Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Lambertzin kannanotto komission linjauksiin Euroopan unionin tilasta vuonna 2017  

Tavoite rakentaa ”yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni” on oikea, ja siihen pitää pyrkiä yhdessä Euroopan alueiden ja kuntien kanssa. Euroopan unioni ja sen toimielimet voivat onnistua tavoitteessa vain, jos ne tekevät yhteistyötä kaikkien hallintotasojen kanssa – ylhäältä päin saneleminen ei siis tule kysymykseen. Komiteamme käynnistämä Pohdintoja Euroopasta -prosessi täydentää Euroopan komission ja EU:n muiden toimielinten toimia, joiden päämääränä on, että unionin tulevaisuudesta päätetään kansalaisia kuunnellen ja osallistaen.

Puheenjohtaja Juncker oli oikeassa todetessaan, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden on oltava tulevaisuudessa unionimme ohjenuorana. Voidakseen edetä menestyksekkäästi EU:n on tiivistettävä yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa niiden vastuualueilla. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on saavuttaa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja viedä meitä kohti kestäväpohjaista vähähiilistä taloutta, kehittää liikenneyhteyksiä ja -palveluja, saada pakolaiset kotoutumaan yhteisöihimme, luoda ihmisarvoisia työpaikkoja, parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Euroopan alueiden komitea pyytääkin saada edustuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkastelevaan työryhmään.

Puheenjohtaja Junckerin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman asianmukaisia resursseja. EU tarvitsee siis kunnianhimoisia tavoitteitaan vastaavan talousarvion. Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan strategisten investointien rahaston vahvistamiseen, mutta se korostaa, että rahoitusvälineillä on täydennettävä kaikki alueet kattavaa koheesiopolitiikkaa eikä korvattava sitä. Samanaikaisesti tulee joustavoittaa vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikka on paras mahdollinen tapa toteuttaa eurooppalaista solidaarisuutta, jota 80 % kansalaisista katsoo olevan Euroopassa liian vähän.

Komitea kutsuukin kaikki koheesiopolitiikan lisäarvosta vakuuttuneet toimijat mukaan Brysselissä 9. lokakuuta käynnistettävään #CohesionAlliance -kampanjaan.

Euroopan unioni ei voi enää levätä laakereillaan, vaan meidän on osoitettava, että EU on valmis toimimaan tehokkaammin ja sosiaalisesti edistyksellisellä tavalla kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. Paikallis- ja aluehallinto on Euroopassa lähinnä ruohonjuuritasoa, tuntee haasteet ja tietää, mitä niiden ratkaisemiseksi tarvitaan. Se on ”tuuli Euroopan purjeissa”. Yhtenäisen Euroopan on siksi kuunneltava paikallistasoa ja työskenneltävä ja investoitava siellä.

Kuntien ja alueiden ääni on saatava paremmin kuuluviin Brysselissä. Pidän siksi 10. lokakuuta ensimmäisen vuotuisen Euroopan unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta -puheen. Puhe ja sen jälkeen EU:n paikallispäättäjien kanssa käytävä keskustelu lähetetään suorana EbS-kanavalla ja suoratoistona AK:n verkko-osoitteessa ( www.cor.europa.eu ).

Lisätietoja:

Seuraa tapahtumia: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta

Puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta vuonna 2017

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023