Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjien mukaan sopimukseton brexit vahingoittaa paikallistalouksia ja vaarantaa nykyisen rajat ylittävän kaupan Irlannissa  
Julkaistu tutkimus osoittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan talous on lähes viisi kertaa EU27:n alueita alttiimpi sopimuksettoman brexitin aiheuttamille vaaroille.

Paikallis- ja aluepäättäjät toivat tänään esiin kasvavan huolensa Yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksettomasta EU-erosta ja sen vaikutuksista paikallis- ja alueyhteisöihin. Euroopan alueiden komitea (AK) – EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien kokous – varoitti Birminghamin yliopiston johtaman tutkimuskonsortion Brysselissä tänään esittelemiin tutkimustuloksiin viitaten valtavasta taloudellisesta ja poliittisesta kriisistä, jonka sopimukseton brexit aiheuttaisi paikallistalouksille.

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz varoitti brexitin taloudellisista vaikutuksista: ”On yhä enemmän näyttöä sitä, että sopimukseton brexit aiheuttaa valtavaa vahinkoa paikallistalouksille sekä EU:ssa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja laskun maksavat kansalaiset. EU:n varoja käytetään suojelemaan unionissa eniten kärsiviä alueita, mutta varoitus on selkeä: Yhdistyneen kuningaskunnan talous on lähes viisi kertaa muuta EU:ta alttiimpi brexitin seurauksille. Haluamme kaikki sopimuksen, ja pöydällä oleva sopimus on äärettömän paljon parempi kuin katastrofaalinen sopimukseton brexit.”

François Decoster (ALDE, FR), joka on eri jäsenvaltioita edustavista 22 jäsenestä koostuvan AK:n alueidenvälisen brexit-ryhmän puheenjohtaja, kehotti jokin aika sitten myöntämään uutta EU:n rahoitusta EU:n aluerahastojen – koheesiopolitiikan – puitteissa niille alueille, joihin kohdistuu välittömiä vaikutuksia, jos sisäraja muuttuu ulkorajaksi. EU on äskettäin sopinut tällaisesta ajatuksesta.

Hauts-de-Francen aluevaltuuston varapuheenjohtaja Decoster sanoi: ”Koska edustan Englannin kanaalin viereistä aluetta, jossa on myös yksi Euroopan suurimpiin satamiin lukeutuva Calais, olen tiennyt alun pitäen, että brexit tarkoittaa missä muodossa tahansa huonoja uutisia taloudellemme. Euroopan luoteisosan alueet eivät kuitenkaan ole ainoita EU:n osia, joiden on syytä olla huolissaan. Näyttää siltä, että brexit lisää alueellisia eroja monissa Euroopan maissa, kuten myös Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on otettava huomioon EU:n koheesiopolitiikassa.”

Puheenjohtaja Lambertz (BE, PES) ilmaisi huolensa sopimuksettoman brexitin näkymistä Irlannin saarella ja lisäsi: ”On aika lopettaa poliittiset valtapelit ja asettaa kansalaiset etusijalle. Tämä tarkoittaa kaikkien kansalaisten oikeuksien pikaista takaamista ja sopimuksettoman eron vaarallisten seurauksien välttämistä, sillä sopimukseton brexit luo kovan rajan Irlannin saarelle. Marraskuussa 2018 annettu Euroopan unionista eroamista koskeva laki on edelleen paras ja ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto.”

Tipperaryn kreivikunnanvaltuutettu, Irlannin maakohtaisen valtuuskunnan johtaja AK:ssa ja alueidenvälisen ryhmän varapuheenjohtaja Michael Murphy (IE, EPP) vahvisti tämän viestin ja totesi: ”Brexitissä kaikki osapuolet häviävät, ja tänään esitelty tutkimus vahvistaa tämän. Voimme sanoa varmuudella, että brexitin vaikutus tuntuu ensimmäisenä paikallis- ja aluetasolla. Itse asiassa brexit vaikuttaa jo nyt omalla alueellani, sillä monet maatalous- ja elintarvikealan yritykset ovat lopettamassa toimintaansa punnan epävakauden vuoksi. Pahiten kärsivät alueet, jotka käyvät eniten kauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa – ja, kuten tutkimuksesta ilmenee, monien näiden alueiden talous on jo nyt suhteellisen heikko.”

Komitea on järjestänyt kuluneiden 22 kuukauden aikana useita keskustelutilaisuuksia brexitistä, ja kahdesti niihin on osallistunut EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier . Keskusteluissa on tarkasteltu sellaisia kysymyksiä kuin kansalaiset, kauppa ja raja-alueet, ja niissä on noussut esiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kokema epävarmuus sekä brexitistä mahdollisesti koituvat kustannukset satamille, kalastukselle, matkailulle, maataloudelle, tutkimukselle ja koulutukselle. Barnier’n odotetaan myös osallistuvan Bukarestissa 14. maaliskuuta vain kaksi viikkoa ennen Yhdistyneen kuningaskunnan odotettua EU-eroa komitean järjestämään alueiden ja kuntien huippukokoukseen .

AK on myös toteuttanut yhdessä Eurochambresin kanssa paikallis- ja alueviranomaisten sekä paikallisten kauppakamarien keskuudessa kyselytutkimuksen ja tilannut riippumattoman tutkimuksen, joka paljastaa epäsymmetrisiä taloudellisia seurauksia kaikkialla Euroopassa. Pahimmat vaikutukset kohdistuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, ja eniten kärsiviä maita ovat Alankomaat, Belgia, Ranska ja Saksa.

AK on kahdessa poliittisessa päätöslauselmassa maaliskuussa 2017 ja toukokuussa 2018 korostanut rauhan turvaamista ja sen takaamista, ettei Irlannin saarelle luoda kovaa rajaa. Komitea on myös kehottanut EU:ta varmistamaan, ettei paikallis- ja alueyhteisöjä jätetä selviytymään yksin brexitin vaikutuksista. AK kannattaa sellaisia tulevia suhteita EU:hun, jotka mahdollistavat tiiviin yhteistyön Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin alueiden, kuntien, yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: