Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistuu Euroopan alueiden komitean täysistuntoon 13. lokakuuta  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas toivottaa Saksan liittotasavallan liittokanslerin Angela Merkelin tervetulleeksi Euroopan alueiden komitean täysistuntoon (#CoRplenary) 13. lokakuuta. Liittokansleri Merkel esittelee EU:n puheenjohtajavaltion Saksan painopisteet, keskustelee paikallis- ja alueviranomaisten roolista EU:n elpymissuunnitelmassa ja käynnistää pohdinnan Euroopan tulevaisuudesta.

Keskustelu lähetetään suoratoistona 13. lokakuuta kello 14.30 (seuraa suoraa lähetystä AK:n verkkosivulla tai EbS-palvelun kautta).

Liittokanslerin puheenvuoron jälkeen käydään tunnin mittainen keskustelu Euroopan alueiden komitean jäsenten – kaikista EU:n jäsenvaltioista olevien paikallis- ja aluetason päättäjien – kanssa. Keskustelussa tarkastellaan muun muassa koheesiota Euroopan elpymisen perusarvona vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tulosten pohjalta ja keskitytään lisäarvoon, jonka miljoona alueellisesti ja paikallisesti vaaleilla valittua poliittista päättäjää tuo EU:lle, sekä näiden rooliin Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä. Lisäksi pohditaan kuntien ja alueiden roolia edistettäessä selviytymiskykyisiä, kestäväpohjaisia ja ympäristömyönteisiä yhteisöjä.

Taustaa:

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan.

Yhteyshenkilö:

Michele Cercone

Puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

15th NAT commission: Bioeconomy debate
15th NAT commission: Bioeconomy debate
23.11.2022