Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Lambertzin kannanotto komission linjauksiin Euroopan unionin tilasta vuonna 2017  

Tavoite rakentaa ”yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni” on oikea, ja siihen pitää pyrkiä yhdessä Euroopan alueiden ja kuntien kanssa. Euroopan unioni ja sen toimielimet voivat onnistua tavoitteessa vain, jos ne tekevät yhteistyötä kaikkien hallintotasojen kanssa – ylhäältä päin saneleminen ei siis tule kysymykseen. Komiteamme käynnistämä Pohdintoja Euroopasta -prosessi täydentää Euroopan komission ja EU:n muiden toimielinten toimia, joiden päämääränä on, että unionin tulevaisuudesta päätetään kansalaisia kuunnellen ja osallistaen.

Puheenjohtaja Juncker oli oikeassa todetessaan, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden on oltava tulevaisuudessa unionimme ohjenuorana. Voidakseen edetä menestyksekkäästi EU:n on tiivistettävä yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa niiden vastuualueilla. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on saavuttaa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja viedä meitä kohti kestäväpohjaista vähähiilistä taloutta, kehittää liikenneyhteyksiä ja -palveluja, saada pakolaiset kotoutumaan yhteisöihimme, luoda ihmisarvoisia työpaikkoja, parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Euroopan alueiden komitea pyytääkin saada edustuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkastelevaan työryhmään.

Puheenjohtaja Junckerin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman asianmukaisia resursseja. EU tarvitsee siis kunnianhimoisia tavoitteitaan vastaavan talousarvion. Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan strategisten investointien rahaston vahvistamiseen, mutta se korostaa, että rahoitusvälineillä on täydennettävä kaikki alueet kattavaa koheesiopolitiikkaa eikä korvattava sitä. Samanaikaisesti tulee joustavoittaa vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikka on paras mahdollinen tapa toteuttaa eurooppalaista solidaarisuutta, jota 80 % kansalaisista katsoo olevan Euroopassa liian vähän.

Komitea kutsuukin kaikki koheesiopolitiikan lisäarvosta vakuuttuneet toimijat mukaan Brysselissä 9. lokakuuta käynnistettävään #CohesionAlliance -kampanjaan.

Euroopan unioni ei voi enää levätä laakereillaan, vaan meidän on osoitettava, että EU on valmis toimimaan tehokkaammin ja sosiaalisesti edistyksellisellä tavalla kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. Paikallis- ja aluehallinto on Euroopassa lähinnä ruohonjuuritasoa, tuntee haasteet ja tietää, mitä niiden ratkaisemiseksi tarvitaan. Se on ”tuuli Euroopan purjeissa”. Yhtenäisen Euroopan on siksi kuunneltava paikallistasoa ja työskenneltävä ja investoitava siellä.

Kuntien ja alueiden ääni on saatava paremmin kuuluviin Brysselissä. Pidän siksi 10. lokakuuta ensimmäisen vuotuisen Euroopan unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta -puheen. Puhe ja sen jälkeen EU:n paikallispäättäjien kanssa käytävä keskustelu lähetetään suorana EbS-kanavalla ja suoratoistona AK:n verkko-osoitteessa ( www.cor.europa.eu ).

Lisätietoja:

Seuraa tapahtumia: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta

Puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta vuonna 2017

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022