Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa  

Ukrainan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset, Euroopan kuntien ja alueiden allianssi Ukrainan jälleenrakennusta varten, Euroopan komissio ja OECD ovat yhtä mieltä siitä, että hallinnon hajauttaminen auttaa vahvistamaan Ukrainan elpymistä ja jälleenrakentamista ja edistämään maan tavoitetta liittyä EU:hun.

Euroopan alueiden komitean 25. toukokuuta isännöimässä kansainvälisessä seminaarissa annetuissa suosituksissa korostetaan muun muassa, että on tärkeää varmistaa, että Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisilla on resurssit, valmiudet ja koulutus, joita tarvitaan jälleenrakennukseen tarkoitetun kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Seminaari on osa Ukrainan elpymiskonferenssin valmisteluja. Konferenssi tuo kymmenien maiden hallitukset, EU:n toimielimet ja muut kumppanit Lontooseen 21.–22. kesäkuuta.

Turun kaupunginvaltuuston jäsen ja AK:n Vihreät-ryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen totesi: "Tänään pidetty tapahtuma on selkeä osoitus vahvasta sitoumuksestamme tukea Ukrainan elpymistä, jälleenrakentamista ja tulevaa EU-jäsenyyttä. Tämä on yhteinen hankkeemme. Ennen Lontoossa pidettävää Ukrainan elpymiskonferenssia olemme vahvistaneet, että jälleenrakennusprosessissa on tärkeää noudattaa hajauttamisen periaatteita ja antaa paikallis- ja alueviranomaisille vaikutusmahdollisuuksia."

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi aiemmin samana päivänä Euroopan alueiden komitean täysistunnossa videotervehdyksen, jossa hän kehotti EU:n kuntia ja alueita jatkamaan tukeaan Ukrainalle pitkällä aikavälillä. "Ukrainan hallinnon hajauttamisuudistuksessa olemme nojautuneet parhaisiin eurooppalaisiin hallintokäytäntöihin ja toimivallan toissijaisuuteen keskushallinnon ja paikalllisyhteisöjen välillä. Tällä hetkellä Ukrainan hallintojärjestelmä – myös sota-aikana – vastaa eurooppalaista demokratiajärjestelmää", Zelenskyi korosti.

Kiovan pormestari, Ukrainan kuntaliiton puheenjohtaja Vitali Klitshko totesi videoyhteyden välityksellä, että "yksi hallinnon hajauttamisen keskeisistä eduista on se, että paikallisviranomaisten vastuu yhteisölle kasvaa, kun ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja taloudellisten resurssien käyttöön. Hajauttaminen Ukrainassa auttaa vähentämään byrokratiaa ja korruptiota ja takaamaan Ukrainan asianmukaisen jälleenrakennusprosessin".

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco AlvesCordeiro korosti, että "Euroopan alueiden komitea on sitoutunut tukemaan yhteistyötä Ukrainassa ja paikallisen itsehallinnon vahvistamista. Sota Ukrainaa vastaan on edelleen käynnissä, mutta kaikkien tuhoutuneiden rakennusten ja infrastruktuurin jälleenrakentaminen on aloitettava nyt. Ukrainan kaupunkien paikallis- ja alueviranomaisilla ja pormestareilla on keskeinen rooli tässä."

Lisätietoa:

Kansainvälinen seminaari Luganon periaatteiden toteuttaminen: Paikallis- ja aluehallinnon roolin vahvistaminen Ukrainan elpymis- ja jälleenrakennusprosessissa ja tiellä kohti EU-jäsenyyttä järjestettiin Brysselissä 25. toukokuuta. Sitä isännöi Euroopan alueiden komitea Ukrainan jälleenrakentamista edistävän Euroopan kuntien ja alueiden allianssin puolesta.

Tapahtuman järjestivät yhdessä Ukrainan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Euroopan komissio. Sveitsi isännöi Ukrainan elpymiskonferenssia vuonna 2022; Yhdistynyt kuningaskunta isännöi tämänvuotista Ukrainan elpymiskonferenssia.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023