Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat ilmaisevat näkemyksensä Euroopan unionin tilasta  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz pitää Brysselissä 10. lokakuuta lajissaan ensimmäisen puheen, jossa hän käsittelee Euroopan unionin tilaa alueiden ja kuntien näkökulmasta. Puheen jatkoksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk keskustelee EU:n paikallispäättäjien kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Sen jälkeen ilmastotoimista ja energiasta vastaava Euroopan komission jäsen Miguel Arias Cañete esittelee EU:n painopisteitä Bonnissa käytävissä YK:n ilmastoneuvotteluissa. EU:n kunnat ja alueet ovat rakentamassa ilmastoliittoumaa vastaavien yhdysvaltalais- ja kanadalaistahojen kanssa.

”Euroopan unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta” , (#SOTREG) (#CoRplenary), 10. lokakuuta kello 14.30

AK:n puheenjohtaja antaa panoksensa käynnissä olevaan keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta. Hän käsittelee linjapuheessaan kuntien ja alueiden lähivuosien haasteita sellaisilla aloilla kuin muuttoliike, työllisyys ja kasvu, ilmastonmuutos sekä sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus.

Tapahtuma esitetään suorana lähetyksenä EbS:n kanavalla, AK:n verkkosivuilla ja Facebook issa .

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ( #EURegionsWeek ), 9.–12. lokakuuta

15. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko kokoaa Brysseliin 9.–12. lokakuuta yli 5 000 paikallisyhteisöjen edustajaa sekä EU:n aluepolitiikan asiantuntijaa ja toimijaa. Tapahtuman 130 seminaaria tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia kolmesta pääteemasta: ”Selviytymiskykyisten alueiden ja kuntien luominen” (#LocalResilience), ”Alueet ja kunnat muutosta edistävinä toimijoina” (#TakeAction) ja ”Tietämyksen jakaminen tulosten aikaansaamiseksi” (#SharingKnowledge). Toimittajille on tarjolla erityinen mediaohjelma. Avausistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

#CohesionAlliance-yhteenliittymähanke ( #CohesionAlliance ) käynnistyy 9. lokakuuta

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon (#EURegionsWeek) avausistunnossa käynnistetään allianssi koheesiopolitiikan puolesta (#CohesionAlliance). Sen tavoitteena on, että EU:n koheesiopolitiikan täytyy säilyä EU:n tulevaisuuden tukipylväänä. Yhteenliittymähanke on eurooppalaisten kunta- ja aluejärjestöjen ja Euroopan alueiden komitean luomus. Se vaatii, että EU:n vuoden 2020 jälkeisessä talousarviossa koheesiopolitiikasta tehdään vahvempi, tehokkaampi, tunnetumpi ja avoimempi kaikille EU:n alueille. Siihen ovat tervetulleita liittymään kaikki ne, jotka uskovat EU:n koheesiopolitiikkaan, olipa kyse valtion-, alue- ja paikallishallinnosta, pk-yrityksistä, kansalaisjärjestöistä, kouluista, yliopistoista tai esimerkiksi kulttuurijärjestöistä. Verkkosivut www.cohesionalliance.eu avataan 9. lokakuuta.

Kunnat ja alueet ilmaston puolesta . COP23-konferenssi ( #COP23 ) lähestyy

Bonnissa Saksassa pidettäviin YK:n ilmastoneuvotteluihin on aikaa kuukausi. Komissaari Miguel Arias Cañete esittelee AK:n täysistunnossa EU:n painopisteitä Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon vauhdittamiseksi. AK:n mielestä alueet ja kunnat tulisi ottaa mukaan uuteen globaaliin ilmastohallintoon. EU:n, Yhdysvaltojen ja Kanadan alue- ja paikallisviranomaiset rakentavat tiiviimpää yhteenliittymää ilmastopolitiikan puolesta. Keskeinen haaste on se, miten parantaa kuntien ja alueiden mahdollisuuksia hyödyntää ilmastotoimiin tarkoitettua rahoitusta. Aihetta käsitellään Marco Dusin (IT, PES), laatimassa lausunnossa otsikolla ”Ilmastorahoitus: keskeinen väline Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa”.

