Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kestävän ja älykkään liikkuvuuden lisääminen kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla  

Euroopan alueiden komitean joulukuun täysistunnossa kunnat ja alueet hyväksyivät ehdotuksensa julkisen liikenteen parantamisesta kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla. Masovian voivodikunnan aluejohtajan Adam Struzikin (PL, EPP) laatimassa lausunnossa korostetaan haasteita, jotka liittyvät autoliikenteen tihenemiseen kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla, ja kehotetaan ottamaan käyttöön kestäviä ja älykkäitä liikkuvuusratkaisuja.

Liikenne aiheuttaa noin neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, ja eräät liikennemuodot vaikuttavat kielteisesti ihmisten elämänlaatuun ja terveyteen ilmansaasteiden, liikenneruuhkien, melun, onnettomuuksien ja julkisen tilan epäoptimaalisen käytön vuoksi. Toisaalta suurkaupunkialueiden luonne edellyttää, että kansalaiset kulkevat kaupunkien lähialueilta kaupunkien keskustoihin. Tämän vuoksi siirtyminen ympäristöystävälliseen liikkuvuuteen on välttämätöntä, ja muutoksen keskiössä on oltava kustannustehokas julkinen liikenne.

”Nykyaikaiset kaupungit perustuvat hyvin organisoituun ja tehokkaasti hallinnoituun julkiseen liikenteeseen, joka on niiden kehityksen avaintekijä. Tarvitaan vaihtoehtoisia ja kestäviä ratkaisuja yksityisautoilulle, jonka todelliset kustannukset ovat huomattavasti nykyisiä arvioita suuremmat. Samalla on tiedostettava, että covid-19-pandemian vuoksi julkisen liikenteen käytössä on tapahtunut käänne. Siksi meidän on investoitava innovatiivisiin ratkaisuihin ja otettava oppia nykytilanteesta, jotta voidaan kehittää vankkoja julkisen liikenteen järjestelmiä, jotka ovat turvallisia ja oikeudenmukaisia vaihtoehtoja nykyisessä ja mahdollisissa tulevissa kriiseissä,” totesi Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik .

Esittelijä kehottaa Euroopan komissiota varmistamaan tuen ja rahoituksen kaupunkiliikenteeseen ja moottorittoman liikenteen infrastruktuuriin tehtävien uusien investointien lisäksi myös vanhentuneiden ja tehottomien ratkaisujen korjaamiseen. Verkkojen Eurooppa - välineestä, nykyaikaistamisrahastosta ja elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta on osoitettava varoja kestävään kaupunkiliikenteeseen tehtäviin investointeihin, jotta kaupungit ja suurkaupunkialueet voivat irrottaa kaikki liikennemuotonsa hiilestä ja varmistaa kestävämmän kulkumuotojakauman.

Esittelijä korostaa lisäksi, että on tärkeää löytää tapoja vastata kansalaisten liikennetarpeisiin samalla kun vähennetään kansalaisten liikkumistarvetta ja sen kielteisiä vaikutuksia. Liikenne- ja aluesuunnittelussa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä voidaan varmistaa, että asianmukaisesti kaavoitettujen keskusten verkostossa kansalaisten saatavilla on kaikentyyppisiä tavaroita ja palveluja erityisesti terveydenhuollon, koulutuksen, urheilun, kulttuurin ja sosiaalisen tuen aloilla. Esittelijä kehottaa myös luomaan luotettavia yhdennettyjä julkisen liikenteen järjestelmiä, jotka yhdistävät maaseutu-, esikaupunki- ja kaupunkialueet, erityisesti työmatkalaisia, vanhuksia ja nuoria varten.

”Alueiden viranomaisilla on erityinen rooli julkisen liikenteen tehokkuuden varmistamisessa ja kaupunkien ja suurkaupunkialueiden yhdistämisessä maaseutualueisiin nykyaikaisen suunnittelun ja julkisen liikenteen rahoituksen avulla. Myös EU:n koheesiorahastoista ja muista liikenneinvestointeja rahoittavista välineistä saatava ulkoinen rahoitus on tässä keskeisessä asemassa. Tämä koskee erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa,” totesi Adam Struzik .

Struzikin mukaan kaupungit ja suurkaupunkialueet tarvitsevat käsitteelliseen, organisatoriseen ja kasvatukselliseen työhön perustuvia poliittisia päätöksiä ja riittävästi rahoitusta hiilestä irtautumista koskevien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tottumusten muuttaminen siihen suuntaan, että yhä suurempi osa matkustustavoista on vähemmän ympäristöä kuormittavia, edellyttää käyttäjien tietoisuuden lisäämistä ja ennen kaikkea todellista valinnanvaraa.

Lisätietoja:

Adam Struzikin haastattelu: Julkinen liikenne covid-pandemian jälkeen: tarvitaan innovatiivisia ja turvallisia ratkaisuja nykyisiä ja mahdollisia tulevia kriisitilanteita varten

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023