Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
25 vuotta alueiden komiteaa ja Suomen EU-jäsenyyttä  

​Euroopan alueiden komitean perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Lähes yhtä kauan on Suomi ollut mukana Euroopan unionissa. Kun matkustin vuonna 1995 ensimmäisiin kokouksiin Brysseliin, komitean työskentelytavat hakivat vielä muotoaan ja muissa toimielimissä meihin suhtauduttiin vähätellen ja epäillen. Jotkut pelkäsivät AK:n uhkaavan Euroopan parlamentin ja muille vakiintuneiden instituutioiden asemaa. Alkuvaikeuksiakin riitti. Nykyiset toimitilat eivät olleet vielä käytössämme ja täysistuntosaliin kuljettiin pitkän tunnelin kautta. Muistan, kuinka kerran emme päässeet lainkaan sisään valiokunnan kokoushuoneeseen ja jouduimme matkustamaan tyhjin käsin kotiin Brysselistä!

Onneksi vuosien varrella yhteydet muihin toimielimiin ovat kehittyneet ja AK on vakiinnuttanut paikkansa alue- ja paikallishallinnon edustuselimenä EU:ssa. Minulla on ollut ainutlaatuinen tilaisuus seurata tätä kehitystä näköalapaikalta. AK:n sisällä poliittiset ryhmät ovat ottaneet isomman roolin, mikä on osaltaan vahvistanut asemaamme alue- ja kuntahallinnon poliittisena edustuskokouksena ja auttanut tiivistämään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Konkreettisesti muutos on näkynyt esimerkiksi siten, että alussa me suomalaiset ryhmityimme muiden maiden edustajien tavoin yhdessä blokissa istuntosaliin, mutta sittemmin istumajärjestys on määräytynyt poliittisen ryhmän mukaan.

Toki maakohtaisia valtuuskuntiakin tarvitaan ja on hienoa, että Suomen edustajat ovat kyenneet vetämään yhtä köyttä ja viemään eteenpäin meidän kannalta tärkeitä asioita. Iso kiitos tästä kuuluu Kuntaliitolle, joka on ansiokkaasti koordinoinut valtuuskunnan toimintaa ja tarjonnut meille asiantuntija-apua. Suomalaisjäsenet ovat vuosien varrella vaikuttaneet aktiivisesti AK:ssa ja tehneet pienestä ryhmästämme kokoaan paljon merkittävämmän. Kohokohta oli luonnollisesti Markku Markkulan valinta AK:n puheenjohtajaksi vuonna 2015. Tämä oli iso juttu paitsi meille myös muiden pienten maiden edustajille!

Kun AK:n uusi viisivuotinen toimikausi alkaa helmikuussa, Suomen valtuuskunnan kokoonpanossa tapahtuu merkittäviä muutoksia useiden pitkään mukana olleiden jäsenten jäädessä pois. Haluankin tässä yhteydessä kiittää Sirpa Hertelliä, Ossi Martikaista ja Satu Tietaria AK:lle, Euroopan unionille ja Suomelle antamastaan työpanoksesta, johon on sisältynyt lukuisia esittelijän tehtäviä ja Ossin kohdalla myös NAT-valiokunnan puheenjohtajuus. Uusina jäseninä mukaan liittyvät Mikko Aaltonen (vas) Tampereelta, Sari Rautio (kok) Hämeenlinnasta sekä Satu Haapanen (vihr) ja Mirja Vehkaperä (kesk) Oulusta. Ahvenanmaan edustajakin vaihtunee, mutta nimitysprosessi on edelleen kesken.

Itse olen saanut kunnian toimia valtuuskunnan puheenjohtajana viimeksi kuluneet 10 vuotta ja jäsenenä aivan Suomen EU-jäsenyyden alusta lähtien. Näiden vuosien varrelta mieleen on jäänyt erityisesti se, kun olin mukana valmistelemassa lausuntokokonaisuutta Lissabonin sopimuksesta. Suomalaisena oli myös hienoa päästä laatimaan lausuntoja Itämeren aluetta ja arktista aluetta koskevista EU:n strategioista. Nyt oma roolini muuttuu, mutta luvassa on eräänlainen pehmeä lasku, sillä varajäsenenä osallistun varmasti edelleen silloin tällöin AK:n kokouksiin Brysselissä.

Vuodenvaihteessa täyttyy siis jo 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Kansainvälisyys, vapaa liikkuvuus, yhteinen valuutta ja opiskelijavaihdot ovat nuorille sukupolville jo arkisia asioita eikä EU-jäsenyyden tuomaa lisäarvoa aina osata riittävästi arvostaa. Brexit käy tästä varoittavaksi esimerkiksi. Meidän paikallispäättäjien tehtävänä on toimia linkkinä kansalaisten ja unionin välillä ja huolehtia myös siitä, että niin sanottu toissijaisuusperiaate toteutuu eikä EU sotkeennu turhaan sellaisiin asioihin, joista on parempi päättää paikallisesti. Suuret haasteet, kuten ilmastonmuutos, vaativat yhä enemmän yhteistyötä paitsi jäsenvaltioiden tasolla myös kuntien ja alueiden kanssa. Siksi uskon, että tulevina vuosina AK:n merkitys vahvistuu edelleen.

Nyt on kuitenkin aika kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja toivottaa menestyksekästä uutta toimikautta helmikuussa aloittavalle valtuuskunnalle. Ja tietysti oikein mukavaa joulunaikaa kaikille!

​Pauliina Haijanen
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja AK:ssa