Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisyhteisöille tukea maahantulijoiden kotouttamiseen ja uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanoon  

Puheenjohtaja Tzitzikostas ja komissaari Johansson kertoivat kumppanuudesta AK:n täysistunnossa

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea (AK) yhdistävät voimansa ja käynnistävät uuden kumppanuuden lisätuen antamiseksi EU:n kuntien ja alueiden tekemään kotouttamistyöhön. AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ja sisäasioiden EU-komissaari Ylva Johansson ilmoittivat kumppanuudesta 10. joulukuuta AK:n täysistunnossa.

Uuden integraatiokumppanuuden puitteissa tuetaan EU:n kuntia ja alueita kolmella keskeisellä tavalla:

avoimen ja säännöllisen kotouttamisaiheisen vuoropuhelun virittäminen EU:n toimielinten ja paikallis- ja alueyhteisöjen välille

paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksien kehittäminen ja kokemusten vaihdon edistäminen

paikallistasolla tapahtuvaa kotouttamista koskevan näyttö- ja tietoaineiston kehittäminen.

Kumppanuus pohjautuu vakiintuneeseen yhteistyöhön, jota Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea tekevät ”Kunnat ja alueet integraation puolesta” -aloitteen yhteydessä. AK käynnisti aloitteen vuonna 2019 tarjotakseen Euroopan kuntien ja alueiden johtajille poliittisen foorumin, jolla he voivat jakaa tietoa ja esitellä hyviä esimerkkejä maahantulijoiden ja pakolaisten kotouttamisesta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) totesi: ”Maahanmuutto ei ole vain muutaman jäsenvaltion ongelma vaan asia, jonka hoitamiseen koko Euroopan unionin tulee osallistua. EU:n on autettava alueita, kuntia ja saaria – kuten Lesbosta, Lampedusaa ja Kanariansaaria – jotka ovat etulinjassa tarjoamassa unionin alueelle vasta saapuneille tukea sekä kotouttamis- ja muita palveluja. Vaikka paikallisyhteisöt ovat ottaneet käyttöön monia onnistuneita ja innovatiivisia kotouttamiskäytäntöjä, etenkin pienissä kunnissa ja maaseutualueilla on edelleen rahoituksen ja tietojen saantiin sekä tarvittavan tietämyksen hankintaan liittyviä haasteita. Kumppanuuden avulla tuetaan paikallisviranomaisten toimia ja osoitetaan konkreettisesti, että EU on niiden puolella ja mukana vastaamassa niiden lukuisiin haasteisiin.”

Komissaari Ylva Johansson totesi vastauspuheenvuorossaan: ”Integraatiota tapahtuu kaikkialla – jokaisessa kylässä ja kunnassa ja jokaisella alueella – missä maahan tulleet asuvat, tekevät töitä, opiskelevat ja osallistuvat esimerkiksi urheilutoimintaan. Paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat keskeisiä terveydenhuolto-, asumis- ja koulutuspalveluja. Ne järjestävät urheilu- ja kulttuuritoimintaa, johon osallistumalla uudet tulokkaat tapaavat ihmisiä ja saavat ystäviä. Odotan kiinnostuneena sitä, että pääsemme aloittamaan alueiden komitean kanssa tiiviimmän yhteistyön kuntien ja alueiden kotouttamistoimien tukemiseksi.”

AK:n vihreiden ryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Satu Haapanen totesi puheenvuorossaan, että Euroopan on kannettava vastuunsa maailman pakolaisongelmasta: "Emme voi kutsua ihmisiä laittomiksi siirtolaisiksi, jos emme tarjoa heille laillisia keinoja tulla maahan. EU-maiden tulisi ottaa vastaan huomattavasti enemmän pakolaisia suoraan YK:n pakolaisleireiltä, jolloin ei tarvita turvapaikkaprosesseja. Olisi myös lisättävä yhteistyötä ja tarjottava apua lähtömaihin, luotava turvalliset turvapaikkareitit, perustettava vastaanottokeskuksia Euroopan puolelle sekä varmistettava turvapaikka- ja palautusprosessien asianmukaisuus. On myös tärkeää, että kartoitamme alueiden ja kaupunkien halukkuuden vastaanottaa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia."

AK:n on määrä hyväksyä uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta koskevat suosituksensa maaliskuun 2021 täysistunnossaan.

TAUSTAA

Euroopan komission ehdotus uudeksi muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseksi on Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan mukaan ”tervetullut ja tarpeellinen” aloite, joka – jos se hyväksytään – auttaisi kehittämään selviytymiskykyisiä yhteisöjä ja hallitsemaan muuttoliikettä. Hän ilmaisi näkemyksensä keskustelussa, jossa EU-komissaari Ylva Johansson kehotti alueita ja kuntia hyödyntämään maahanmuuttajien kotouttamisen tukemiseksi saatavilla olevaa EU:n lisärahoitusta.

Yksi syyskuussa 2020 esitetyn uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen peruspilari on marraskuussa julkistettu kotouttamista ja osallisuutta koskeva toimintasuunnitelma 2021–2027 . EU:n seuraavassa, vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarviossa osoitetaan kotouttamishankkeisiin ja - ohjelmiin paljon aiempaa enemmän rahoitusta.

AK käynnisti maaliskuussa 2019 ”Kunnat ja alueet integraation puolesta” -aloitteen (#regions4integration), jonka tarkoituksena on koota yhteen kuntia ja alueita, jotka haluavat jakaa kokemuksia kotouttamispolitiikoista ja hankkia lisää tietoa mahdollisuuksista saada EU-rahoitusta työhön, jota ne tekevät muuttajien osallistamiseksi paikallisyhteisöihin ja paikallistalouksiin.

Viimeisin EU:n tarjoama rahoituserä (yhteensä 37,2 miljoonaa euroa) tuli jakoon marraskuun lopulla. Tuki on tarkoitettu hankkeisiin, joissa autetaan muuttajalapsia ja ihmiskaupan uhreja, parannetaan peruspalvelujen saatavuutta, osallistetaan maahan saapuneita kotouttamispolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja tuetaan useita sidosryhmiä käsittävien kumppanuuksien kehittämistä.

Lisätietoja:

AK:n Flickr-galleriassa on valokuvia Euroopan alueiden komitean 141. täysistunnosta.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023