Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon  

Elintarvikkeiden ja energian hintojen noustessa tarvitaan lisää tukea haavoittuville kotitalouksille sekä toimitusketjuille ja maataloustuotannolle.

Venäjän sota Ukrainaa vastaan uhkaa maailmanlaajuista elintarvikehuoltoa ja on entisestään horjuttanut maatalousmarkkinoita sekä nostanut elintarvikkeiden, rehujen, energian ja lannoitteiden jo aiemmin korkeita hintoja. Ongelmaa kärjistävät pandemiasta ja ilmastokriisin vaikutuksista johtuvat elintarvikeketjujen häiriöt. AK:n jäsenet keskustelivat tätä taustaa vasten täysistunnossa 30. marraskuuta maatalouskomissaarin Janusz Wojciechowskin ja Euroopan parlamentin jäsenen Marlene Mortlerin kanssa siitä, miten eurooppalaisesta elintarvikejärjestelmästä voitaisiin tehdä kestävämpi ja valmistautunut tulevien kriisien varalta.

Paikallisten ja alueellisten elintarvikejärjestelmien vahvistaminen investoimalla kestävään ja laadukkaaseen paikallistuotantoon, toimitusketjujen lyhentäminen ja pitkäjänteisen strategian toteuttaminen elintarviketurvan varmistamiseksi Euroopassa olivat paikallis- ja aluepäättäjien keskeiset suositukset, jotka esitettiin Piotr Całbeckin (PL, EPP) laatimassa lausunnossa elintarviketurvasta ja häiriönsietokyvystä. Jäsenet keskustelivat myös rakenteellisemmista pitkän aikavälin haasteista, jotka on viipymättä ratkaistava, jotta voidaan valmistautua tuleviin kriiseihin: on laadittava paikallisia ja alueellisia elintarviketurvaa koskevia valmiussuunnitelmia, jatkettava maatalousmarkkinoiden sääntelyn kehittämistä maataloustuotevarastojen muodostamiseksi sekä estettävä taloudellinen keinottelu.

Keskustelussa käyttämässään puheenvuorossa Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro sanoi: ”Venäjän sota Ukrainaa vastaan, energiakustannukset, inflaatio, ilmastokriisi, pandemia: kaikki nämä haasteet aiheuttavat suuria paineita eurooppalaisille maataloustuottajille ja vähentävät samalla merkittävästi elintarvikkeiden kohtuuhintaisuutta. Nykyisellä elintarvikekriisillä on dramaattinen vaikutus haavoittuviin kotitalouksiin, kun liian monilla eurooppalaisilla ei ole varaa terveelliseen ravintoon. EU:n toimielinten mutta myös valtio-, alue- ja paikallistason viranomaisten on toimittava yhdessä ja suunniteltava tehokkaita hätätoimenpiteitä samalla kun jatketaan siirtymistä kestävään talouteen.”

EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski totesi: ”Nykyinen kriisi osoittaa selvästi, että meidän on ratkaistava lyhyen aikavälin haasteet ja samalla edistettävä siirtymistä kestävämpiin ja häiriönsietokykyisempiin elintarvikejärjestelmiin. Meidän on parannettava elintarvikejärjestelmiemme kestävyyttä paitsi ympäristö- ja ilmastosyistä myös strategisen riippumattomuutemme varmistamiseksi ja riippuvuuksiemme vähentämiseksi. Paikallis- ja alueviranomaisilla on ensi käden tietoa näistä kysymyksistä, ja Euroopan komissio on erittäin tyytyväinen niiden yhteistyöhön, niiden antamaan panokseen ja niiden esittämiin ratkaisuihin.”

Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsen Marlene Mortler (DE, EPP) sanoi:

”Maailmanlaajuinen elintarviketurva on valtava haaste, ja maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät maailmanlaajuisia ratkaisuja.Vihreän kehityksen ohjelmassa onnistutaan parhaiten yhdessä maatalousalan kanssa, ja tarvitsemmekin enemmän innovoinnin tarjoamia mahdollisuuksia kieltojen ja vähentämisen sijaan. Kysymys nyt ja tulevaisuudessa kuuluu: miten voimme tuottaa riittävästi biomassaa elintarvikkeiden tuottamiseksi yhä suuremmalle ihmismäärälle entistä pienemmällä pinta-alalla luonnonvaroja säästäen ja näin ollen kestävästi?”

Lausunnon Elintarviketurvan varmistaminen ja elintarvikejärjestelmän häiriönsietokyvyn vahvistaminen esittelijä ja Kujavia-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Piotr Całbecki (PL, EPP)totesi: ”EU:n elintarviketurvan takaamiseksi meidän on luotava selviytymiskykyisiä paikallisia elintarvikejärjestelmiä. Tämä tarkoittaa, että on edistettävä monimuotoisempaa alueellista ja paikallista elintarviketuotantoa ja hyödynnettävä kaikilta osin paikallisten toimitusketjujen ja julkisten elintarvikehankintojen potentiaalia. Nykyinen kriisi ei ole ensimmäinen eikä viimeinen. Meidän onkin varauduttava paremmin mahdollisiin tuleviin kriiseihin, myös ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyviin kriiseihin. Nykyistä kriisiä on hyödynnettävä tilaisuutena vähentää riippuvuuttamme tuoduista tuotantopanoksista, kuten lannoitteista tai torjunta-aineista.”

Esittelijä painotti myös, että satoja miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa uhkaa nälänhätä Venäjän hyökkäyksen johdosta. Onkin erittäin tärkeää osallistaa elintarvikkeiden, lannoitteiden ja energian toimittajat muodostettaessa varmuusvarastoja ja maailmanlaajuisia varastoja.

Paikallistason edustajat kannattavat antamassaan lausunnossa paikallisten toimitusketjujen vahvistamista sekä painottavat tarvetta saavuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja toteuttaa Pellolta pöytään -strategia ruohonjuuritasolla. He kehottavat myös rahoittamaan hankkeita, joiden avulla voidaan parantaa elintarviketurvaa aluetasolla, ja lisäämään luomuviljelyä ja järjestelmällisiä toimia elintarvikehävikin vähentämiseksi.

Tausta-aineistoa:

Suoratoisto: AK:n verkkosivulla

Yhteydenotot:

Monica Tiberi – puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

P. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023