Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK allekirjoitti asunnottomuuden vähentämistä koskevan julkilausuman ja korosti paikallistason toimien tarvetta  

Euroopan alueiden komitea (AK) on antanut tukensa asunnottomuuden vähentämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin viralliselle käynnistämiselle ja allekirjoittanut Lissabonin julkilausuman, jossa asetetaan tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen Euroopasta vuoteen 2030 mennessä. AK:ta korkean tason konferenssissa ja virallisessa allekirjoitustilaisuudessa Lissabonissa edustanut SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen korosti, että asunnottomuuden kitkemiseksi tarvitaan toimivia alueellisia ja paikallisia käytäntöjä. Euroopassa on tällä hetkellä vailla asuntoa arviolta 700 000 henkilöä.

Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten korkean tason edustajat allekirjoittivat 21. kesäkuuta Lissabonissa julkilausuman asunnottomuuden vähentämisestä työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan EU-komissaarin Nicolas Schmitin ja Portugalin työ-, yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministerin Ana Mendes Godinhon johdolla. Siinä todetaan, että vastuu ratkaisujen etsimisestä asunnottomuusongelmaan on ensisijaisesti jäsenvaltioilla ja niiden alue- tai paikallisviranomaisilla.

Euroopan komissio käynnistää EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin kanssa asunnottomuuden vähentämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin , jonka on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita, kuntia ja palveluntarjoajia parhaiden käytäntöjen jakamisessa sekä tehokkaiden ja innovatiivisten lähestymistapojen määrittämisessä. Komissio on lupautunut laatimaan määrällisen ja laadullisen arvion kansallisen tason edistysaskelista ja kannustamaan EU-rahoituksen hyödyntämiseen tuettaessa asunnottomuuden vähentämiseen tähtääviä osallistavia politiikkatoimia.

AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI, PES) totesi: ”Asunnottomuus ja asuntomarkkinoilta syrjäytyminen saadaan lopetettua vain, jos samanaikaisesti pureudutaan niiden taustasyihin. Tämän työn tulee pohjautua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden täytäntöönpanoon. Kunnilla ja kaupungeilla on tärkeä rooli yhdyskuntasuunnittelussa, sosiaalisen asuntotarjonnan järjestämisessä ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, ja jotta asunnottomuudesta päästään eroon, siihen on siksi puututtava ennen kaikkea paikkalähtöisesti. Alue- ja varsinkin paikallisviranomaiset ovat ehkä ainoita hallintotahoja, jotka tuntevat ilmiön laajuuden ihmisten keskuudessa ja asunnottomuuden taustalla olevat yksilölliset olosuhteet. Kotimaassani Suomessa ja kotipaikkakunnallani Keravalla asunnottomuus on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2013, suurelta osin sen ansiosta, että ilmiö on kartoitettu tarkasti.”

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOMELESSNESS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOMELESSNESS.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOMELESSNESS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOMELESSNESS.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HOMELESSNESS.ASPX

Michałowon kunta saa Paweł Adamowicz -palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta saa Paweł Adamowicz -palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
13.01.2023