Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Muuttoliike: EU-komissaari Ylva Johansson ja AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz korostavat tarvetta levittää hyviä kotouttamiskäytäntöjä  
Uusi EU-komissaari ilmoitti myös Italiaa ja Espanjaa varten kohdennetuista hätäaputoimenpiteistä, joilla tuetaan näiden pyrkimyksiä kotouttaa äskettäin saapuneita tulijoita

Sisäasioista vastaava uusi komissaari Ylva Johansson kiitti tänään järjestetyssä konferenssissa kuntia ja kaupunkeja koko Euroopan unionissa työstä pakolaisten ja muuttajien kotouttamiseksi. Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ilmaisi tyytyväisyytensä tuesta ja totesi, että Euroopassa on sovellettava muuttoliikekysymyksessä ”oikeudenmukaisempaa, käytännönläheisempää ja osallistavampaa toimintamallia, jolla autetaan alueita ja kuntia”.

Ylva Johansson oli toisena työpäivänään komission jäsenen tehtävässä puhujavieraana aiheesta Paikallistason toiminta: alueiden, kaupunkien ja maaseutualueiden tukeminen muuttajien kotouttamisessa järjestetyssä konferenssissa, johon osallistui noin 400 paikallis- ja aluetason poliitikkoa. Euroopan alueiden komitean ja Euroopan komission yhdessä järjestämän konferenssin tarkoituksena oli tuoda esiin paikallis- ja aluetasolla tehtyjen sosiaalisten investointien merkitystä EU:n muuttoliikkeeseen soveltamassa lähestymistavassa. Euroopan alueiden komitea on erityisesti kehottanut tukemaan pieniä kaupunkeja ja kuntia, jotka ovat EU:n laajuisesti vastaanottaneet noin kolmanneksen pakolaisista ja muuttajista.

Komissaari Johansson totesi haluavansa Euroopan komission jäsenenä painottaa, että ”yksi pitkän tähtäimen tavoitteistamme on sellaisen yhteenkuuluvuutta edistävän yhteiskunnan rakentaminen, jossa kaikki tuntevat olevansa arvostettuja ja turvassa. Tämän vuoksi kuuluu onnistunut kotouttaminen ensisijaisiin tavoitteisiini. Kotouttaminen perustuu yhteisöön, ja yhteisöt rakennetaan alhaalta ylöspäin. Siksi paikallistason toiminta ja tämä tapahtuma ovat erittäin tärkeitä.” Komissaari Johansson ilmoitti myös Italiaa ja Espanjaa varten kohdennetuista uusista hätäaputoimenpiteistä, joilla tuetaan näiden pyrkimyksiä kotouttaa äskettäin saapuneita tulijoita.

Euroopan komissio on kehottanut kolminkertaistamaan kotouttamista tukevan pääasiallisen rahaston – nykyisen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston – määrärahat vuosina 2014–2020 myönnettävistä 3,1 miljardista eurosta 10,4 miljardiin euroon. EU aikoo kanavoida suurimman osan sosiaaliseen osallisuuteen tarkoitetusta pitkän aikavälin rahoituksesta tulossa olevan Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) kautta.

Konferenssin järjestelyistä vastasivat Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja Euroopan alueiden komitea, jonka puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz (BE, PES) käynnisti huhtikuussa 2019 Kunnat ja alueet integraation puolesta -aloitteen yhdessä silloisen EU-komissaarin Dimitrios Avramopoulosin kanssa.

Puheenjohtaja Lambertz sanoi: ”Meidän on torjuttava pelottelu, lopetettava hajottava ja populistinen retoriikka ja toimittava pragmaattisesti, oikeudenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti. Kunnat ja kaupungit eri puolilla Eurooppaa ovat viime vuosikymmenen kuluessa vastaanottaneet ja tukeneet pakolaisia taloudellisesti tiukkoina aikoina. Kotouttamisaloitteen jatkuva laajeneminen osoittaa, että alueet ja kunnat koosta riippumatta auttavat päivittäin uusia tulokkaita kotoutumaan ja luovat samalla osallistavia yhteisöjä. Komissaarin läsnäolo täällä tänään ja hänen halukkuutensa toimia yhteistyössä kuntien ja alueiden kanssa heti toimikautensa alussa osoittaa, että Eurooppa ei vain kuuntele vaan myös haluaa toimia paikallisesti.”

Konferenssissa käyttivät puheenvuoron myös Bolognan pormestari ja Euroopan alueiden komitean jäsen Virginio Merola (IT, PES), Skånen aluevaltuuston puheenjohtaja Annika Annerby Jansson , Amsterdamin apulaiskaupunginjohtaja ja sosiaaliasioista, demokratisoitumisesta ja monimuotoisuudesta vastaava kaupunginhallituksen jäsen Rutger Groot Wassink ja Katalonian aluehallituksen tasa-arvo-, muuttoliike- ja kansalaisasioista vastaava ministeri Oriol Amorós .

Konferenssin yhteydessä järjestettiin monia sellaisia arkielämän aloja käsitteleviä työpajoja, joilla paikallisilla ja alueellisilla hallintotahoilla on yleensä erityisen tärkeä merkitys, kuten asuminen, terveydenhuolto, koulutus, nuorisotyö ja urheilu. Työpajoissa tarkasteltiin myös aloja, joilla Euroopan komissio tarjoaa asiantuntemustaan kunnille ja alueille, kuten tietoaineistot, paikallisstrategiat ja innovatiiviset rahoitusvälineet.

EU tarjoaa tätä nykyä tukea kotouttamishankkeisiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Erasmus+-ohjelmasta.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu