Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät käynnistävät aloitteen EU:n alueilla ja kunnissa tapahtuvan maahanmuuttajien kotouttamisen esittelemiseksi  
Komissaari Avramopoulos kannattaa ”Kunnat ja alueet integraation puolesta” -aloitetta, jonka kärjessä ovat Euroopan alueiden komitea ja neljä johtavaa kuntien ja alueiden Euroopan tason järjestöä.

Euroopan alueiden komitea yhdessä Euroopan alueiden liiton (AER), Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) ja Eurocities-järjestön kanssa asettuvat tukemaan niitä alueita ja kuntia, jotka vastaanottavat uusia tulokkaita ja kotouttavat heitä yhteisöihinsä. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava Euroopan komission jäsen Dimitris Avramopoulos ilmaisi tukensa aloitteelle.

Kunnat ja alueet integraation puolesta -aloite – eli #Regions4Integration – täydentää suurta joukkoa olemassa olevia eurooppalaisten paikallis- ja aluehallinnon järjestöjen verkostoja ja hankkeita. Paikallis- ja aluehallinnon poliittisena edustuselimenä EU:ssa Euroopan alueiden komitea (AK) pyrkii rakentamaan yhdessä neljän johtavan kuntien ja alueiden Euroopan tason järjestön – Euroopan alueiden liiton (AER), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR), Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) ja Eurocities-järjestön – kanssa liittouman, jotta vaikutetaan EU:n muuttoliikeagendaan ja varmistetaan, että paikallis- ja aluetason näkökulma otetaan tulevaisuudessa paremmin huomioon.

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi seuraavaa: ”Monet alueet ja kunnat ovat jo pitkään vastaanottaneet ja kotouttaneet tulokkaita menestyksekkäästi yhteisöihinsä. Ne tuntevat muuttajien tuoman lisäarvon ja tietävät kotoutumattomuuden kustannukset. Tämän aloitteen avulla tuodaan julkisuuteen toimia, joita on toteutettu paikallistasolla muuttajien ja pakolaisten kotouttamiseksi kaikkialla Euroopassa. Tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen toimintaperiaatteen investoidaksemme yhteenkuuluvuuden, ei eripuran leimaamien, yhteisöjen rakentamiseen. On aika panna piste pelottelulle, joka on vaivannut poliittista keskustelua viime vuosina.”

Komissaari Avramopoulos totesi aloitteen täydentävän Euroopan komission kahden vuoden ajan tekemää työtä “vankalla pohjalla olevan kaksisuuntaisen vuoropuhelun organisoimiseksi kuntien ja paikallisviranomaisten kanssa integraatiokysymyksistä.” Hän jatkoi: ”Jos minulta kysytään EU:n ensisijaisista tehtävistä tulevina vuosikymmeninä, on menestyminen muuttajien osallistamisessa yhteisöihimme yksi niistä. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto on vuosina 2015–2017 osallistunut 4 800 toimenpiteen rahoittamiseen. Niillä on tuettu kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista kaikkialla EU:ssa. Olemme tietoisia siitä, että EU-rahoituksen hankkiminen saattaa olla haaste erityisesti pienikokoisille paikallis- ja alueyhteisöille. Sen vuoksi paitsi helpotimme paikallisyhteisöjen kotouttamisrahoituksen saantia vuosina 2021–2027 myös lisäsimme sen määrää ylipäätään.

Päätös käynnistää asiaa koskeva aloite juuri tässä vaiheessa – ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja uusien komission jäsenten ja Eurooppa-neuvoston uuden puheenjohtajan valintaa kuluvana vuonna – osoittaa komitean uskovan, että EU:n päätöksentekijöiden olisi harkittava paikallisyhteisöjen harjoittamaan kotouttamistyöhön osoitettavan poliittisen, teknisen ja taloudellisen tuen lisäämistä. Aloitteen myötä

1. tarjotaan poliittinen foorumi kunnille ja alueille, jotta ne voivat kehittää ja esittää ehdotuksia EU:n toimintapolitiikoista ja rahoituksesta maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

2. jaetaan hyviä käytänteitä muuttajien paikallisesta integroimisesta esimerkiksi työmarkkinoille pääsyn, ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen, ilman huoltajaa olevien alaikäisten tukemisen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön kaltaisilla aloilla.

3. edistetään vertaisoppimista , erityisesti linkittämällä kunnat, joilla on enemmän kokemusta kotouttamisesta, sellaisiin kuntiin, jotka ovat juuri hiljattain alkaneet ottaa vastaan maahanmuuttajia. Aloitteessa kiinnitetään erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin ja maaseutuyhteisöihin, jotka ovat halukkaita kotouttamaan muuttajia mutta joilta puuttuu kokemusta ja välineitä.

4. jaetaan tietoa EU:n kotouttamistuen varoista (turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja tuleva turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, ESR+ ja muut aluekehitykseen tarkoitetut rahastot, mukaan lukien muuttajien integroimiseen liittyvät tavoitteet).

5. luodaan toiveikasta sanomaa jakamalla myönteisiä esimerkkejä ja ratkaisuja integrointipolitiikan alalta keinona disinformaation kumoamiseksi.

Avaustapahtuman keskusteluun osallistuivat seuraavat, aloitetta aktiivisesti edistämään sitoutuneiden Euroopan tason järjestöjen edustajat: Magnus Berntsson , Euroopan alueiden liiton puheenjohtaja ja Länsi-Götanmaan aluevaltuuston varapuheenjohtaja; ulkosuhteista vastaava puheenjohtajiston aluesihteeri Rui Bettencourt Azorien aluehallituksen ja Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton edustajana; Capacin pormestari Pietro Puccio Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston edustajana ja Gentin kaupunginjohtaja Mathias De Clercq Eurocities-järjestön edustajana.

Euroopan alueiden komitea on vuodesta 2015 lähtien laatinut suosituksia useista Euroopan komission osana Euroopan muuttoliikeagendaansa esittämistä oikeudellisista ehdotuksista. Komitea on korostanut, että integrointi on politiikan osa-alue, jolla alueet ja kunnat ovat ratkaisevan tärkeitä ja että hyvin koordinoiduilla politiikkatoimilla pystytään varmistamaan, että kotouttamisesta muodostuu menestys maahanmuuttajien itsensä, paikallisyhteisön ja paikallisen talouden kannalta.

Aloite on avoin kaikille paikallis- ja aluetason poliitikoille, jotka voivat jakaa tarinoita aihetunnisteella #Regions4Integration.

Lisätietoa on saatavana AK:n verkkosivuilla tai sähköpostitse .

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023