Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Rahoitusta tulisi voida leikata vain, jos oikeusvaltioperiaatetta rikotaan järjestelmällisesti  
EU:n harjoittama tarkempi seuranta auttaisi kansalaisia, paikallisdemokratiaa ja paikallista taloutta.

Paikallis- ja aluepäättäjät eri puolilta Euroopan unionia ovat antaneet tukensa Euroopan komission ja Euroopan parlamentin ehdotuksille, joiden tarkoituksena on vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja antaa myös mahdollisuus määrätä valtioille seuraamuksia vakavista ja järjestelmällisistä rikkomuksista. Euroopan alueiden komitea (AK) kehottaa EU:n toimielimiä myös edistämään oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kulttuuria osallistamalla entistä paremmin paikallisyhteisöt ja myös julkishallinnon sekä paikallis- ja aluetasolla toimivien oikeusasiamiesten verkostot.

Suosituksissa , jotka hyväksyttiin komitean uuden viisivuotiskauden ensimmäisessä täysistunnossa 12. helmikuuta, korostetaan laajemman ja syvemmän seurantaprosessin ja sille varattavien riittävien resurssien tarvetta. Näin voitaisiin päästä objektiiviseen ja avoimeen arviointiin – esimerkiksi Euroopan ylimmän ihmisoikeuksien valvojan, Euroopan neuvoston laatiman oikeusvaltioperiaatteen tarkistuslistan pohjalta –, joka perustuisi läpi vuoden järjestettäviin alueellisen ja kansallisen tason tapaamisiin. Prosessi huipentuisi vuotuiseen konferenssiin, joka järjestettäisiin jossain hyvään hallintotapaan erityisesti sitoutuneessa kaupungissa. AK:n lausunnossa korostetaan erityisesti oikeudellisten verkostojen ja paikallisten oikeusyhteisöjen kuulemisen sekä kansalaisyhteiskunnalle ja riippumattomille, etenkin paikallisen tason tiedotusvälineille annettavan taloudellisen tuen lisäämisen merkitystä.

Lausunnon esitteli Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän puheenjohtaja, Coulainesin kunnanjohtaja Christophe Rouillon (Ranska). Hän sanoi, että ”oikeusvaltioperiaate on paitsi yksi Euroopan unionin yhteisistä perusarvoista myös sen toiminnan ehdoton edellytys. Kansalaisyhteiskunnalla ja paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä rooli oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa. Katsomme, että oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen tulee johtaa seuraamuksiin, mutta niiden tulee kohdistua rikkomusten tekijöihin, ei uhreihin. Komitea on jo pitkään puhunut sen puolesta, että Euroopan alueita ja kuntia ei pidä rangaista siitä, että kansalliset hallitukset rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Käsillä olevassa lausunnossa esitetään, miten tiiviimpi yhteistyö paikallisyhteisöjen – niiden kansalaisyhteiskunnan, laillisuuden puolustajien ja julkishallintojen – kanssa voi edesauttaa oikeuskulttuurin puolustamista ja edistämistä.”

Rouillonin mukaan ”komitean suositukset ovat tärkeitä kahdesta syystä. Lausunto osoittaa ensinnäkin, että paikallis- ja aluetason poliitikot eri puolilta Eurooppaa kannattavat pyrkimyksiä tukea oikeusvaltioperiaatetta. Toiseksi suosituksissa esitetään konkreettisia ajatuksia paikallis- ja aluetason toiminasta. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen ei ole vain periaatteellinen kysymys, vaan siinä on kyse myös rahalle saatavasta vastineesta. Uskomme, että varojen kanavointi heikon hallintojärjestelmän kautta – ja joissakin tapauksissa oikeusvaltioperiaatteen järjestelmällinen heikentäminen – on haitallista ja uhkaa heikentää eurooppalaisten keskinäistä luottamusta, johon yhdentymishanke perustuu. EU:n harjoittama tiiviimpi ja tarkempi seuranta hyödyttäisi kansalaisia, paikallisdemokratiaa ja paikallista taloutta.”

Lausunnon oli pannut alulle ja laatinut Friuli-Venezia Giulian aluevaltuuston jäsen Franco Iacop (IT, PES). Rouillon esitteli lausunnon, koska Iacopin jäsenyys komiteassa päättyi joulukuussa.

Suositukset kuvastavat vakaumusta siitä, että eurooppalainen hallintotapa – johon osallistuvat unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason poliitikot ja julkishallinnot – edellyttää, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen valvonta ei rajoitu vain kansalliselle tasolle. Saman logiikan mukaisesti AK kehottaa EU:ta oikeussubjektina valvomaan itseään ja kehottaa EU:ta käynnistämään uudelleen prosessin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen liittymiseksi.

Ajatuksia, joita AK haluaisi tarkasteltavan, ovat muun muassa EU:n perusoikeusviraston potentiaalin hyödyntäminen seurantajärjestelmässä. AK ehdottaa myös kokeiluhanketta, johon osallistuisi joukko asiasta kiinnostuneita kuntia ja alueita ja joka voisi auttaa tarkentamaan oikeusvaltioperiaatteen mittaamisen kriteerejä.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023