Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Aluejohtajat ja Euroopan komissio yhdistävät voimansa EU:n arvojen edistämiseksi kouluissa  

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio aikovat kehittää yhteisiä hankkeita, joilla tuetaan EU:n arvojen opettamista koululuokissa alue- ja paikallisviranomaisten tuella ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Alue- ja paikallisjohtajat painottivat eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin kanssa täysistunnossa käydyssä keskustelussa myös sitä, että koulutusjärjestelmissä tulisi kaikin tavoin kunnioittaa ja edistää vapautta, tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä. Lisäksi korostettiin, että Euroopan unionia ja sen arvoja, kulttuuriperintöä ja monimuotoisuutta käsittelevä opetus on keskeisen tärkeää ja sitä on tarjottava kaikissa yhteisöissä, kaikenikäisille ja jokaiselle EU:n kansalaiselle.

”Kiitän varapuheenjohtaja Schinasia erinomaisesta keskustelusta, jossa pohdimme, miten edistää eurooppalaisia arvojamme koulutuksen ja kulttuurin kautta”, totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas . ”On meidän vastuullamme vanhempina ja johtajina tarjota nuorille sukupolville välineet sen ymmärtämiseen, että nykyinen rauhan ja yhtenäisyyden aika on EU:n ansiota. Meidän on tehtävä se tänään, jos haluamme turvata huomisen. Yhdessä hänen ja komissaari Gabrielin kanssa aiomme käynnistää pilottihankkeen yhteisten eurooppalaisten arvojen edistämiseksi kouluopetuksessa. Se tehdään vapaaehtoiselta pohjalta ja toissijaisuusperiaatetta kaikilta osin noudattaen, ja siinä hyödynnetään Euroopan tulevaisuuskonferenssin luomaa kontekstia.”

”Eurooppalainen elämäntapa haastetaan sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella”, sanoi eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas . ”Nyt tarvitaan kaikkien niiden ääntä ja panosta, jotka kannattavat ihmisarvon kunnioittamista moniarvoisessa, syrjimättömässä, suvaitsevassa, oikeudenmukaisessa, solidaarisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Olen tyytyväinen siihen, että komissio yhdistää voimansa Euroopan alueiden komitean kanssa ja kehottaa kaikkia unionin alueita ja kuntia sitoutumaan eurooppalaisuuden edistämiseen kouluissa. Meidän on opetettava nuoriamme ymmärtämään yhteisiä arvojamme, yhteistä historiaamme, kulttuuriperintöämme ja monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden merkitystä eurooppalaiselle elämäntavalle.”

”Euroopan unionin perusarvot ovat yhteisen eurooppalaisen identiteettimme ydin”, muistutti AK:n ”sosiaalipolitiikka, työllisyys, koulutus, tutkimus ja kulttuuri” ‑valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja ja Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (FI, PES). ”Näistä arvoista kumpuavat kaikki EU:n kansalaisuuteen liittyvät oikeutemme. Tästä syystä on EU-hankkeelle haitaksi, että Euroopan tasolla ei ryhdytä toimiin, kun eurooppalaisia arvoja loukataan. Näitä arvoja ja niiden merkitystä olisi puolustettava ja vaalittava kaikissa Euroopan koulutusjärjestelmissä ja kaikilla koulutustasoilla esiopetuksesta korkea-asteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Euroopan alueiden komitea voi olla vahva liittolainen tässä työssä.”

Keskustelun aikana paikallis- ja alueviranomaisten edustajat ilmaisivat myös huolensa Unkarin uudesta laista, jolla kielletään hlbtiq-aiheiden käsitteleminen alaikäisten kanssa. Euroopan alueiden komitea hyväksyy lokakuussa kantansa hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevaan Euroopan komission strategiaan . Dún Laoghaire Rathdownin kreivikunnanvaltuuston jäsenen Kate Feeneyn (IE, Renew E.) laatima lausuntoluonnos hyväksyttiin SEDEC-valiokunnassa huhtikuussa. Siinä painotetaan kaikki ryhmät kattavan sukupuolivalistuksen merkitystä stereotypioiden ja syrjinnän torjunnassa ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Lisätietoa:

AK:n ja komission jäsen Mariya Gabrielin marraskuussa 2020 allekirjoittamassa yhteisessä toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi asetetaan eurooppalaisten arvojen, identiteettien ja unionin kansalaisuuden tunnetuksi tekeminen yhteistyössä alue- ja paikallistasolla koulutuksen ja kulttuurin keinoin. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa eurooppalaisia arvoja ja Euroopan monimuotoisuutta käsittelevän innovatiivisen opetusmateriaalin laatimista, valistuskampanjoiden kehittelemistä ja paikallis- ja alueviranomaisten verkostojen perustamista.

Vuonna 2018 AK antoi lausunnon aiheesta Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla (esittelijä Tanya Hristova, BG, EPP). Siinä kehotetaan edistämään kieltenoppimista varhaisiästä lähtien ja antamaan oppilaille tietoa yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, Euroopan historiasta ja Euroopan yhdentymisprosessista.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023