Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla: haussa jälleen parhaita käytänteitä ja ilmastositoumuksia  

Euroopan alueiden komitea (AK) esittää jälleen jäsenilleen ja varajäsenilleen, nuorille päättäjille ja paikallis- ja aluevaltuutettujen verkoston jäsenille kutsun kartoittaa ja edistää vähähiilisyyteen ja kestävyyteen tähtääviä hankkeita ja ilmastositoumuksia, jotta voitaisiin vähentää paikallis- ja alueviranomaisten toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kaikkialla EU:ssa. Onko alueellanne tai kunnallanne erityinen hanke, jolla pyritään saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet? Onko alueenne tai kuntanne asettanut tavoitteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 tai 2050 mennessä? Siinä tapauksessa tämä uusi pyyntö on osoitettu teille.

Covid-19-pandemia ja Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi ovat osoittaneet, miten tärkeää ympäristön ja kansalaisten välinen tiivis vuorovaikutus on. Samaan aikaan luonnononnettomuuksien uhka, ympäristöriskit, ekosysteemin rappeutuminen ja ilmaston lämpeneminen ovat edelleen ajankohtaisia, ja ilmastotoimien tarve on kiireellisempi kuin koskaan ennen. Kunnat ja alueet ovat keskeisiä toimijoita pyrittäessä toteuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja viemään EU:ta kohti ilmastoneutraaliutta.

Jotta voidaan edelleen edistää vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tähtääviä alueellisia ja paikallisia toimia, Euroopan alueiden komitea kehottaa jälleen kaikkia AK:n jäseniä ja varajäseniä, nuoria päättäjiä ja paikallis- ja aluevaltuutettujen eurooppalaisen verkoston jäseniä tuomaan esiin parhaita käytäntöjä ja ilmastositoumuksia. Hankkeet syötetään parhaiden käytäntöjen verkkoalustalle, jolla esitellään, miten kunnat ja alueet edistävät omalta osaltaan vihreää elpymistä kestävämmän, osallistavamman ja sopeutumiskykyisemmän yhteiskunnan aikaansaamiseksi.

Millaisia hankkeita haetaan?

Jäseniä ja varajäseniä, nuoria päättäjiä ja paikallis- ja aluevaltuutettujen verkoston jäseniä kehotetaan kertomaan äskettäin toteuttamistaan tai meneillään olevista hankkeista ja aloitteista, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin:

  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • kiertotalous
  • energiaan liittyvät asiat, kuten energiatehokkuus, energiaköyhyys tai uusiutuva energia
  • puhdas liikkuvuus
  • saasteettomuus
  • metsittäminen ja kaupunkien viherryttäminen
  • vihreä budjetointi.

Ennen Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssia (COP27-kokous), joka on määrä järjestää Sharm El-Sheikissä Egyptissä marraskuussa 2022, paikallis- ja alueviranomaisten esittämät ilmastositoumukset kootaan kartan muotoon, jotta voitaisiin tukea AK:n pyrkimyksiä vahvistaa kuntien ja alueiden roolia maailmanlaajuisessa ilmastonhallintajärjestelmässä ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa.

Kerro vihreistä hankkeista ja ilmastositoumuksista vastaamalla tähän lyhyeen kyselyyn.

Hankkeet ja sitoumukset julkaistaan AK:n interaktiivisessa kartassa, ja niistä kerrotaan EU:n toimielimille, sidosryhmille ja lehdistölle.

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla:tästä pääset tutustumaan vihreän kehityksen ohjelmaa esittelevään AK:n portaaliin ja ohjelmaa käsittelevän työryhmän työhön.

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023