Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja aluetason päättäjät kehottavat luomaan uuden EU-merkinnön teollisuuden ja käsiteollisuuden huippuosaamisen suojelemiseksi  

Elintarvikkeiden maantieteellisiin merkintöihin sovelletun mallin mukaisesti uusi järjestelmä auttaisi torjumaan väärennöksiä sekä suojelemaan työpaikkoja ja tuotteita, jotka ovat osa Euroopan kulttuuriperintöä.

Uusi, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kohdalla sovellettuun onnistuneeseen malliin pohjautuva, EU:n laajuinen järjestelmä teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi hyödyttäisi sekä käsityöläisiä että paikallisia talouksia. Uusi järjestelmä vahvistaisi korkealaatuisten tuotteiden oikeudellista suojaa, auttaisi torjumaan väärennöksiä sekä luomaan ja säilyttämään työpaikkoja. Ehdotus sisältyy Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsenen Martine Pinvillen laatimaan lausuntoon, jonka Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunto hyväksyi yksimielisesti keskiviikkona 13. lokakuuta.

Böömin kristalli Tšekistä, Solingenin aterimet Saksasta, Limogesin posliini Ranskasta, Murano-lasi Italiasta, Espanjan Puente del Arzobisposta ja Talaverasta peräisin oleva keramiikka sekä Irlannin Donegalissa valmistettu tweedkangas ovat vain muutamia esimerkkejä eurooppalaisista tuotteista, jotka eivät ole ainoastaan vuosisatoja vanhojen käsiteollisuusperinteiden symboleja, vaan osa eurooppalaista kulttuuriperintöä, joka on hyvin tunnettu ja arvostettu EU:ssa ja sen ulkopuolella. Eurooppalaisen käsityötaidon moninaisuus näkyy sen kaupungeissa, maakunnissa ja alueilla – sen paikallisissa tuotantokeskuksissa, jotka usein pohjautuvat sukupolvelta toiselle siirtyneeseen tietämykseen.

Täysistunnossa yksimielisesti hyväksytyssä lausunnossaan AK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan oikeudellisen kehyksen Euroopan käsityö- ja teollisuustuotteiden suojaamiseksi. Paikallis- ja aluetason päättäjien mukaan teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan puuttuminen Euroopan tasolla johtaa erilaisiin oikeudellisiin välineisiin eri jäsenvaltioissa, mikä heikentää tuotteiden ja yritysten suojaa.

Esittelijä, Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsen Martine Pinville (FR, PSE) totesi: ”Olen viime kuukausina vaihtanut näkemyksiä eri puolilta Eurooppaa peräisin olevien pk-yritysten, yhdistysten ja viranomaisten edustajien kanssa, jotka kaikki pitävät tarpeellisena luoda eurooppalainen kehys teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisille merkinnöille, kuten maatalouden maantieteellisten merkintöjen kohdalla on jo tapahtunut. Yhteisöjemme kannalta teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisin merkintöihin liittyviä kysymyksiä ovat perinteiden suojaaminen sekä lisäarvon ja työpaikkojen säilyttäminen kyseisellä alueella. Euroopan alueiden komitean aktiivisuus on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että Euroopan komissio esittää pikaisesti konkreettisen ehdotuksen ja että se mukautetaan alueidemme ja paikkakuntiemme arkitodellisuuteen.”

AK korostaa teollisuus- ja käsiteollisuusalan maantieteellisten merkintöjen suojaamisen taloudellisia näkökohtia, sillä ne parantavat tuottajien kilpailukykyä lisäämällä tuotteiden keräämää huomiota ja mainetta sekä kuluttajien halukkuutta maksaa tuotteista, joiden ominaisuudet ja alkuperä on taattu. Maantieteelliset merkinnät vastaavat kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin paremmasta jäljitettävyydestä, läpinäkyvyydestä tuotteen alkuperän ja valmistusprosessin suhteen, ja he etsivät yhä useammin paikallisesti valmistettuja tuotteita. Covid-19-kriisi on vahvistanut tätä suuntausta entisestään.

Lisäksi AK:n jäsenet korostavat, että maantieteellisen alueen ja tuotteen välinen yhteys on perustavan tärkeä ja että siihen kytkeytyy erityisesti inhimillisen tekijän ja taitotiedon hallitseva merkitys teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisissä merkinnöissä. Tietyillä alueilla raaka-ainetta ei enää ole tai se ei enää sovellu käytettäväksi, mutta taitotieto on silti säilynyt ja yritykset ovat jatkaneet toimintaansa ja jopa kehittyneet huipputuotteiden valmistajiksi.

AK:n täysistunto pidetään 19:nnellä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla , jonka AK ja Euroopan komissio järjestävät yksissä tuumin 11.–14. lokakuuta.

Taustatietoa:

Tämä on kuuden vuoden sisällä toinen kerta , kun AK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan asetusehdotuksen teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi Euroopan unionissa. Ensimmäisen lausunnon, otsikoltaan ”Maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin”, laati Maria Luisa Coppola (IT, EPP), ja se annettiin helmikuussa 2015.

Sen jälkeen Euroopan komissio ilmoitti marraskuussa 2020 hyväksymässään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa toimintasuunnitelmassaan tarkastelevansa mahdollisuutta luoda EU:n suojajärjestelmä muiden kuin maataloustuotteiden (eli teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden) maantieteellisille merkinnöille . Tämän tuloksena käynnistettiin julkinen kuuleminen, jossa arvioitiin EU:n tehokkaan ja avoimen maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmän luomisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Kuuleminen päättyi heinäkuussa 2021. Tavoitteena oli saada yksityiskohtaista tietoa asianomaisten sidosryhmien kohtaamista pulmakysymyksistä, jotka koskevat muun muassa aitojen, tietyltä alueelta peräisin olevien muiden kuin maataloustuotteiden nykyistä oikeudellista suojaa sisämarkkinoilla, EU:n toimien hyötyjä ja riskejä sekä käytettävissä olevia toimintavaihtoehtoja, mukaan luettuina kyseisiä tuotteita koskevan EU:n tulevan suojelujärjestelmän valvonta ja täytäntöönpano. Alustavasta vaikutustenarvioinnista kertynyttä palautetta täydennettiin kahdella oikeudellisella ja taloudellisella selvityksellä. Komission odotetaan esittävän asetusehdotuksensa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023