Euroopan laajakaistafoorumin avaus , 12. lokakuuta

Puheenjohtaja Lambertz ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava Euroopan komission jäsen Mariya Gabriel toimivat 12. lokakuuta puheenjohtajina Euroopan komission ja AK:n yhteisesti perustaman laajakaistafoorumin avauskokouksessa. Foorumi käynnistää asiantuntijoiden sekä paikallis- ja alueyhteisöjen edustajien välisen säännöllisen vuoropuhelun, jonka tarkoituksena on vauhdittaa suorituskykyisempien laajakaistayhteyksien käyttöönottoa kaikilla EU:n alueilla.

Luonnonkatastrofien hallinta EU:n alueilla (#IDDR2017), 12. lokakuuta

Äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutusten lieventäminen – ongelma, jota ilmastonmuutos kärjistää – ja muut katastrofit ovat aiheena AK:n ja Yhdistyneiden kansakuntien yhteisesti järjestämässä konferenssissa. Puheenjohtaja Lambertz, aluekehitysrahastokomissaari Corina Crețu, ja katastrofiriskien vähentämisestä vastaava YK:n erityisedustaja Robert Glasser avaavat konferenssin aattona. Asiaan liittyy oma-aloitteinen lausunto aiheesta ”Unionin politiikka rakennusten ja infrastruktuurin maanjäristyskestävyyden parantamiseksi”, jonka Vito Santarsiero (IT, PES) on laatinut. AK:n on määrä hyväksyä se 11. lokakuuta.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

”Ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointi”, esittelijä Andrew Varah Cooper (UK, EA)

”Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion tulevaisuus”, esittelijä Ximo Puig i Ferrer (ES, PES)

”Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten”, esittelijä Bouke Arends (NL, PES)

”EU:n omien varojen uudistus seuraavan, vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä”, esittelijä Isabelle Boudineau (FR, PES)

”Strateginen lähestymistapa selviytymiskykyyn EU:n ulkoisessa toiminnassa”, esittelijä Marcin Ociepa (PL, ECR)

”Avaruusstrategia Euroopalle”, esittelijä Andres Jaadla (EE, ALDE)

”Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä”, esittelijä Yoomi Renström (SV, PES)

”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta”, esittelijä Mauro D'Attis (IT, EPP)

”Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen”, esittelijä Kieran McCarthy (IE, EA)

”Toimiva palvelutalous EU:n kansalaisille”, esittelijä Jean-Luc Vanraes (BE, ALDE)

”Alueellisen sopeutumiskyvyn vahvistaminen: alueiden ja kaupunkien voimaannuttaminen globalisaation kohtaamiseksi”, esittelijä Micaela Fanelli (IT, PES)

Käytännön tietoa :

Avausistunto ( #CoRplenary ja #EURegionsWeek ):

Paikka: Euroopan parlamentin täysistuntosali, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

Ajankohta: maanantai 9. lokakuuta kello 14.30–16.30

o Avausistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

o Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko – mediaohjelma

(#CoRplenary) AK:n täysistunto:

Paikka: Charlemagne-rakennus (Euroopan komissio), Rue de la Loi / Wetstraat, Bryssel

Ajankohta: tiistai 10. lokakuuta kello 15–21; keskiviikko 11. lokakuuta kello 9–13

o Ks. täysistunnon esityslista ja kokousasiakirjat

o Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

o Täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Yhteydenotot : PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Kunnat ja alueet, pk-yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat kohdennettua tukea EU:n hätärahastosta selvitäkseen energiakriisistä
Kunnat ja alueet, pk-yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat kohdennettua tukea EU:n hätärahastosta selvitäkseen energiakriisistä
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022