Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisviranomaiset toivovat suoraa tukea vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen  

Euroopan alueiden komitea (AK) on esittänyt useita ehdotuksia vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta paikallistasolla. Flanderin parlamentin jäsenen Andries Gryffroyn (BE, EA) esittelemässä lausunnossa kunnat ja alueet vaativat, että niiden on oltava keskeisessä asemassa vihreän kehityksen ohjelman aloitteissa, ja haluavat mahdollisuuden saada suoraa tukea EU:n varoista sekä hyödyntää Euroopan alueellista tulostaulua, jotta ne voivat arvioida ilmastotoimiaan ja niiden vaikutusta. Nämä ovat eräitä lausuntoon ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset alueisiin – Euroopan vihreän kehityksen ohjelman arviointi” sisältyvistä keskeisistä ehdotuksista.

Ilmastotoimet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, joka on EU:n kasvustrategia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä, ovat edelleen EU:n poliittisen asialistan kärjessä. Joulukuun 2020 täysistunnossaan Euroopan alueiden komitea hyväksyi tärkeän, vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevän lausunnon , joka sisältää kolmea alaa koskevia suosituksia: hallintoa, rahoitusta ja seurantamekanismeja.

Esittelijä, flaamilaisen parlamentin jäsen Andries Gryffroy (BE, EA) sanoi: ”Vihreän kehityksen ohjelma voi onnistua vain, jos siinä tuetaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Komitea kehottaa tekemään tiiviimpää yhteistyötä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että alueet ja kunnat saavat keskeisen aseman ohjelmassa. Lukuisat alueet ja kunnat ovat jo laatineet energiasiirtymää koskevia suunnitelmia tai paikallisia vihreän kehityksen ohjelmia. Nämä otetaan kuitenkin vain harvoin huomioon kansallisissa suunnitelmissa ja strategioissa. Ehdotamme, että valtiotasoa alemmat hallintotasot otetaan täysipainoisesti mukaan kansallisten suunnitelmien määrittelyyn ja täytäntöönpanoon ja että ne saavat rahoitusta nykyistä enemmän ja vaivattomammin. Olemme valmiita työskentelemään Euroopan komission ja sen yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa Euroopan alueellisen tulostaulun laatimiseksi, jotta voidaan seurata ja valvoa ilmastoon ja vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvän lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa ja rahoitusta alue- ja paikallistasolla.”

Hallinnon osalta komitea pitää valitettavana, että paikallis- ja alueviranomaisten ilmastotoimet otetaan harvoin huomioon EU:n pääkaupungeissa laadituissa kansallisissa suunnitelmissa. Kunnat ja alueet pyytävät, että ne voisivat osallistua järjestelmällisellä tavalla covid-19-kriisin jälkeisten kansallisten elpymissuunnitelmien ja vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien investointien suunnitteluun ja toteutukseen, ja ehdottavat, että pakolliset kuulemiset ja monitasoiset vuoropuhelut laajennettaisiin kaikille vihreän kehityksen ohjelman osa-alueille, joita ovat esimerkiksi energia ja ilmasto, liikenne, biologinen monimuotoisuus ja kaupunkialueiden viherryttäminen.

Rahoituksen osalta jäsenet varoittavat EU-varojen keskitetystä hallinnoinnista. Vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevässä AK:n lausunnossa kehotetaan varmistamaan, että kunnilla ja alueilla olisi mahdollisuus saada suoraa EU-rahoitusta, koska paikallis- ja alueviranomaiset toteuttavat suurimman osan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja ne tuntevat ruohonjuuritason todellisuuden parhaiten.

EU:n talousarviota koskevissa nykyisissä ehdotuksissa 30 prosenttia varoista osoitetaan ilmastotoimiin. Next Generation EU -elpymisvälineen menoista vähintään 37 prosenttia on ilmastoon liittyviä.

Seurannan osalta jäsenet muistuttavat, että mekanismit ja indikaattorit ovat tarpeen, jotta voidaan paitsi arvioida tarkasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallis- ja aluetasolla, myös määrittää kuntien ja alueiden tulokset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä niiden panos ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Komitea ehdottaakin, että otetaan käyttöön Euroopan alueellinen tulostaulu, jonka avulla saadaan näyttöä siitä, miten vihreän kehityksen ohjelman ja elpymissuunnitelmien täytäntöönpanossa on edistytty paikallisesti. Indikaattorit ovat tarpeen, jotta voidaan kartoittaa kunkin alueen perustaso ilmastosiirtymää ajatellen, määrittää paremmin alueiden erityispiirteet, haasteet ja tarpeet sekä arvioida ilmastotoimien vaikutusta. ​

Taustatietoa

Paikallis- ja alueviranomaiset toteuttavat jopa 70 prosenttia ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja jopa 90 prosenttia siihen sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Ne vastaavat myös yli 65 prosentista ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä julkisista investoinneista EU:ssa.

Lue esittelijä Andries Gryffroyn viimeisin haastattelu täältä .

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea sitoutuivat 13. lokakuuta 2020 uuteen yhteistyöhön nopeuttaakseen vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa Euroopan alueilla ja kunnissa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans kehotti kunta- ja aluepäättäjien kanssa käymässään keskustelussa näitä sitoutumaan ohjelmaan ja osallistumaan sen toteutukseen näiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla.  Lehdistötiedotteen voi lukea täältä

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla ( Green Deal Going Local ) on Euroopan alueiden komitean uusi aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla seuduilla. Aloite käynnistettiin 15. kesäkuuta 2020 perustamalla 13-jäseninen työryhmä. Lehdistötiedote on luettavissa täältä .

Vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviin 200 hyvään käytäntöön voi tutustua kätevästi internetkarttamme avulla .

Lisätietoja:

Valokuvia Euroopan alueiden komitean 141. täysistunnosta on saatavilla AK:n Flickr-galleriassa .

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023