Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Uudenmaan liitto ja Valencian alue tiivistävät yhteistyötään  

Brysselissä Euroopan alueiden komitean päärakennuksessa 10. lokakuuta allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella Uudenmaan liitto ja Valencian alue Espanjasta pyrkivät muodostamaan strategisen liittoutuman vaikuttaakseen yhdessä Euroopan unionin tulevaan aluepolitiikkaan ja tehdäkseen jatkossa tiiviimpää yhteistyötä keskenään. Yhteistyöasiakirjan allekirjoittivat Uudenmaan liiton puolesta maakuntajohtaja Ossi Savolainen sekä Valencian autonomisen alueen johtaja Ximo Puig.

"Me emme halua allekirjoittaa tätä sopimusta vain siksi, että paperilla kaikki näyttäisi hyvältä. Eurooppalaisessa alueidenvälisessä yhteistyössä ja miksi ei muussakin yhteistyössä on tärkeää se, että mitä on yhdessä sovittu pannaan myös toimeen. EU:n uskottavuus kansalaisten silmissä on kiinni ennen kaikkea siitä mitä me yhdessä saamme aikaiseksi", korostaa Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Uusimaa ja Valencia ovat olleet jo useita vuosia tiiviissä yhteistyössä erityisesti nuoren yrittäjyyden sekä ympäristönsuojelun kysymyksissä. Näiden lisäksi tulevassa sopimuksessa tullaan panostamaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan sekä koulutukseen ja kulttuuriyhteistyöhön. "Olemme nostaneet yhteistyöalueeksi jopa liikunnan ja urheilun", sanoo Ossi Savolainen.

Yhteistyösopimuksessa korostetaan myös Uudenmaan ja Valencian yhteistä näkemystä tulevasta EU:n rahoituskaudesta. Molemmat alueet haluavat nostaa sekä kansallisesti että koko unionissa yhdeksi keskeisimmistä aluekehittämisen kriteereistä ns. älykkään erikoistumisen ja keskinäisen yhteistyön tällä alueella. Molemmilla alueilla on merkittäviä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, jotka hyötyisivät siitä, että EU-rahoituksen kriteereissä älykäs erikoistuminen olisi tärkeämmässä asemassa kuin nykyisin.

Valencian autonomisella alueella on lähes 5 miljoonaa asukasta.

Lähde: Uudenmaan liitto