Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät: ”Ukrainan demokratian puolustaminen on taistelu Euroopan demokratian puolesta”  

Presidentti Macron ja parlamentin puhemies Metsola puhuivat 3 000 paikallis- ja aluejohtajalle, jotka hyväksyivät EU:n tulevaisuutta koskevia vaatimuksia sisältävän Marseillen manifestin

Marseillessa pidetyssä Euroopan kuntien ja alueiden yhdeksännessä huippukokouksessa paikallis- ja aluepäättäjät eri puolilta Eurooppaa asettuivat yksimielisesti tukemaan Ukrainaa Venäjän vastaisessa sodassa ja sitoutuivat auttamaan Ukrainan kansaa. Ukrainan sota osoittaa, että demokratiaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä, ja huippukokouksessa hyväksytyssä Marseillen manifestissa esitetäänkin vaatimuksia kansalaisten asettamisesta eurooppalaisen demokratian ytimeen.

Komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian alueen johtaja Apostolos Tzitzikostas myönsi Marseillessa Euroopan alueiden komitean kunniajäsenyyden Kiovan kaupunginjohtaja Vitali Klitschkolle . ”Kolmetuhatta ihmistä Marseillessa ja 1,2 miljoonaa EU:n alue- ja paikallisjohtajaa seisoo Ukrainan rinnalla Venäjän hyökkäystä vastaan”, hän totesi . ”Olemme yksimielisesti päättäneet auttaa naapureitamme, torjua ilmastohätätilannetta, vastustaa ääriliikkeitä ja edistää alueellista yhteenkuuluvuutta. Marseillen manifestissa peräänkuulutetaan Eurooppaa, joka suojelee kansalaisia ja parantaa heidän elämäänsä. On aika vahvistaa EU:n demokratiaa, jonka ytimeen asetetaan ihmiset kaikilla alueilla ja kaikissa kaupungeissa ja kunnissa.”

Ranskan Provence-Alpes – Côte d’Azurin aluehallituksen puheenjohtaja ja Ranskan alueiden liiton varapuheenjohtaja Renaud Muselier totesi: ”Todistamme nyt jotain, mitä emme voineet kuvitellakaan: aseellista konfliktia ja satoja tuhansia pakolaisia. Siksi olemme käynnistäneet yhdessä Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan kanssa Southern Appeal for Ukraine -vetoomuksen, jonka suojelijana toimii Euroopan parlamentin puhemies. 322 Euroopan aluetta ja lähes 89 000 kuntaa voi osallistua siihen tukemalla taloudellisesti ACTED-kansalaisjärjestöä kotiseudultaan lähtemään joutuneiden auttamiseksi. Kyse on kaikille EU:n yhteisöille osoitetusta vetoomuksesta tukea Ukrainan kansaa ja kerätä tähän tarkoitukseen yli 20 miljoonaa euroa. Tämä hanke on jälleen yksi osoitus siitä, että alueilla ja kunnilla on olennainen rooli EU:ssa. Tänään huippukokouksen päätteeksi Ranskan tasavallan presidentti ilmaisi tukensa vetoomukselle, mikä lisäsi entisestään päättäväisyyttämme tukea Ukrainan kansaa.”

Ranskan tasavallan presidentti Emmanuel Macron , jonka puheen puheenjohtaja Muselier esitti huippukokouksessa, sanoi: ”Samalla, kun Ranska ja Eurooppa tekevät päätöksiä määrätietoisesta tuesta ja massiivisista pakotteista, tiedän, että Euroopan alueet osoittavat samaa vahvuutta ja yhtenäisyyttä. Juuri te saatatte alueillanne toteen Euroopan perusarvot ja teette EU:sta rauhaa sekä vapautta ja oikeudenmukaisuutta edistävän voiman. Euroopan alueiden komitean ja sen puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin sekä puheenjohtaja Muselier’n yhdessä käynnistämä Southern Appeal for Ukraine -vetoomus on merkittävä humanitaarinen lisätuki. Aloite, jonka suojelijoina toimivat Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola ja Euroopan komissio, on merkitystä, ja se osoittaa vaikutuksensa lähipäivinä. Yhdessä näytämme Euroopan parhaat kasvot: yhtenäisen, lähellä olevan, oikeudenmukaisen ja demokraattisen Euroopan. Tämä on se Eurooppa, jonka puolesta Ukrainan kansa on käynyt vastarintaan ja taistelee tänään. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tarvitsevat alueitaan näinä vaikeina aikoina. Nämä ajat osoittavat, kuinka paljon meidän on vahvistettava eurooppalaista itsemääräämisoikeuttamme. Paikallisviranomaisilla on tehtävänsä tässä yhteisessä työssä.”

