Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Uusimaa on Euroopan innovatiivisin alue – innovaatiokuilu edelleen huolenaiheena  

Uusimaa, Tukholman alue ja Kööpenhaminan alue (Hovedstaden) ovat EU:n kolme innovatiivisinta aluetta Euroopan komission maanantaina julkaistun alueellisen innovoinnin tulostaulun 2019 mukaan. EU:n jäsenvaltioiden välisessä vertailussa Suomi yltää kakkossijalle Ruotsin jälkeen. Tulostaulu osoittaa, että useimpien EU:n alueiden suorituskyky on jonkin verran lähentynyt toisiaan, mutta samalla ero kaikkein heikoimmin suoriutuneisiin alueisiin on kasvanut.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula totesi: ”Euroopan komission vuoden 2019 Euroopan innovaatioiden tulostaulu ja alueellisen innovoinnin tulostaulu osoittavat, että EU:n suorituskyky innovoinnin alalla on parantunut neljänä vuonna peräkkäin. Tämä koskee myös useimpia EU:n alueita, joista 159 aluetta 238:sta on parantanut suorituskykyään viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Olen iloinen nähdessäni, että alueeni eli Uusimaa on vertailun kärjessä ennen pohjoismaisia naapureitamme eli Tukholman ja Kööpenhaminan pääkaupunkialueita.”

”Samalla kun Euroopan komission raportissa korostetaan johtavien, vahvojen ja kohtalaisten innovaation kehittäjien välisten suorituskykyerojen kaventuneen, eräät EU:n alueet ovat kuitenkin jääneet yhä enemmän jälkeen. Tällaiset alueet kärsivät usein aivovuodosta ja väestön ikääntymisestä ja tarvitsevat tukea kehittääkseen asianmukaisia tutkimusinfrastruktuureja sekä uudistaakseen tieteen ja tutkimuksen inhimillisiä voimavaroja paikallistasolla. Tarvitaan entistä vahvempia kumppanuuksia johtavien innovaatioalueiden ja muiden tahojen välillä, sekä kunkin jäsenvaltion sisällä että alueiden välillä kaikkialla Euroopassa. Lisäksi selventämällä Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjä ja parantamalla niiden ymmärrettävyyttä EU voi edistää oikeudenmukaista ja avointa osallistumista ja jakaa huippuosaamista tasapainoisemmin kaikkialla Euroopassa”, Markkula korosti.

”Eurooppa tarvitsee lisää investointeja ja edelläkävijöitä tullakseen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa voidaan nopeuttaa vain tehokkaiden kumppanuuksien avulla hyödyntämällä EU:n rahoitusvälineitä sekä yksityisten sijoittajien tukea”, Markkula totesi.

Euroopan alueiden komitean jäsenet keskustelevat kestävän kehityksen tavoitteiden siirtämisestä paikallistasolle työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa ensi viikon täysistunnossa 26. kesäkuuta.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu