Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreä muutos on autoteollisuusalueiden menestyksen avaintekijä  

Autoteollisuusalueiden (CoRAI) poliittiset johtajat tapasivat budjettikomissaari Johannes Hahnin, Euroopan alueiden komitean ”alueellinen yhteenkuuluvuus” - valiokunnan (COTER) jäseniä ja autoteollisuuden edustajia keskustellakseen autoteollisuusalueiden roolista vihreän muutoksen onnistuneessa toteuttamisessa. Tapahtuma järjestettiin 14. lokakuuta osana Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa (katso tallenne täältä ).

Pandemia koettelee autoteollisuutta ja sen alihankkijoita aikana, jolloin ne investoivat voimakkaasti vihreään muutokseen. Ajoneuvojen myynti on vähentynyt tänä vuonna 32 %, mikä on johtanut valtaviin työpaikkojen vähennyksiin autoteollisuusalueilla. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja EU:n talousarvio ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä auttamaan autoteollisuusalueita ja autoteollisuutta hallitsemaan tätä muutosta.

Vihreää muutosta käsittelevän huippukokouksen avauspuheenvuorossaan komissaari Johannes Hahn korosti, että "Euroopan alueilla on keskeinen asema vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä ja EU:n elpymissuunnitelmassa. Pk-yritykset, eurooppalaiset arvoketjut ja eurooppalainen teollisuus edistävät innovointia, luovat työpaikkoja ja vauhdittavat talouskasvua Euroopassa."

Alueiden komitean alueidenvälisen autoteollisryhmän puheenjohtaja ja Steiermarkin osavaltiohallituksen ministeri Christopher Drexler (AT, EPP) toivotti osallistujat tervetulleiksi ja tähdensi, että "autoteollisuus ja sen alihankkijat sekä Euroopan alueet, joilla nämä toimivat, ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Euroopan alueiden on yhdistettävä voimansa johtaakseen tätä välttämätöntä muutosta. Toivottavasti nousemme kriisistä entistä vahvempina. Innovointi ja kansainvälinen yhteistyö ovat aina olleet Steiermarkin menestyksen perusta. Steiermark on tutkimus- ja kehitystyötä tekevä autoteollisuusalue. Hyödynnämme tätä innovatiivista vahvuutta yhdessä Euroopan muiden autoteollisuusalueiden kanssa selviytyäksemme kriisistä ja luodaksemme uusia työpaikkoja."

"Työllisyydelle ja teollisuuden kilpailukyvylle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi Euroopan unionin on autettava nykyaikaistamaan ja parantamaan nykyisiä tehtaita Euroopassa, jotta alaa voidaan kehittää menestyksekkäästi vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti", totesi Kastilia ja Leónin aluehallituksen varapuheenjohtaja Francisco Igea Arisqueta (ES, Renew Europe). "Tuhannet työpaikat Kastilia ja Leónin alueella ja miljoonat työpaikat kaikkialla Euroopassa ovat riippuvaisia autoteollisuudesta."

Navarran aluehallituksen puheenjohtaja María Victoria Chivite Navascués (ES, PES) vie aluettaan kohti sähköistä liikkuvuutta: "Navarrasta on tullut ihanteellinen autoteollisuuden testausalue, joka ohjaa autoteollisuuden kapasiteettia sähköajoneuvojen ja niiden komponenttien kehittämiseen sekä edistää uusien liikkuvuusratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista Navarran alueella."

Vihreään liikkuvuuteen on useampi kuin yksi tie. "Tavoitteena on oltava päästöjen tehokas vähentäminen, ei tiettyjen teknologioiden asettaminen etusijalle toisten kustannuksella", huomautti Francisco Igea Arisqueta . Jonas Strömberg (Scania) antoi käytännön esimerkin: "Tiesittekö, että 1 000 ihmisen jätteillä voidaan tuottaa käyttövoimaa bussille vuodeksi? Avain tämän toteuttamiseksi on alueiden ja kaupunkien järjestelmälähtöisempi hankintaprosessi."

Trnavan alueen varapuheenjohtaja József Berényi (SK, EPP) kehotti teollisuutta ja alueita tekemään tiivistä yhteistyötä ja korosti, että "Trnavan alueella uskotaan, että alueen hallinnon, yritysten ja teollisuuden välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää etenkin covid-19-kriisin aikana. Autoteollisuuden tuotannon kilpailukyvyn parantaminen, digitalisaatio ja innovointi ovat kaikki avainasemassa pyrittäessä kohti kestävää tulevaisuutta."

"Autoteollisuuden alihankkijat tarjoavat tärkeitä ratkaisuja vihreän ja digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Covid-19 on nopeuttanut muutosta, mutta se on myös aiheuttanut paljon lisäpaineita etenkin työllisyyden kannalta. Eurooppa tarvitsee vahvan autoteollisuuden ekosysteemin säilyttääkseen kilpailukykynsä ja edistääkseen kunnianhimoisten ympäristö-, digitaali- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista. Tarvitsemme kaikilla tasoilla – alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla – poliittisen kehyksen, joka on teknologian suhteen avoin ja tukee mahdollisimman paljon innovointia", totesi Euroopan autotarvike- ja varaosavalmistajien liiton (CLEPA) pääsihteeri Sigrid de Vries .

Taustatietoa:

CoRAI on Euroopan alueiden komitean alueidenvälinen ryhmä ”autoteollisuuden tulevaisuus”, joka kokoaa yhteen yli 30 poliittista johtajaa autoteollisuusalueilta edistämään paikallis- ja alueviranomaisten yhteistyötä.

Yhteyshenkilöt:

David Crous

P. +32 (0)470 881037

david.crous@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

P. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu