Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja aluepäättäjät tarjoavat tukeaan rokotusten nopeuttamiseksi ja vaativat kesään mennessä uusia toimia aluetalouksien suojelemiseksi  

Terveysasioista vastaavan komission jäsenen kanssa käymässään keskustelussa AK:n jäsenet kehottivat tarkastelemaan uudelleen EU:n toimivaltaa terveysalalla ja vahvistamaan paikallisviranomaisten roolia.

EU:n paikallis- ja alueviranomaiset ovat varoittaneet katastrofaalisista seurauksista aluetalouksille, jos rajoja ei avata kesään mennessä. Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet totesivat terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaavan komission jäsenen Stella Kyriakidesin kanssa käymässään keskustelussa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat pyrkineet edistämään rokotteiden käyttöönottoa ja välttämään valtioiden välistä rokotesotaa, mutta EU:n selkeän oikeudellisen kehyksen puuttuminen on johtanut virheisiin, joita on vältettävä tulevaisuudessa. Jäsenet tarjosivat tukeaan rokotteita kohtaan tunnetun epäluottamuksen torjumiseksi ja rokotusten nopeuttamiseksi ja totesivat, että vaikka rokotetodistukset ovat askel oikeaan suuntaan, niitä ei tulisi pitää ihmeratkaisuna.

Komission jäsenen Stella Kyriakidesin osallistuminen täysistuntoon tarjosi tilaisuuden keskustella EU:n, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien nykyisestä toimivaltajaosta terveysalalla. AK:n jäsenet kehottivat arvioimaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä uudelleen kyseisiä toimivaltuuksia ottaen huomioon covid-19-pandemian vastatoimissa havaitut puutteet, jotta voidaan parantaa kaikkien toimijoiden valmiuksia ja näiden välistä koordinointia. Jäsenet kehottivat EU:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että paikallis- ja alueviranomaisten merkittävä rooli terveyskriisien aikana otetaan kaikilta osin huomioon, sillä ne ovat avainasemassa kehitettäessä selviytymiskykyisempiä ja tehokkaampia terveydenhuoltojärjestelmiä kaikkialla Euroopassa. AK ilmaisi halukkuutensa osallistua keskusteluun ”terveysunionista” alue- ja paikallisviranomaisten lakisääteisten toimivaltuuksien sekä alue- ja paikallispäättäjien poliittisten velvoitteiden pohjalta.

AK:n puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi keskustelua alustaneessa puheenvuorossaan seuraavaa: ”Ilman solidaarisuutta Euroopassa olisi puhjennut rokotesota, ja monet valtiot, alueet ja kunnat olisivat jääneet sen jalkoihin. Ihmiset haluavat kuitenkin palata normaalielämään, ja meidän on avattava Eurooppa turvallisesti kesään mennessä. Covid-19-rokotetodistus matkustusta varten on askel eteenpäin, vaikkei se sinällään olekaan ihmeratkaisu. Tämä hirvittävä tauti on osoittanut, että tarvitsemme terveysalalla enemmän Eurooppaa varautuaksemme paremmin tulevaisuuteen ja että kaikilla hallintotasoilla – kansainvälisestä tasosta paikallis- ja aluetasoon – on merkittävä rooli. Komiteamme on valmis keskustelemaan terveysunionista paikallis- ja aluetason toimivaltuuksien pohjalta toissijaisuutta ja suhteellisuutta koskevien EU:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Vain yhdessä saamme aikaan enemmän ja pääsemme nopeammin tuloksiin. Paikallis- ja aluehallintotahojen vaikutusmahdollisuuksia vahvistamalla voimme nopeuttaa hitaasti etenevää rokotuskampanjaa ja luoda perustan rajojen lisääntyvälle avaamiselle kesään mennessä.”

Komissaari Kyriakides ja AK:n jäsenet keskustelivat myös pandemian puhkeamisen jälkeen laaditusta terveyteen liittyvästä toimenpidepaketista: EU4Health -ohjelmasta, rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevasta direktiivistä ja terveysuhkien hallintajärjestelmästä. AK antoi kaikista kolmesta aiheesta suosituksia viime lokakuussa.

Taalainmaan alueen alueneuvos ja aihetta Terveysuhkiin keskittyvä EU:n hätämekanismi koskevan AK:n lausunnon esittelijä Birgitta Sacrédeus (SE, EPP) sanoi: ”Olen tyytyväinen nähdessäni, että AK:n kehotukset terveysuhkiin keskittyvästä EU:n hätämekanismista ovat konkretisoitumassa terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan viranomaisen (HERA) muodossa. Selviytymiskyky riippuu valmistautumisesta, ja tätä varten tarvitsemme vankkoja yhteistyörakenteita ja vakiintuneita viestintäkanavia. Olen vakuuttunut siitä, että HERA voi auttaa kuntia, kaupunkeja ja alueita selviytymään tulevista pandemioista, jotka ovat mittasuhteiltaan viimevuotisen kaltaisia. Meidän on kuitenkin varmistettava, että paikallis- ja alueviranomaisten keskeinen rooli kriisitilanteissa otetaan kaikilta osin huomioon.”

Puhuessaan EU4Health -ohjelmasta, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 9. maaliskuuta, AK:n esittelijä, Finistèren departementin valtuuston puheenjohtaja Nathalie Sarrabezolles (FR, PES) totesi täysistunnolle seuraavaa: ”EU4Health-ohjelmalle myönnetyillä 5,1 miljardilla eurolla torjutaan terveyseroja, varmistetaan lääkkeiden kohtuuhintaisuus, vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmiämme ja parannetaan maiden välistä yhteistyötä. Paikallis- ja aluepäättäjät ovat taistelleet lujasti varmistaakseen riittävän rahoituksen, ja Euroopan parlamentti on tuellamme onnistunut pääsemään yli jäsenvaltioiden vaarallisesta ja erheellisestä haluttomuudesta asettaa käyttöön riittävä rahoitus EU-tason ohjelmasuunnittelua ja tukea varten. Pyrimme jatkossakin ajamaan sitä, että alueiden ja kuntien työ terveydenhuoltopalvelujen tarjonnassa otetaan paremmin huomioon ja että sitä tuetaan.”

Etelä-Tanskan aluevaltuutettu ja aihetta Rajatylittävä terveydenhuolto käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Karsten Uno Petersen (DK, PES) sanoi: ”Mahdollisuus hyödyntää toisen maan terveydenhuoltopalveluja on pelastanut ihmishenkiä tämän kriisin aikana. Olenkin iloinen siitä, että pitkän aikavälin terveystoimia koskevassa EU:n lippulaivahankkeessa – EU4Health-ohjelmassa – tunnistetaan, että rajatylittävällä yhteistyöllä kyetään lisäämään huomattavasti terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta. Meidän on nyt varmistettava, että tarkistaessaan rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaa direktiiviä jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti muuntavat tämän tunnustuksen käytännön toimiksi ja yksinkertaistavat mahdollisuuksia käyttää terveydenhuoltopalveluja.”

Taustaa

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

+32 473943981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023