Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma: kunnat ja alueet määrittävät etenemissuunnitelmansa vuodeksi 2021  

Euroopan alueiden komitea (AK) on esittänyt vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tähtäävän etenemissuunnitelman vuodeksi 2021. Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla (Green Deal Going Local) käsittelevän työryhmän neljännessä kokouksessa paikallispäättäjät sopivat poliittisista tavoitteista ja painopisteistä, jotta nopeutetaan siirtymistä hiilineutraaliuteen ja asetetaan kunnat ja alueet covid-19-kriisistä elpymisen ytimeen. Keskeisiä tavoitteita ovat toissijaisuusperiaatteen aktiivisen toteuttamisen edistäminen, toimielinyhteistyön vahvistaminen ja EU:n varojen suoran saatavuuden helpottaminen. Painopistealoja ovat rakennusten kunnostaminen, kaupunkialueiden viherryttäminen ja liikennealan irtautuminen hiilestä. Kokouksessa keskusteltiin myös Intelligent Cities Challenge - aloitteesta ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista , joilla on keskeinen asema vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa.

Sevillan kaupunginjohtaja ja työryhmän ja ENVE-valiokunnan puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES) avasi keskustelun vihreän kehityksen ohjelmaan paikallistasolla liittyvistä vuoden 2021 poliittisista tavoitteista, välitavoitteista ja painopistealoista ja kommentoi kahta kokouksessa esiteltyä Euroopan komission lippulaiva-aloitetta: ”Kun sanomme, että vihreän kehityksen ohjelma voi onnistua vain, jos se pannaan täytäntöön paikallistasolla, kyse ei ole vain iskulauseesta. Euroopan unioni ei mitenkään kykene saavuttamaan ilmastoneutraaliutta, jos alueilla ei ole samoja kunnianhimoisia tavoitteita. Intelligent Cities Challenge - aloitteen ja oikeudenmukaisen siirtymän foorumin kaltaiset hankkeet ovat esimerkkejä siitä, miten voimme edistää vihreän kehityksen ohjelmaa ruohonjuuritasolla antamalla tarvittavaa tukea ja hyödyntämällä synergioita kuntien ja alueiden auttamiseksi. Ilmastokriisi on suurin haasteemme, ja meidän on löydettävä innovatiivisia yhteistyön tapoja saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme.”

Jäsenet keskustelivat kahdesta Euroopan komission lippulaiva-aloitteesta, joilla tuetaan EU:n siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Iordana Eleftheriadou sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastosta (GROW) esitteli Intelligent Cities Challenge -aloitteen , ja Myriam Boveda alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastosta (REGIO) kertoi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin tuoreimmasta kehityksestä. Kyseisten aloitteiden tarkoituksena on tukea paikallisten ja alueellisten vihreän kehityksen ohjelmien käyttöönottoa.

Tipperaryn kreivikunnanvaltuuston jäsen ja AK:n ECON-valiokunnan puheenjohtaja Michael Murphy (IE, EPP) sanoi ”uskovansa lujasti siihen, että kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman on kuljettava käsi kädessä, jotta voimme poistaa köyhyyden ja kunnioittaa planeettamme rajoja.”

Keskustelussa työryhmän painopisteistä Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja ja AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan ( COTER ) puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) sanoi: ”Euroopan komission tulevan kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategian on heijastettava alueiden kunnianhimoisia tavoitteita vihreän kehityksen ohjelman täytäntöön panemiseksi. Rajatylittävien yhteyksien merkitys, ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin ja erityisesti saastuttaja maksaa - periaate, julkisen liikenteen asema kaupungeissa ja maaseudulla, päivittäisen liikkuvuuden merkitys ja siirtyminen maantie- ja lentoliikenteestä rautateille ovat kaikki aiheita, joista meitä on kuultava. Euroopan komissio ei saavuta tavoitteitaan ilman meitä!” Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas esittelee vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän edistymistä COTER-valiokunnan seuraavassa kokouksessa 26. helmikuuta 2021.

Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) kertoi ensimmäisestä kokouksestaan kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen poliittisen johtokunnan jäsenenä: ”Viime kokouksessa vahvistimme kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen uuden sitoumuksen oikeudenmukaisemman ja ilmastoneutraalin Euroopan edistämiseksi tavoitteena sovittaa kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja tehdä ohjelmasta ensisijainen väline siirryttäessä hiilineutraaliuteen. Meidän kaikkien on yhdistettävä voimamme vihreän kehityksen ohjelman täytäntöön panemiseksi paikallistasolla. Kehotamme Euroopan komissiota asettamaan paikallis- ja aluepäättäjien käyttöön taloudellista ja muuta tukea, jotta vihreän kehityksen ohjelma voidaan toteuttaa käytännössä ruohonjuuritasolla ja jotta voidaan edistää ilmastosiirtymän yhteiskunnallista hyväksyntää. EU:n rahoitustuen, myös koheesiopoliittisen tuen, on oltava avoimesti ja oikeudenmukaisesti suoraan kuntien ja alueiden ulottuvilla. Aikaa ei ole hukattavana.”

AK:n seuraavassa täysistunnossa maaliskuussa EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous keskustelee energia-asioista vastaavan komission jäsenen Kadri Simsonin kanssa perusparannusaallosta , joka on Euroopan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä EU:n laajamittainen suunnitelma. AK on esittänyt joukon kattavia toimenpiteitä rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja energiaköyhyyden torjumiseksi lausuntoluonnoksessa , jonka esittelijä on Signan (Firenze) kunnanhallituksen jäsen ja Toscanan aluevaltuuston entinen puheenjohtaja (2010–2020) Enrico Rossi (IT, PES).

Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevä työryhmä perustettiin 15. kesäkuuta 2020 , ja se koostuu kolmestatoista jäsenestä Euroopan alueiden komiteasta.

Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän vuoden 2021 etenemissuunnitelman lopullinen versio on piakkoin saatavilla AK:n verkkosivuilla .

Lisätietoa:

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla (Green Deal Going Local) kuuluu osana AK:n painopisteeseen ”selviytymiskykyisten paikallis- ja alueyhteisöjen luominen” . Aloitteen tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että niin EU:n kestävän kasvun strategia kuin covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla alueilla. Inspiraation lähteeksi ja toiminnan vauhdittamiseksi Green Deal Going Local - sivuilla on kartta , jossa esitellään 200 hyvää käytäntöä .

AK valmistelee COP26-kokouksen edellä lausuntoluonnosta aiheesta EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä korkeammalle COP26-konferenssia silmällä pitäen . Lausunnon esittelijä on Autunin kaupunginjohtaja Vincent Chauvet .

Liikkuvuuden yhteydessä AK valmistelee parhaillaan kestävää ja älykästä liikkuvuutta käsittelevää lausuntoluonnosta , jonka esittelijä on Haagin kaupunginhallituksen jäsen Robert van Asten (NL, Renew Europe).

AK antoi heinäkuussa 2020 suosituksensa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta lausunnossa, jonka esittelijä oli Rijekan pormestari Vojko Obersnel (HR, PES) .

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023