Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan tulevaisuus: alueet ja kunnat eurooppalaisen demokratian seuraavan vaiheen toteuttajina  

AK:n jäsenet ilmaisivat Euroopan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican läsnä ollessa tyytyväisyytensä siihen, että Euroopan komissio kannattaa valmistelukunnan koolle kutsumista EU:n perussopimusten muuttamiseksi. He myös sitoutuivat antamaan oman panoksensa Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien täytäntöönpanoon.

Paikallis- ja aluetason edustajat toivat demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kanssa käymässään keskustelussa esille pitävänsä myönteisenä, että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisi unionin tilasta pitämässään puheessa komission kannattavan valmistelukunnan koolle kutsumista EU:n perussopimusten muuttamiseksi. Paikallis- ja alue-edustajat ovat tyytyväisiä myös siihen, että kansalaispaneeleista tulee pysyvä osa EU:n päätöksentekoprosessia. Kuten EU:n vuosikertomuksessa 2022 alueiden ja kuntien tilasta todetaan, Euroopalla on samaan aikaan edessään monia haasteita Ukrainan sodasta ilmasto- ja energiakriisiin, mikä koettelee ankarasti demokratioita ja EU:n sisäistä solidaarisuutta. Paikallis- ja aluetason edustajat korostavat tässä yhteydessä, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien johdosta on ryhdyttävä konkreettisiin jatkotoimiin ja että alueet ja kunnat tekevät oman osuutensa joko valmistelukunnan kanssa tai ilman sitä.

AK:n puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro (PT, PES) sanoi: ”Me paikallis- ja aluetason edustajat olemme osa ratkaisua ja työskentelemme löytääksemme ratkaisuja päivittäin. Alue- ja kuntabarometrin mukaan 89 prosenttia paikallis- ja aluetason edustajista haluaa alueille ja kunnille enemmän vaikutusvaltaa Euroopan unionin tulevaisuuteen. Kehotamme EU:n toimielimiä tekemään Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimissa tehokasta yhteistyötä ja ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset täysipainoisesti mukaan, myös tulevaan valmistelukuntaan.”

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica totesi: ”Nykyiset geopoliittiset tapahtumat muistuttavat meitä siitä, että emme saa hukata aikaa demokratian selviytymiskyvyn rakentamisessa sisältä päin. Euroopan alueiden komitea on ollut keskeinen kumppani Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa. Nyt on aika muuttaa visio konkreettisiksi toimiksi alkaen kansalaisten syvemmästä sitoutumisesta. Komissio asettaa suunnan: kansalaispaneeleista tulee osa päätöksentekoa, ja verkkotyökaluja uudistetaan. Ensi vuonna esitämme demokratian puolustamista koskevan paketin, jolla vastataan suoraan kansalaisten ehdotuksiin. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat ratkaisevan tärkeitä terveen ja vahvan demokratian kannalta. Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -aloite on ennennäkemätön liittoutuma paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Kehotan kaikkia komitean jäseniä tekemään siitä kukoistavan.”

Paikallis- ja aluetason edustajat ilmaisivat lisäksi tyytyväisyytensä siihen, että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tukensa Euroopan parlamentin kehotukselle kutsua koolle valmistelukunta perussopimusten muuttamiseksi – kanta, jonka varapuheenjohtaja Dubravka Šuica toisti. AK yhtyi kehotukseen jo kesäkuussa 2022 Euroopan tulevaisuuskonferenssin tuloksista antamassaan päätöslauselmassa. AK:n jäsenillä olisi oltava tulevassa valmistelukunnassa täysipainoinen rooli Euroopan yli miljoonan vaaleilla valitun alue- ja paikallisedustajan näkemysten välittäjinä. Tämä tulee ottaa huomioon valmistelukunnan kokoonpanossa, varsinkin kun eräät näistä edustajista edustavat alueita, joilla on lainsäädäntävaltaa.

Viestintä ja sidosryhmien tavoittaminen ovat keskeinen osa Euroopan tulevaisuuskonferenssin jatkotoimia, ja AK:n jäsenet antavatkin täyden tukensa sille, että kansalaispaneeleista tulee Euroopan komission vahvistuksen mukaisesti pysyvä väline EU:n tulevassa päätöksenteossa. AK:n alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen eurooppalainen verkosto on täysin toimintakykyinen tätä ajatellen ja toimii synergiassa Euroopan komission Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa-verkoston kanssa. Paikallistapahtumia ja kansalaisvuoropuheluja järjestetään nyt ja tulevaisuudessa kaikkialla EU:ssa erityisesti seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen.

Taustatietoja:

EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2022

Vuotuinen alue- ja kuntabarometri 2022

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tuloksista ja jatkotoimista annettu AK:n päätöslauselma, joka sisältää näkemyksiä ja ehdotuksia mm. perussopimusten tarkistamisesta sekä AK:lle ja kunnille ja alueille merkityksellisistä Euroopan tulevaisuuskonferenssin ehdotuksista

– AK:n päätöslauselma Euroopan alueiden komitean ehdotuksista Euroopan komission vuoden 2023 työohjelmaa silmällä pitäen

Yhteydenotot:

Monica Tiberi – puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – lehdistövastaava

P. +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
Anne Karjalainen laatii Euroopan komissiolle lausunnon julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön parantamiseksi
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023