Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet  

​EU:n kuntien ja alueiden edustajat vaativat Euroopan komissiota tekemään luonnon ennallistamista koskevaan asetusehdotukseen muutoksia, joissa otetaan paremmin huomioon eri jäsenvaltioiden ja niiden kuntien paljon toisistaan poikkeavat erilaiset nykytilanteet viheralueiden määrässä ja laadussa sekä alue-, yhdyskunta- ja taajamarakenteessa, hallintorakenteessa ja maa-alueiden omistajuudessa. Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta (ENVE) käsitteli ennallistamisasetusta koskevaa lausuntoluonnosta kokouksessaan 9. joulukuuta ja hyväksyi joukon Suomen valtuuskunnan jäsenten siihen tekemiä muutosehdotuksia.

ENVE-valiokunnan jäsenet pitävät ennallistamisasetuksen tavoitteita sinällään kannatettavina mutta katsovat, että tarkastelussa on ohitettu eri maiden ja eri kaupunkien erilaiset olosuhteet ja lähtökohdat. Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) toteaa, että esimerkiksi artikla, jossa asetetaan vaatimuksia kaupunkien viheralueiden kasvattamiselle, on laadittu tiiviin keski- ja eteläeurooppalaisen kaupunkirakenteen näkökulmasta. Markkulan tekemien muutosehdotusten pohjalta ENVE-valiokunta suosittaakin nyt, että kyseisten vaatimusten tulisi koskea ainoastaan taajama-alueita. 

"Pohjoismaalaiset kunnat ovat pinta-alaltaan huomattavan laajoja ja sisältävät paljon maaseutumaisia osia ja laajoja metsäalueita. Komission ehdottamassa muodossa artikla olisi kohtuuton näille kunnille ja kaupungeille, jotka lisäksi kehittävät yhdyskuntarakennettaan kestävän kasvun periaatteiden mukaisesti. Täten on syytä määritellä tämän artiklan kohteeksi kaupunkien taajama-alueet. Lisäksi on tarpeen selventää määritelmiä ja kiinnittää huomiota erityisesti alueelliseen soveltamisalaan. Määrän asemesta tulisi kiinnittää ennemmin huomiota kaupunkivihreän laatuun", Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markkula toteaa. 

ENVE-valiokunta kritisoi myös sitä, että artiklan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, kuten taloudellisia seurauksia ja vaikutuksia jäsenmaan sisäiseen hallintoon ja oikeusjärjestelmään, ei ole eritelty riittävästi. 

"Näin tärkeän EU-lainsäädännön tulee perustua kattavaan ja riittävän syvälliseen vaikutustenarviointiin. Komission ehdottamassa muodossa asetuksella lisätään hallintotaakkaa ja kustannuksia sekä puututaan kuntien kaavoitusmonopoliin ja itsehallintoon. Etenkin paikallistasolla ennallistamistoimet ovat osa ilmastonmuutostoimia ja kaupunkisuunnittelua, joita kuntien ja alueiden tulee toteuttaa hallinnon rajat rikkovalla kunnianhimoisella politiikalla jokaisen toimenpiteen kokonaisvaikuttavuutta arvioiden", Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen (sd/PES) painottaa. 

Ennallistamisasetusta koskevan lausunnon on laatinut luxemburgilainen Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (PES), joka edustaa Euroopan alueiden komiteaa Montrealissa 7.‑19. joulukuuta järjestettävässä YK:n biodiversiteettikokouksessa (COP15). Lausunto etenee täysistunnon hyväksyttäväksi helmikuussa, mutta esittelijä Biwer on jo sitä ennen tiiviisti yhteydessä Euroopan komissioon, Euroopan parlamenttiin ja EU:n neuvostoon viedäkseen eteenpäin ENVE-valiokunnan jäsenten esittämiä huomioita.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen
P. +32 473536887
lauri.ouvinen@cor.europa.euJaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023