Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
RegHub-verkoston ensimmäinen kuuleminen meneillään!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Kaikki alueellisten keskusten verkoston 36 yhteyspistettä saivat 22. maaliskuuta verkoston ensimmäiseen kuulemiseen liittyvän kyselylomakkeensa EUSurvey-palvelun kautta. Aiheena on julkisia hankintoja koskeva EU:n politiikka, joka on Euroopan alueille ja kunnille valtavan tärkeä asia. Kysymykset keskittyvät julkisista hankinnoista vuonna 2014 annettujen direktiivien täytäntöönpanoon.

Verkoston yhteyspisteillä on nyt toukokuun 6. päivän keskiyöhön asti aikaa kerätä palautetta asianomaisilta sidosryhmiltä, koostaa se, täyttää kyselylomake ja toimittaa se alueellisten keskusten verkoston sihteeristölle.

Tämän jälkeen sihteeristö kokoaa yhteen kaiken tämän tarpeellisen tiedon ja laatii sen pohjalta raportin julkisista hankinnoista vuonna 2014 annettujen EU-direktiivien täytäntöönpanosta.

Kun täytäntöönpanoraportti on valmis, se julkaistaan tässä verkkosivustossa. Pidämme lukijat ajan tasalla työn edistymisestä.

Jaa :