Skip Ribbon Commands
Skip to main content
The EU's Assembly of Regional and Local Representatives

Kunta- ja aluevaikuttajat keskustelevat AK:n täysistunnossa (#CoRplenary) Britannian EU-eron mahdollisista vaikutuksista. Lisäksi täysistunnossa tarkastellaan Euroopan komission jäsenten Pierre Moscovicin ja Margrethe Vestagerin kanssa EU:n talous- ja rahaliittoa sekä kilpailupolitiikkaa.

Euroopan alueiden komitea (AK), EU:n alue- ja paikallistason poliitikkojen kokous, pitää vuoden viimeisen täysistuntonsa 30. marraskuuta – 1. joulukuuta. Pääpuhujia ovat talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici sekä kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager.

Torstai 30. marraskuuta 2017

Brexit: EU:n kuntien ja alueiden näkökulma

Kaksi viikkoa ennen kuin EU:n jäsenvaltioiden hallitusten on määrä tarkastella Britannian EU-eroa koskevien neuvottelujen edistymistä, Euroopan kunta- ja aluepoliitikot kokoontuvat keskustelemaan brexitin sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista alue- ja paikallistasolla. Monet paikalliset ja alueelliset hallintotahot ovat osallistuneet EU:n laajuiseen kyselyyn, jonka tulokset AK toimittaa EU:n päättäville toimielimille.

Keskustelun avaa Madridin aluehallituksen puheenjohtaja Cristina Cifuentes, joka käsittelee brexitin sosioekonomisia vaikutuksia alueisiin ja kuntiin. Sen jälkeen Neale Richmond, brexitin vaikutuksia tarkastelleen Irlannin senaatin valiokunnan puheenjohtaja, kommentoi EU:n ulkorajoihin liittyviä haasteita. Tämän jälkeen paneudutaan kysymyksiin, jotka liittyvät Euroopan kansalaisuuden päättymisen. Keskusteluun osallistuvat lontoolaisen Lambethin hallintopiirin portugalilainen apulaiskaupunginjohtaja Guilherme Rosa ja Derek Monks, brittiläissyntyinen kunnanvaltuuston jäsen Alicantessa Espanjassa.

Talous- ja rahaliiton syventäminen: keskustelu talouskomissaari Pierre Moscovicin kanssa

Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen vuoteen 2025 mennessä sekä sen alueelliset ja paikalliset vaikutukset nousevat esille keskustelussa talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavan komission jäsenen Pierre Moscovicin kanssa. Komissaarin toukokuun lopussa esittämää pohdinta-asiakirjaa käsitellään AK:n lausunnossa, jonka on laatinut Coulainesin kunnanjohtaja ja Ranskan kunnanjohtajien liiton varapuheenjohtaja Christophe Rouillon.

Jätteenpolton rooli kiertotaloudessa

Jätteen energiakäyttö tarkoittaa jätteen käyttöä sähköntuotantoon. Kunnat ja alueet ovat vahvasti sitoutuneet ehkäisemään jätteiden syntymistä sekä edistämään tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä siirryttäessä kohti kestäväpohjaisempaa kiertotaloutta. Paikallisviranomaiset vastaavat jätehuollosta kaikkialla Euroopassa. Komitea kehottaa EU:ta ottamaan huomioon suositukset, jotka esitetään lausunnossa ”Jätteestä peräisin olevan energian hyödyntäminen kiertotaloudessa”. Lausunnon esittelijä on Budapestin 12. kaupunkipiirin valtuuston jäsen Kata Tüttő.

Perjantai 1. joulukuuta

EU:n kilpailupolitiikka ja valtiontukisäännöt

Googlen ja Applen saamat ennätyssakot ovat saaneet merkittävää mediahuomiota ja osoittaneet EU:n kilpailupolitiikan vaikutuksen ja merkityksen. Kilpailupolitiikan muut näkökohdat vaikuttavat kuitenkin paljon enemmän Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään. Aiheesta keskustellaan täysistunnossa komission jäsenen Margrethe Vestagerin kanssa. Keskustelujen jälkeen hyväksytään lausunto , jonka on laatinut Michael Murphy, Tipperaryn kreivikunnanvaltuutettu Irlannista. Lausunnossa kehotetaan joustavoittamaan valtiontukisääntöjen noudattamista syrjäseuduilla sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti vaikeina aikoina.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

Makroaluestrategioiden täytäntöönpano, esittelijä: Raffaele Cattaneo (IT, EPP), Lombardian aluevaltuuston puheenjohtaja

Säädökset, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, esittelijä: François Decoster (FR, ALDE), Hauts-de-Francen aluevaltuuston varapuheenjohtaja

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2017, esittelijä: Guillermo Martínez Suárez (ES, PES), Puheenjohtajan kansliasta vastaava Asturiasin aluehallituksen jäsen

Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen, esittelijä: Nathalie Sarrabezolles (FR, PES), Finistèren departementin valtuuston puheenjohtaja

Koulu- ja korkea-asteen opetuksen nykyaikaistaminen, esittelijä: Csaba Borboly (RO, EPP), Harghitan lääninvaltuuston puheenjohtaja

Julkissektorin innovoinnin edistäminen digitaalisin ratkaisuin: paikallinen ja alueellinen näkökulma, esittelijä: Frank Cecconi (FR, ALDE), Île-de-Francen aluevaltuuston jäsen

Atlantin alueen meristrategiaa koskeva toimintasuunnitelma – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteuttaminen, esittelijä: Jerry Lundy (IE, ALDE), Sligon kreivikunnanvaltuutettu

Laitoshoidosta luopuminen paikallis- ja aluetason hoitojärjestelmissä, esittelijä: Xamuel Gonzalez Westling (SE, PES), Hoforsin kunnanvaltuuston jäsen

Maaseudun elävöittäminen älykkäiden kylien avulla, esittelijä: Enda Stenson (IE, EA), Leitrimin kreivikunnanvaltuusto

Asuntotarjontaa koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman kehittäminen, esittelijä: Hicham Imane (BE, PES), Charleroin kaupunginvaltuuston jäsen

Käytännön tietoa:

Paikka: Charlemagne-rakennus, Rue de la Loi / Wetstraat, Bryssel

Ajankohta: 30. marraskuuta kello 15.00–21.00 – 1. joulukuuta kello 9.00–13.00

• Ks. täysistunnon esityslista ja asiakirjat

• Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

Täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu