Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Uuden Erasmus-ohjelman on taattava kaikille yhtäläiset mahdollisuudet  

Euroopan alueiden komitea (AK) on tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen kaksinkertaistaa Erasmus-ohjelman määrärahat EU:n seuraavalla budjettikaudella. EU:n kunta- ja aluepäättäjien mielestä on kuitenkin tärkeää varmistaa, että ohjelma tavoittaa kaikki ihmisryhmät iästä, sosiaalisesta taustasta ja koulutusmuodosta riippumatta.         

 

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: "Kaksinkertaistamalla Erasmus-ohjelman määrärahat ja investoimalla 2 miljardia euroa Luova Eurooppa -ohjelmaan EU avaa uusia näkymiä miljoonille ihmisille. Investoiminen kulttuuriin ja koulutukseen on investointi yhteiseen tulevaisuuteemme. On varmistettava, että mahdollisuus opiskella ja työskennellä muissa EU-maissa on taustasta riippumatta jokaisen ulottuvilla. Tämä on olennaista, jos haluamme tehdä Euroopasta avoimen, dynaamisen, monimuotoisen ja entistä yhtenäisemmän."

Erasmus-ohjelmaa koskevat alueiden ja kuntien suositukset esitteli Bremenin osavaltiohallituksen jäsen Ulrike Hiller (DE, PES). AK:n täysistunnossa 6. helmikuuta hyväksytyssä lausunnossa kehotetaan varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet poistamalla kieli- tai oppimisvaikeuksien kaltaiset esteet. Ohjelmasta pitäisi tukea kulttuurienvälisyyteen valmistavaa ja kielellistä valmennusta, ja kannustimien avulla olisi edistettävä liikkuvuutta ammatillisessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Opintoavustusten tulee olla verovapaita, ja niitä olisi mukautettava säännöllisesti isäntäalueen todellisiin elinkustannuksiin.

"Toisessa Euroopan maassa hankittu oppimiskokemus edistää oleellisesti tulevaisuuden tarpeita vastaavien ammatillisten taitojen kehittämistä ja tukee eurooppalaista identiteettiä. Erasmus on ollut menestystarina, ja sitä on vahvistettava, jotta kaikki eurooppalaiset nuoret saisivat mahdollisuuden hyötyä liikkuvuudesta", totesi esittelijä Ulrike Hiller.

Lausunnossa korostetaan myös elinikäisen oppimisen merkitystä ja todetaan, että kaikkia ikäryhmiä ja sekä virallista että epävirallista koulutusta olisi tuettava yhtä lailla. Siinä vaaditaan määrärahojen avoimempaa ja tasapuolisempaa jakamista koko seitsemän vuoden (2021–2027) ajalle ja kannatetaan hakuprosessin, hankkeiden hallinnoinnin ja dokumentointivelvoitteiden tuntuvaa yksinkertaistamista ohjelman kaikilla osa-alueilla. Lisäksi ehdotetaan yhteistyömahdollisuuksien asteittaista avaamista myös Välimeren etelä- ja itärannikon valtioiden ja Afrikan maiden oppilaitoksille.

Uudesta DiscoverEU-aloitteesta, jossa nuorille tarjotaan ilmaisia junamatkakortteja, komitea toteaa, että sen kattavuutta voitaisiin parantaa muodostamalla julkisen ja yksityissektorin kumppanuuksia erityisesti liikkuvuus- ja matkailualan toimijoiden kanssa rahoituksen järjestämiseksi.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics sanoi AK:n täysistunnossa: "Koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin on keskeisen tärkeää investoida, jotta Euroopasta voidaan rakentaa kestävä ja yhtenäinen. Olen ylpeä kunnianhimoisista ehdotuksista, joita komissio on esittänyt tämän alan Erasmus- ja Luova Eurooppa ‑lippulaivaohjelmista EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota silmällä pitäen. Näitä ohjelmia on vahvistettava, jotta visiomme eurooppalaisesta koulutusalueesta toteutuu ja jotta kaikki kulttuurin tarjoamat mahdollisuudet edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä saadaan hyödynnettyä Euroopan kulttuuriohjelman mukaisesti. Euroopan alueet ovat tässä keskeisessä asemassa. Siksi olen tyytyväinen alueiden komitean antamaan jatkuvaan tukeen – meidän on jatkettava yhteistyötä sen varmistamiseksi, että koulutuksen ja kulttuurin alalla toteuttamamme toimet hyödyttävät kansalaisia ja yrityksiä kaikkialla Euroopassa."

Vuonna 2017 Erasmus-ohjelmasta tuettiin Suomessa 333 koulutusalan hanketta, joissa oli 16 806 osallistujaa. Tukien kokonaissumma oli 25,5 miljoonaa euroa, josta yli puolet suunnattiin korkea-asteen koulutukseen. Erasmus-vaihtoon Suomesta lähti lukuvuoden 2016-17 aikana 6236 opiskelijaa tai harjoittelijaa.

Yhteyshenkilö:    

Lauri Ouvinen
P. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu       

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
21.04.2023