Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Pellolta pöytään -strategia: alueet ja kunnat mukaan kestävämmän elintarvikejärjestelmän rakentamiseen  

AK kehottaa varmistamaan, että EU:n strategia on täysin johdonmukainen yhteisen maatalouspolitiikan ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa

Covid-19-pandemia on osoittanut, että kansanterveys, ekosysteemit ja elintarvikejärjestelmät ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Guido Milanan (IT, PES) laatimassa, Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa paikallis- ja aluepäättäjät suhtautuvat myönteisesti EU:n Pellolta pöytään - strategiaan, mutta kehottavat kiinnittämään enemmän huomiota lyhyisiin toimitusketjuihin sekä paikallisiin ja alueellisiin tuotantomuotoihin, jotka perustuvat eläinten ja ympäristön hyvinvointiin ja ravitsemukselliseen laatuun.

Kestävää elintarviketuotantoa edistävä Pellolta pöytään - strategia on sekä EU:n lippulaivahankkeena olevan vihreän kehityksen ohjelman että EU:n elpymissuunnitelman kulmakiviä. Euroopan komissio esitti strategian 20. toukokuuta 2020, ja sen on tarkoitus kattaa kaikki elintarvikeketjun vaiheet tuotannosta kulutukseen. Sen tavoitteena on rakentaa EU:hun kestävä elintarvikejärjestelmä, jonka avulla varmistetaan elintarviketurva ja suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Olevano Romanon kunnanvaltuutetun (Rooma) ja Euroopan parlamentin entisen jäsenen Guido Milanan (IT, PES) laatimassa lausunnossa Pellolta pöytään: paikallinen ja alueellinen ulottuvuus AK tähdentää, että yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan on ehdottoman tärkeää olla linjassa Pellolta pöytään - strategian tavoitteiden ja vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian päämäärien kanssa.

”Pellolta pöytään - strategia voi auttaa tuomaan elintarvikehuollon – joka on ehdottoman tärkeä perusasia – takaisin poliittisen keskustelun keskiöön. Pandemia on itse asiassa lisännyt eriarvoisuutta, ja elintarvikejärjestelmistä on tehtävä oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä. Kunnianhimon puute yhteisen maatalouspolitiikan uudelleentarkastelussa saattaa kuitenkin vaarantaa kaiken, ja pidämme tätä johdonmukaisuuden puutetta valitettavana”, totesi esittelijä Milana.

AK kannattaa Pellolta pöytään - strategiaa ja komission esittämiä tavoitteita torjunta-aineiden, kemiallisten lannoitteiden ja mikrobilääkkeiden vähentämiseksi sekä luonnonmukaisen maatalouden lisäämiseksi. Lisäksi AK kehottaa tekemään perusteellisen vaikutustenarvioinnin määrällisistä tavoitteista ja seuraamaan saavutettua edistystä.

Paikallis- ja alueulottuvuuden tiimoilta AK toteaa, että elintarvikkeiden julkiset hankinnat ovat yksi keskeisistä tekijöistä, jotta paikallis- ja aluetasolla voidaan siirtyä kestäväpohjaiseen elintarvikejärjestelmään. Viranomaisten ostovoiman osuus EU:n BKT:stä on 14 prosenttia. Julkisilla hankinnoilla voidaankin edistää voimakkaasti kestäväpohjaisten tuotteiden kysyntää. Institutionaalinen kysyntä on tärkeää kestäväpohjaisten elintarvikkeiden käytön lisäämiseksi ja markkinamahdollisuuksien avaamiseksi pienille toimittajille.

Alueet ja kunnat voivat olla ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kestävämpään elintarvikejärjestelmään. Siksi niiden on voitava osallistua strategian täytäntöönpanoon ja seurantaan. Jotta alueviranomaisten tarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon, niiden olisi voitava jatkaa hallintoviranomaisen tehtäviään ja osallistua ekojärjestelmien suunnitteluun sekä Euroopan että kansallisella tasolla.

Lue Pellolta pöytään - strategiaa käsittelevän lausunnon esittelijän Guido Milanan haastattelu .

Yhteydenotot:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

AK:n Flickr-galleria

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Kunnat ja alueet vaativat EU:lle vahvaa roolia hiiliviljelyn hallinnoinnissa elintarviketurvan riskien välttämiseksi
Kunnat ja alueet vaativat EU:lle vahvaa roolia hiiliviljelyn hallinnoinnissa elintarviketurvan riskien välttämiseksi
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023