Uusi rahoitusväline voisi turvata kalastusalan tulevaisuuden pienissä rannikkoyhteisöissä  
Local leaders back fisheries fund of 1% of future EU budget

Galician aluehallituksen puheenjohtajan Alberto Núñez Feijóon (ES/EPP) laatimassa lausunnossa ehdotetaan, että EU:n talousarviossa meri- ja kalastuspolitiikkaa varten varattavia määrärahoja lisätään vuoden 2020 jälkeen ja että otetaan käyttöön pienille rannikkoyhteisöille suunnattu uusi rahoitusväline, joka tarjoaa riskipääomaa ja lainojen pankkitakauksia. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) on EU:n tärkein kalastuspolitiikan rahoitusväline, jonka määrärahat ovat 6 396,6 miljoonaa euroa eli noin 0,58 prosenttia EU:n budjetista.

Kunnat ja alueet ovat asettuneet puolustamaan kalastus- ja meriasioihin varattavien määrärahojen lisäämistä vuoden 2020 jälkeisessä Euroopan unionin tulevassa talousarviossa tilanteessa, jossa Britannian EU-eron vaikutukset aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta.

AK:n mielestä uuden rahaston vähimmäistaso tulisi nostaa vuoden 2020 jälkeen yhteen prosenttiin EU:n talousarviosta, kun sen osuus nykyisestä talousarviosta on vain 0,6 prosenttia. Galician aluehallituksen puheenjohtajan, lausunnon esittelijän Alberto Núñez Feijóon (ES, EPP) mukaan ”tarvitsemme pienille rannikkoyhteisöille suunnatun uuden rahoitusvälineen, joka perustuu yhteistyössä toteutettavaan hallinnointiin ja josta tuetaan sellaisten uusien yritysaloitteiden kehittämistä, jotka tukevat sukupolvenvaihdoksia ja mahdollistavat kalastusalan monipuolistamisen samalla kun säilytetään alan perinteinen luonne”.

Núñez Feijóo korostaa, että uuden rahoitusvälineen tulee ”edistää meri- ja kalastusalan toiminnan, äyriäisten pyynnin, vesiviljelyn sekä meri–teollisuus-ketjun kestävyyden parantamista ympäristön kannalta”.

AK:n jäsenet tukevat Galician aluehallituksen puheenjohtajaa seuraavissa keskeisissä kysymyksissä:

• On tarpeen säilyttää kalastuslaivastolle tarkoitettu tuki sellaisten sosioekonomisten vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat ympäristötoimenpiteistä, kuten pyyntikielloista, väliaikaisista kielloista ja muista kalastustoimintaa rajoittavista toimista

• Avustusten muodossa myönnettävä suora julkinen tuki on kalastusyrityksille paras tukivaihtoehto.

• Soveltavaan tutkimukseen ja tietojen järjestämiseen suunnattavaa tukea on lisättävä vähintään 10 prosenttia.

• On tuettava kalastuslaivastojen uudistamista ja kohennettava asuinolosuhteita aluksilla, jotta voidaan välttää laivaston vanhentumisen aiheuttamat vahingot. Kalastusalusten keski-ikä EU:ssa on 22,6 vuotta.

• Asianmukaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi on myönnettävä talousarviotukea koulutukseen ja ammattiin pääsyyn alusten hankinnan kautta ilman että lisätään pyyntitoimintaa.

• EMKR:n soveltamista rahoituksen saamiseksi on yksinkertaistettava mukauttamalla sitä merialueisiin ja muihin alueisiin sekä siten, että hakemuksen voi hoitaa yksi ainoa taho.

Mereen ja kalastukseen liittyvän toiminnan sosioekonomiset vaikutukset ovat monilla rannikkoalueilla erittäin merkittävät. Alalla on aluksia yli 85 000, se työllistää koko ketjussa yli 340 000 henkilöä, ja kaloja ja äyriäisiä pyydetään ja kasvatetaan yli 6 000 000 tonnia.

AK:n jäsenet varoittavat rahaston alhaisesta toteuttamisasteesta, joka oli 2,7 prosenttia marraskuussa 2017, sekä yhteisen kalastuspolitiikan soveltamiseen liittyvistä ongelmista, joita ovat mm. poisheittämisen vähentäminen ja kestävän enimmäistuoton saavuttaminen.

Alue- ja paikallistason edustajat pahoittelevat rahaston myöhästynyttä voimaantuloa ja viivästyksiä varojen käyttöön asettamisessa ja käytössä ja katsovat, että tämän viivästymisen taustalla ovat rahaston hyväksymisen pitkittyminen, toimenpideohjelmien hidas validointiprosessi ja rahoituskelpoisuuskriteerien sekava ja epäselvä määrittely.

EU:n kunnat ja alueet varoittavat unionin toimielimiä myös siitä, että Britannian päätöstä jättää EU ei tule käyttää verukkeena EMKR:n tulevan rahoituksen leikkaamiselle.

Lisätietoja:

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskeva Euroopan parlamentin selvitys, kesäkuu 2017 (englanniksi)

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037