Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden on oltava jatkossakin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiä toimijoita  

Euroopan alueiden komitea kehottaa Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan (AGRI) ratkaisevan tärkeän äänestyksen edellä säilyttämään Euroopan alueiden keskeisen aseman EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa.

Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta järjestää maanantai-iltapäivällä keskustelun YMP:tä koskevista kolmesta ehdotuksesta, joista äänestetään tulevina viikkoina. Nykymuodossaan Esther Herranz Garcían (ES, EPP) laatima AGRI-valiokunnan mietintöluonnos YMP:n strategiasuunnitelmia koskevasta asetuksesta jättäisi Euroopan alueet marginaaliin ja vaarantaisi niiden roolin ja autonomian YMP:n hallinnoinnissa.

AK:ta huolestuttaa erityisesti 110 artiklaa koskeva kompromissiehdotus, joka rajaisi alueiden roolin pelkkään valtakunnallisella tasolla vahvistettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon. Tällaisen toimintatavan soveltaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon saattaisi johtaa useilla Euroopan alueilla vuosien mittaan hallinnoinnista kertyneen mittavan kokemuksen katoamiseen, varoittaa Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz .

”Yhteisen maatalouspolitiikan seuraavan toteuman onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentin poliittisten koordinaattoreiden sopimiin kompromisseihin sisältyy selvä viittaus alueiden rooliin tulevan YMP:n hallintoviranomaisina”, puheenjohtaja Lambertz korostaa.

AK puoltaa sellaista politiikkaa, jolla säilytetään suora yhteys maaseutualueisiin EU:n alueiden aktiivisen osallistumisen ansiosta ja jossa ratkaisevan tärkeää on myös alueiden rooli maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa paikallistasolla.

”Viime viikolla Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta puolsi äänestyksessään Euroopan alueiden roolin ja autonomian vahvistamista Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoinnissa. Olisi valitettavaa, jos AGRI-valiokunta äänestäisi päinvastaisella tavalla YMP:n ja maaseudun kehittämisrahaston hallinnoinnista. Euroopan parlamentin tuki onkin ratkaisevan tärkeä jäsenvaltioiden ajaessa YMP:n uudelleenkeskittämistä”, selittää YMP:n uudistusta käsittelevän lausunnon esittelijä, ranskalaisen Occitanien aluevaltuuston varapuheenjohtaja Guillaume Cros (FR, PES) .

Lisätietoja:

AK:n lausunto aiheesta ”YMP vuoden 2020 jälkeen”

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewódzka

P. +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022