja paikallistason näkemykset EU:n lainsäädännöstä” ja että komission REFIT-foorumiin – toinen elin, jolla pyritään parantamaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä – tulisi kutsua mukaan paikallis- ja aluetason asiantuntijoita.

Kuten lausunnossa todetaan, komission pyrkimys saavuttaa lainsäädännön parantamisen ja tehostamisen tavoite on ristiriidassa todellisuuden kanssa, koska ”sääntelyn yksityiskohtaisuus on lisääntynyt ja kaventanut tulkintavaraa, joka tulisi olla käytettävissä pantaessa direktiivejä täytäntöön”.

Euroopan parlamentti hyväksyi 30. syyskuuta nykyisen energiaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin nimityksen toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavaksi varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2019–2024. Kuulemisessaan komissaari Šefčovič totesi, että ”meidän olisi osallistettava paremmin sääntelyn vastaanottavana puolena olevat tahot ja pyrittävä aktiiviseen toissijaisuusperiaatteen toteuttamiseen, jotta voidaan poistaa yleinen vaikutelma siitä, että kaikki päätökset tehdään Brysselissä.”

Hän jatkoi: ”Vahvistamme keinoja, joilla paikallis- ja alueviranomaiset voivat tiedottaa meille uuden lainsäädännön soveltamisessa ilmenneestä taakasta sekä mahdollisuuksista lievittää sitä.”

Euroopan alueiden komitea jatkaa kuulemisia siitä, miten paikallis- ja aluetason panoksen sisällyttäminen EU:n päätöksentekoprosessiin voidaan varmistaa, seuraavaksi Italian senaatissa 22. marraskuuta järjestettävässä suuressa konferenssissa.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 743843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023