Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
RegHub-verkostosta tulee osa uutta Fit for Future -foorumia  

Euroopan komissio päätti 11. toukokuuta vahvistaa Euroopan alueiden komitean roolia uudessa (REFIT-ohjelmaan liittyvässä) Fit for Future -foorumissaan ja tehdä RegHub-verkostosta virallisen osan foorumia.

Fit for Future -foorumi on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa komissiota yksinkertaistamaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, keventämään kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja varmistamaan, että EU:n lainsäädäntö kestää aikaa.

Muutos on RegHub-verkostolle merkittävä askel eteenpäin ja tärkeä institutionaalinen tunnustus sen pilottivaiheen saavutuksista.

RegHub-verkoston merkitykselle ei olisi voitu saada tällaista huomionosoitusta ilman kuulemismenettelyihin tähän mennessä osallistuneiden sidosryhmien sitoutuneisuutta. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä! 


Jaa :