Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät pääministeri António Costalle: Porton sosiaalialan huippukokouksessa on vahvistettava sosiaalisesti oikeudenmukaisen elpymisen periaatteet Euroopassa  

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen osallistuu AK:n edustajana Porton sosiaalialan huippukokoukseen 7.-8. toukokuuta

Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa keskiviikkona 5. toukokuuta käydyssä keskustelussa EU:n kuntien ja alueiden edustajat korostivat Portugalin pääministerille António Costalle, että kaikkien julkishallinnon tasojen on tehtävä yhteistyötä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteiden saavuttamiseksi ja oikeudenmukaisen elpymisen varmistamiseksi covid-19-kriisistä kaikkialla Euroopassa. Täysistunnossa käsiteltiin Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen valmistelemaa lausuntoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin alueellisesta ja paikallisesta ulottuvuudesta. EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin pyynnöstä laadittu lausunto on AK:n panos Portossa tämän viikon lopussa pidettävään sosiaalialan huippukokoukseen.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva julistus annettiin Göteborgissa vuonna 2017, ja nyt Portossa kokoontuvien EU-johtajien odotetaan sopivan määrällisistä tavoitteista ja määräajoista sen täytäntöönpanolle. Kuten Euroopan komission maaliskuussa esittelemässä toimintasuunnitelmassa todetaan, tavoitteena on vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta, sillä Eurooppa on toipumassa syvimmästä kriisistä vuosikymmeniin ja kohtaa uusia haasteita, jotka liittyvät vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Keskeinen instrumentti on elpymis- ja palautumistukiväline, josta myönnetään 672,5 miljardia euroa lainoja ja avustuksia jäsenvaltioiden ja niiden alueiden uudistusten ja investointien tukemiseen. Keskustelussa AK:n jäsenet kehottivat jäsenvaltioita osallistamaan paikallis- ja alueviranomaiset kattavasti kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun.

Pääministeri António Costa , joka oli AK:n jäsen vuosina 2010–2015 toimiessaan Lissabonin kaupunginjohtajana, totesi: ”Kaikkihan tiedämme, että elpyminen onnistuu unionin tasolla vain silloin, jos se onnistuu paikallistasolla. Tämä luonnistuu vain täytäntöönpanoa hajauttamalla, mikä mahdollistaa käytettävissä olevien varojen nopean ja tehokkaan käytön ja samalla alueiden ja kuntien talousrakenteen tarpeiden ja kansalaisten odotusten mukaisen reagoinnin.”

”On aika muuntaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteet toiminnaksi ja varmistaa, että ne tukevat unionia sen strategisten tavoitteiden, erityisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän, saavuttamisessa. Ilman talouden elpymistä ja kunnollisten työpaikkojen määrän vakaata kasvua ei ole sosiaalista eikä alueellista yhteenkuuluvuutta”, pääministeri Costa tähdensi ja lisäsi, että ”alueiden komitea on paikallis- ja unionitaso yhteen koottuina. Niinpä komitea on keskeinen kumppani Euroopan oikeudenmukaisen, vihreän ja digitaalisen elpymisen onnistumisen kannalta.”

Esittelijä Anne Karjalainen korostaa puheenjohtajavaltio Portugalin pyynnöstä laaditussa lausunnossa , että sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokas täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää ja voi onnistua vain, jos siihen osallistuvat kaikki julkisen hallinnon tasot unionitasolta aina paikallistasolle saakka toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Lausunnossa kehotetaan lisäksi parantamaan seurantaa valtiotasoa alemmilla tasoilla alueellisen sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun avulla sen varmistamiseksi, että sosiaalisten oikeuksien pilari pannaan täytäntöön kaikilla tasoilla ja että alueelliset investoinnit suunnataan pilarin periaatteiden saavuttamiseen.

”Eurooppa elää nykypolven suurinta terveys-, sosiaali- ja talouskriisiä, ja se koettelee eurooppalaista yhteisvastuuta.” Oikeudenmukainen elpyminen Euroopassa nojaa moitteettomasti toimivaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa pantaessa tehokkaasti täytäntöön pilaria, jolla on ratkaiseva rooli kuntien ja alueiden sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistamisessa ja sen palauttamisessa”, Karjalainen totesi

Komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Cordeiro ja mm. sosiaali-, työllisyys- ja koulutusasioista vastaavan SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen edustavat AK:ta Porton sosiaalialan huippukokouksen yhteydessä pidettävässä korkean tason konferenssissa 7. toukokuuta.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-ASK-PRIME-MINISTER-ANTóNIO-COSTA-TO-SUPPORT-SOCIALLY-FAIR-EURECOVERY-AND-PROMOTE-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-ASK-PRIME-MINISTER-ANTóNIO-COSTA-TO-SUPPORT-SOCIALLY-FAIR-EURECOVERY-AND-PROMOTE-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-ASK-PRIME-MINISTER-ANTóNIO-COSTA-TO-SUPPORT-SOCIALLY-FAIR-EURECOVERY-AND-PROMOTE-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-ASK-PRIME-MINISTER-ANTóNIO-COSTA-TO-SUPPORT-SOCIALLY-FAIR-EURECOVERY-AND-PROMOTE-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-ASK-PRIME-MINISTER-ANTóNIO-COSTA-TO-SUPPORT-SOCIALLY-FAIR-EURECOVERY-AND-PROMOTE-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023