Huippukokoukseen osallistunut Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti : ”Alueet ja kaupungit ovat unionin ytimessä. Alue- ja paikallishallinnolla on selkeä rooli sen varmistamisessa, että perusvapaudet ja oikeusvaltioperiaate ovat osa EU:n kansalaisten jokapäiväistä elämää. Tiedämme, miten tärkeitä kuntien ja alueiden johtajat ovat yhteisen hankkeemme, yhteisten arvojemme ja periaatteidemme edistämisen ja toteuttamisen kannalta. Meillä ei ole varaa huolettomuuteen, vaan meidän on pysyttävä valppaina. Eurooppalainen demokratia on arvokas. Meidän tehtävämme on suojella sitä.”

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica totesi: ”Emme voi koskaan pitää demokratiaamme itsestäänselvyytenä, vaan meidän on työskenneltävä sen hyväksi yhdessä, päivittäin ja kaikilla tasoilla. Euroopan alueiden komitea ja sen järjestämät tapahtumat auttavat EU:ta tavoittamaan kansalaiset kaikkialla Euroopassa. Entisenä kaupunginjohtajana kannatan kehotustanne ottaa paikallis- ja aluehallinnot tiiviimmin mukaan eurooppalaisen demokratian vaalimiseen.”

Talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng sanoi: ”Tänään todistamme Ukrainassa etenevien järkyttävien tapahtumien myötä todellista hyökkäystä kaikkia niitä arvoja vastaan, jotka pitävät meitä yhteisönä koossa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että eurooppalaisuus tarkoittaa ensisijaisesti johdonmukaisten tinkimättömien arvojen, kuten vapauden, demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamista. Sitoutuneiden kansalaisten on oltava tämän kaiken ytimessä. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat yhteisen eurooppalaisen demokratiamme vahva perusta.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi: ”Ukrainan sota ja täällä Marseillessa käytävä keskustelu eurooppalaisesta demokratiasta ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Emme saa tehdä sitä virhettä, että erottaisimme ne toisistaan. Se, mitä sanomme manifestissamme ja mitä haluamme elvyttää, on juuri se, mitä vastaan Venäjä hyökkää Ukrainassa. Tämä sota osoittaa, että demokratiaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä.”  

Huippukokouksen Ukrainaa koskevassa julkilausumassa kehotetaan EU:ta tukemaan ukrainalaisia pakolaisia kaikin tavoin. Julkilausumassa tuomitaan jyrkästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilman edeltävää provokaatiota toteuttama ja perusteeton sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan ja kehotetaan EU:ta myöntämään maasta lähteville Ukrainan kansalaisille pikaisesti EU:n turvapaikkalainsäädännön mukainen pakolaisasema.

Vaikka Ukrainan sota hallitsi keskustelua, kaksipäiväisessä huippukokouksessa käytiin myös laajoja keskusteluja Euroopan tulevaisuudesta, pandemian jälkeisestä elpymisestä ja yhteenkuuluvuudesta, jotka ovat huippukokouksen päätteeksi hyväksytyn manifestin keskeisiä osuuksia. Marseillen manifestiin sisältyy ehdotuksia EU:n, mukaan lukien sen alueiden, kaupunkien ja kuntien, demokraattisen legitiimiyden vahvistamiseksi. Siinä kehotetaan muun muassa laajentamaan Euroopan alueiden komitean tehtävää asteittain nykyisestä neuvoa-antavasta roolista kohti sitovaa asemaa tietyillä politiikan aloilla, joilla on selkeä alueellinen ja paikallinen ulottuvuus, välttäen kuitenkin EU:n menettelyjen monimutkaistamista.

Taustaa

Marseillen manifesti

Ukrainaa koskeva julkilausuma

Huippukokouksen verkkosivusto

Kuvia huippukokouksesta

Yhteydenotot:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 471702869

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
Kunnat ja alueet avainasemassa Ukrainan jälleenrakentamisessa
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIGHT-UKRAINE-DEMOCRACY-FIGHT-EUROPE-DEMOCRACY.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023