Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita  

Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen (sd/PES) on laatinut Euroopan alueiden komitean (AK) lausunnon niin sanotusta datasäädöksestä, jolla pyritään helpottamaan ja oikeudenmukaistamaan yritysten datatietojen jakoa käyttäjille sekä julkiselle sektorille. Lausuntoluonnos hyväksyttiin AK:n talouspolitiikkavaliokunnassa (ECON) torstaina 12. toukokuuta, ja EU:n kuntien ja alueiden edustajat äänestävät siitä lopullisesti AK:n täysistunnossa kesäkuun lopussa.​

Datasäädöksen tavoitteena on varmistaa EU:n yritysten mahdollisuudet innovoida ja kilpailla kaikilla aloilla, lisätä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia oman datansa suhteen ja antaa julkiselle sektorille paremmat mahdollisuudet vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten pandemian kaltaisiin hätätilanteisiin. Lausuntoluonnoksessa AK kannattaa näitä tavoitteita ja katsoo, että säädöksellä voidaan parantaa erityisesti pk-yritysten oikeuksia ja vähentää niiden riippuvuutta suurista datan haltijoista.

"Datasäädöksen tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt reilummalle datataloudelle Euroopassa. Haluamme parantaa kansalaisen oikeudenmukaista pääsyä dataan. Säädöksessä esitetään, että julkisen sektorin toimijat voivat saada ja käyttää poikkeusoloissa tarpeellista yksityissektorin hallussa olevaa dataa maksutta, erityisesti yleisen hätätilan, kuten tulvien, maastopalojen tai pandemian yhteydessä. Kaikissa lainsäädäntöaloitteossa on vältettävä turhaa sääntelyä ja hallintotaakkaa sekä huomioitava alue- ja paikallistason edellytykset osallistua tulevaisuuden julkisen sektorin kehittämiseen datan avulla ja osana paikallista ekosysteemiä", lausunnon esittelijä Anne Karjalainen kiteyttää.

Lausuntoluonnoksessa kehotetaan Euroopan komissiota määrittelemään selkeästi hätätila, jolloin datasäädös mahdollistaa yritysdatan saamisen julkisen hallinnon sektorille maksutta, ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon esimerkiksi maiden rajat ylittävät hätätilanteet. On myös huomioitava, että hätätilanteissa pitäisi voida toimia joustavasti, jolloin turhaa hallinnollista taakkaa tulisi välttää.

"Hätätilanteissa on tärkeää, että tieto kulkeutuu nopeasti ja ymmärrettävästi: tietopyynnön tulee olla selkeä, tietopyynnön vastaamiseen tarvitaan aikamääritelmä ja minimivaatimukset sille, miten dataa esitetään huomioiden teknologianeutraalisuus", täsmentää Karjalainen.

Datasäädöksessä tulisi myös huomioida kansallinen lainsäädäntö viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Esittelijä toteaa, että säädöksessä mainitut julkisen sektorin velvoitteet eivät välttämättä sovi täysin yhteen pohjoismaisen julkisuusperiaatteen kanssa. Myös pilvipalveluiden käyttöä alue- ja paikallistasolla tulisi edistää mm. panostamalla uusien pilvipalvelujen tarjontaan ja valmiuksien vahvistamiseen.

"Erityisesti pienissä kunnissa, maaseutualueilla ja pk-yrityksissä puuttuu usein datan käyttöön, jakamiseen ja yhteiskäyttöön liittyvää asiantuntemusta. Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin olisi tarjottava tukea, ei-pakollisia mallisopimusehtoja ja teknistä apua asiantuntijoiden kouluttamiseksi esimerkiksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan kuuluvien Euroopan digitaali-innovointikeskittymien yhteydessä", Karjalainen lisää.

​Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen
P. +32 473536887
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023