Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Portugalin pääministeri ja Euroopan komission varapuheenjohtaja keskustelevat EU:n tulevaisuudesta kunta- ja aluepäättäjien kanssa  

Portugalin pääministeri António Costa ja Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans esittävät näkemyksiään Euroopan unionin tulevaisuudesta Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 31. tammikuuta. EU-maiden alue- ja paikallistason poliitikkojen kokouksessa keskustellaan myös EU:n tulevasta talousarviosta sekä muun muassa EU:n koheesiopolitiikasta ja liikennepolitiikasta.

Portugalin pääministeri tarkastelee Euroopan tulevaisuutta ja keinoja edistää talouskasvua

Jäsenvaltioiden johtajien välisissä keskusteluissa haetaan tänä vuonna uutta suuntaa Euroopan unionille. Portugalin pääministeri António Costa haluaa kehittää edelleen talous- ja rahaliittoa sekä tukea taloudellista ja sosiaalista lähentymistä Euroopassa. Entinen Lissabonin kaupunginjohtaja Costa toimi AK:n jäsenenä vuosina 2010–2015.

AK hyväksyy täysistunnossaan myös päätöslauselman Euroopan komission vuotuisesta kasvuselvityksestä 2018. Sen mukaan EU:n talouskasvua hidastavat alueiden aliarvostus ja alueelliset erot, ja siinä painotetaan, että EU:n alueellisten investointien eli koheesiopolitiikan on säilyttävä unionin tärkeimpänä investointivälineenä. Pääministeri Costa on aiemmin kiinnittänyt huomiota myös digitaalisiin sisämarkkinoihin. Aihetta käsitellään AK:n laatimassa väliarvioinnissa, jonka esittelijä on Dudeștii Noin pormestari Alin-Adrian Nica (RO, EPP).

Vähemmän mutta tehokkaammin – mistä EU:n tulee päättää?

Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans esittelee komission vuoden 2018 työohjelman AK:n jäsenille 31. Tammikuuta. Keskustelu täysistunnossa käydään vain muutama päivä uuden toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen. Timmermansin johtama työryhmä pyrkii kartoittamaan, millä tavoin alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista EU:n politiikantekoon voitaisiin parantaa. AK:ta edustaa työryhmässä puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja kaksi muuta jäsentä.

Täysistunnon esityslistalla on päätöslauselma, jossa vastustetaan suunnitelmia EU:n rakennerahastotukien kytkemisestä jäsenvaltioiden rakenneuudistuksiin.

EU:n talousarvio ja alueelliset investoinnit vuoden 2020 jälkeen

AK esittää kuntien ja alueiden näkemykset EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen ennen toukokuussa odotettavia Euroopan komission ehdotuksia. Pohdinta-asiakirjan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta on laatinut Marek Woźniak (PL, EPP), Ison-Puolan voivodikunnan aluejohtaja. Läsnä on myös Bulgarian varapääministeri Tomislav Dontshev, joka tekee selkoa Bulgarian EU-puheenjohtajakauden painopisteistä.

AK:n jäsenet hyväksyvät täysistunnossa myös muita koheesiopolitiikkaan liittyviä lausuntoja:

Päätöslauselma ERI-rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamisesta rakenteellisten uudistusten tukemiseksi

Unionin uudistetun syrjäisimpiä alueita koskevan strategian kattava soveltaminen, esittelijä: Fernando Clavijo Batlle (ES, ALDE), Kanariansaarten aluehallituksen puheenjohtaja

Yhdennetyt alueelliset investoinnit EU:n vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan haasteena, esittelijä: Petr Osvald (CZ, PES), Plzeňin kaupunginvaltuutettu

Vuoden 2020 jälkeistä yksinkertaistamista seuraavan korkean tason asiantuntijaryhmän loppupäätelmät ja suositukset, esittelijä: Oldřich Vlasák (CZ, ECR), Hradec Královén kaupunginvaltuuston jäsen.

Eurooppa liikkeellä

Eurooppa liikkeellä käsittää laaja-alaisen joukon Euroopan komission aloitteita, joiden avulla pyritään edistämään liikkuvuuden ja liikenteen ajanmukaistamista EU:ssa. Ivan Žagar (SI, EPP), Slovenska Bistrican pormestari, esittelee lausuntoluonnoksensa aiheesta Saumattomien liikkuvuusratkaisujen edistäminen. Tavoitteena on saada tiemaksut vastaamaan paremmin tieliikenteen todellisia kustannuksia. Toisen aiheeseen liittyvän lausunnon, jonka esittelijä on Póroksen kunnanvaltuuston jäsen Spyros Spyridon (EL, EPP), aiheena ovat maantieliikenteen työvoimanäkökohdat.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

Alue- ja paikallistason edustajien Erasmus-ohjelma, esittelijä: François Decoster (FR, ALDE), Saint-Omerin kunnanjohtaja

Aloite sinisen talouden kestävää kehittämistä varten läntisen Välimeren alueella, esittelijä: Samuel Azzopardi (MT, EPP), Rabatin kunnanvaltuuston jäsen

COSME-ohjelman tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen: alue- ja paikallisnäkökulma, esittelijä: Robert Negoiţă (RO, PES), Bukarestin suurkunnan kolmannen piiriin pormestari

Rinnakkaiselon edistäminen ristiriitaisia näkemyksiä herättävien lajien kanssa EU:n luontodirektiivien puitteissa, esittelijä: Csaba Borboly (RO, EPP), Harghitan lääninvaltuuston puheenjohtaja

Käytännön tietoa:

Paikka: Paul Henri Spaak -rakennus – Euroopan parlamentin täysistuntosali

Ajankohta: 31. tammikuuta kello 15.00–21.00 – 1. helmikuuta kello 9.00–13.00

• Ks. täysistunnon esityslista ja asiakirjat

• Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla

Täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023