Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta Bryssel 9. lokakuuta kello 15.00 #SOTREG  
AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz esittää kuntien ja alueiden näkemykset Euroopan unionin keskeisistä haasteista – paikalla myös Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz pitää Brysselissä 9. lokakuuta kello 15.00 (klo 16 Suomen aikaa) vuotuisen linjapuheensa aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta . Täysistunnossa käytävään keskusteluun EU:n tulevaisuudesta osallistuu myös Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani, minkä jälkeen hyväksytään AK:n lausunto Euroopan tulevaisuudesta . Siihen kulminoituvat kansalaistapaamiset ja paikallis- ja alueviranomaisten kuulemiset, joita komitea on järjestänyt kahden vuoden ajan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyynnöstä.

AK:n puheenjohtaja Lambertz täydentää puheessaan EU:n painopisteitä paikallisella ja alueellisella ulottuvuudella ja tarkastelee lähemmin todellista tilannetta Euroopan kaupungeissa, kunnissa ja alueilla kevään 2019 Euroopan parlamentin vaalien ja Britannian EU-eron lähestyessä.

Puheessa keskitytään Euroopan unionin kuntien ja alueiden ajankohtaisimpiin ongelmiin: neuvottelut seuraavasta EU:n pitkän aikavälin talousarviosta (asiaa käsittelevä AK:n lausunto annetaan samana päivänä), EU:n aluepolitiikan (koheesiopolitiikan) tulevaisuus, EU:n demokratia (alueiden ja kuntien nivominen EU:n päätöksentekoprosessiin ja paikallistason aloitteet siteiden vahvistamiseksi kansalaisten ja unionin välillä) sekä kestävä kehitys ja alueellinen yhteistyö.

Puhemies Tajanin kanssa käydyn keskustelun jälkeen AK hyväksyy Euroopan tulevaisuutta koskevat suosituksensa . Ne perustuvat laajaan kuulemiseen, johon on osallistunut yli 40 000 kansalaista ja 110 paikallis- ja alueviranomaistahoa 30 Euroopan maasta. Lausunnon esittelijöinä toimivat AK:n puheenjohtaja Lambertz ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula .

Puheenjohtaja Lambertz julkistaa puheessaan myös AK:n kahdeksannen Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksen, jonka AK järjestää yhdessä EU:n puheenjohtajavaltion Romanian ja Romanian kuntien kanssa Bukarestissa 14.–15. maaliskuuta 2019. Huippukokous kokoaa yhteen kunnanjohtajia, alueiden johtohenkilöitä ja paikallispäättäjiä kaikkialta Euroopasta. Tapahtumaan osallistuu yli 800 henkilöä, myös EU:n toimielinten johtotasolta.

Puheenjohtaja Lambertzin puhetta ja keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.cor.europa.eu/sotreg.go ja Twitterissä aihetunnisteella  #SOTREG .

Tiedotusvälineille annettavia haastatteluja voidaan järjestää pyynnöstä.

Lehdistöyhteydet: Lauri Ouvinen | P. +32 22822063| lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Katso SOTREG- esittelyvideo

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAMBERTZ-STATE-OF-THE-UNION-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES-OCT-2018.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023