Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja alueviranomaisten viesti Charles Michelille: Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin on vakiinnutettava EU:n demokratiamallia ja vahvistettava alueita, kaupunkeja ja kuntia EU:n perustana  

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel keskusteli Euroopan alueiden komitean jäsenten kanssa Euroopan tulevaisuudesta ja covid-kriisin jälkeisestä vihreästä elpymisestä.

Euroopan alueiden komitea toivotti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin tervetulleeksi täysistuntoonsa 17. maaliskuuta (#CoRplenary). Charles Michel esitti näkemyksensä paikallis- ja alueviranomaisten roolista Euroopan elpymisessä ja eurooppalaisessa demokratiassa ja keskusteli AK:n jäsenten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (tallenne keskustelusta on katsottavissa täällä ).

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas kertoi alueiden ja kuntien odotuksista Charles Michelille ja totesi: ”Covid-kriisi on osoittanut nykyisen, ainoastaan jäsenvaltioihin ja Brysseliin perustuvan kaksiulotteisen unionin rajat. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vahvistaa yhteistä eurooppalaista demokratiaamme, mutta sillä ei ole merkitystä eikä se muuta ihmisten elämää, jos siitä tulee EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden pääkaupunkien välinen kauneuskilpailu. Tavoitteena on sen sijaan oltava paremman, avoimemman ja vähemmän byrokraattisen, selviytymiskykyisen, kestäväpohjaisen ja tehokkaamman Euroopan rakentaminen. Meidän on yhdessä nykyaikaistettava eurooppalaista demokratiaa, jonka suojaavana kattona on EU, vahvoina muureina jäsenvaltiot ja vankkana perustana alueet, kaupungit ja kunnat.”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi: ”Paikallis- ja alueviranomaiset ovat minulle arvokkaita kumppaneita, joiden kanssa valtiovallan on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, olipa kyse sitten Euroopan unionin kohtaamiin haasteisiin vastaamisesta tai sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä, eurooppalaisten arvojen ja eurooppalaisen demokratian suojelusta, covid-kriisin jälkeisestä ympäristömyönteisestä elpymisestä tai digitalisaatiosta. Ne ovat lähimpänä kansalaisia, käytännönläheisiä, suoraan yhteydessä ihmisiin ja kykenevät saamaan heidät liikkeelle. Ne on osallistettava tiiviimmin elpymissuunnitelmiin, sillä niiden hallinnoimien julkisten investointien osuus on yli 30 prosenttia, ja ne vaikuttavat merkittävästi suunnitelmien onnistumiseen.”

Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Satu Haapanen käytti keskustelussa puheenvuoron AK:n Vihreät-ryhmän toisena puheenjohtajana. "Covid-pandemian ja ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu vain, jos joka ikinen eurooppalainen alue, kaupunki, kunta ja kansalainen on siinä mukana. Siksi osallisuus ja demokratia nousevat aivan olennaisiksi asioiksi elpymissuunnitelman ja reilun muutoksen onnistumisessa. Rokotuskattavuuden varmistamiseksi tarvitaan tiedottamista eri kielillä ja erityisiä toimenpiteitä ryhmien tavoittamiseksi, jotka ovat riskissä pudota rokotusohjelmien ulkopuolelle. Kunnat ja alueet puolestaan toimeenpanevat elpymissuunnitelmat ja reilun muutoksen, jolloin on välttämätöntä, että kuntia kuullaan myös kansallisten elpymissuunnitelmien laatimisessa ja toimeenpanossa", Haapanen totesi.

Paikallis- ja alueviranomaiset tekevät unionin kanssa yhteistyötä, jotta voidaan edistää maaseutualueiden digitalisointia, kehittää syrjäisimpien saari- tai vuoristoalueiden yhteyksiä, valmistaa pk-yrityksiä ja oppilaitoksia seuraavan sukupolven teknologiaa varten ja parantaa alueiden selviytymiskykyä. Alueet, kunnat ja kylät edistävät ympäristömyönteisempää Eurooppaa, sillä ne panevat täytäntöön 70 prosenttia kaikesta EU:n lainsäädännöstä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 prosenttia ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtäävistä toimintapolitiikoista. AK on perustanut eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän tukemaan työtään konferenssin yhteydessä.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Matkap. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023