Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskeva pilottitoimi: haku nyt avattu alueille  

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus ovat julkaisseet kiinnostuksenilmaisupyynnön uudesta alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevasta pilottitoimesta. Pilottitoimi käsittää enintään 24 eurooppalaista osallistujatahoa (jäsenvaltioita, alueita ja alueryhmiä), jotka ovat motivoituneita muuttamaan talouksiaan ja yhteiskuntiaan sekä halukkaita kehittämään edelleen omia strategisia toimintapoliittisia kehyksiään, jotka koskevat innovointia, teollisuuden kehittämistä, kestävään kehitykseen siirtymistä ja laajempaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Hakemukset on toimitettava 25. huhtikuuta 2022 mennessä.

Alueellisen innovoinnin kumppanuudet ovat täydentävä toimintamalli, joka perustuu älykkään erikoistumisen strategioista saatuihin hyviin kokemuksiin. Aloitteella pyritään parantamaan alueellisten, kansallisten ja EU:n tutkimus- ja innovointipolitiikkojen koordinointia ja suuntaamista Euroopan vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseksi ja innovaatiokuilun umpeen kuromiseksi EU:ssa.

Kumppanuudet kytketään tiiviisti EU:n politiikkakehykseen, ja niillä tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman , Horisontti Eurooppa ‑puiteohjelman , koheesiopolitiikan ja Next Generation EU ‑välineen täytäntöönpanoa. Erityistä huomiota kiinnitetään välineisiin ja hallinnointimekanismeihin, joilla hyödynnetään useita rahoituslähteitä ja toimintapolitiikkoja vaikutuksen tehostamiseksi ja jotka voivat auttaa nivomaan alueellisia ja kansallisia aloitteita vihreää ja digitaalista siirtymää koskeviin EU:n aloitteisiin.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Kokemukset, yhteydet, yhteistyö, yhteiset intressit ja asiantuntemus, jotka tällä aloitteella pyritään asettamaan paikallis- ja alueviranomaisten käyttöön kaikkialla EU:ssa, auttavat niitä vastaamaan menestyksekkäästi yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita me kaikki nykyisin kohtaamme. Pidemmällä aikavälillä tämä pilottitoimi voi auttaa houkuttelemaan tarvittavia investointeja ja hyödyntämään johdonmukaisesti kaikkia asiaan liittyviä toimintapolitiikkoja ja rahoitusvälineitä.”

Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira totesi: ”Innovoinnin edistäminen ja levittäminen on avainasemassa vihreän ja digitaalisen siirtymän onnistumisen kannalta. Kaikilla alueilla on innovointipotentiaalia, jota on hyödynnettävä täysimääräisesti, jotta ketään ei unohdeta. Tarvitsemme älykkään erikoistumisen strategioihin perustuvia vahvoja innovointikumppanuuksia, jotka on mukautettu kunkin alueen vahvuuksiin ja haasteisiin ja joissa yhdistetään erilaisia rahastoja ja toimintapolitiikkoja. Alueiden on oltava keskeisiä toimijoita muokattaessa Euroopan innovatiivista kasvumallia.”

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Mariya Gabriel sanoi: ”Innovointitoimijoiden keskinäiset tiiviit yhteydet ovat menestyvien alueellisten innovaatioekosysteemien perusta. Alueellisen innovoinnin kumppanuudet tarjoavat julkisille ja yksityisille toimijoille foorumin investoida innovointiin ja startup-yrityksiin kestävän talouden ja yhteiskunnan edistämiseksi.  Kumppanuuksissa yhdistetään kaikki käytettävissä olevat EU:n välineet konkreettisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Tarvitsemme innovoijia ja investoijia kaikilla alueilla ja kaikissa maissa. Alueellisen innovoinnin kumppanuudet tuovat ne kaikki yhteen todellisen yleiseurooppalaisen innovaatioekosysteemin luomiseksi.”

Pilottitoimeen osallistujien on tarkoitus kartoittaa tiiviissä yhteistyössä yhteisen tutkimuskeskuksen ja AK:n kanssa alat, joihin ne haluavat keskittyä pilottitoimessa. Kyseeseen tulevat sosioekonomiset tai poliittiset haasteet, erityiset talouden alat ja/tai politiikanalat tai välineet. Pilottitoimen piiriin kuuluva toiminta räätälöidään kunkin osallistujan kannalta kiinnostavimpien alojen mukaan.

Hakemukset on toimitettava 25. huhtikuuta 2022 mennessä. Lisätietoja ja hakuohjeita on puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostasin lähettämässä kirjeessä ja sen liitteessä . Valitut alueet julkistetaan toukokuussa, ja virallinen aloitustapahtuma on määrä järjestää 17. toukokuuta.

Yhteydenotot:

SEDEC-valiokunnan sihteeristö

sedec@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROOPPALAISET-PAIKALLISPAATTAJAT-TUTUSTUVAT-TAMPEREEN-KOKEMUKSIIN-ASUNNOTTOMUUDEN-TORJUNNASSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
14.04.2023