Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan rautateiden teemavuosi 2021: tapahtumia koskeva ehdotuspyyntö  

Euroopan komissio pyytää tapahtumia koskevia ehdotuksia Euroopan rautateiden teemavuoden 2021 virallista ohjelmaa varten. Ensimmäinen erä ehdotuksia pyydetään toimittamaan 11. joulukuuta 2020 mennessä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa kestävyys asetetaan EU:n päätöksenteon ytimeen. Liikenteen osuus EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes, ja on selvää, että raideliikenteellä on oltava päärooli unionin tulevassa liikennemuotojen yhdistelmässä sekä matkustaja- että rahtiliikenteen alalla. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut, että vuosi 2021 nimettäisiin Euroopan rautateiden teemavuodeksi osana EU:n pyrkimyksiä toimia edelläkävijänä kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Kaikkien rautatiealan ja siihen liittyvien alojen sidosryhmien aktiivinen osallistuminen on keskeistä Euroopan rautateiden teemavuoden onnistumisen kannalta. Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosasto valmistelee parhaillaan virallista tapahtumaohjelmaa, ja tavoitteena on varmistaa paikallis- ja alueviranomaisten ja muiden sidosryhmien aktiivinen osallistuminen tapahtumien, konferenssien, keskustelujen ja esittelyhankkeiden järjestämiseen.

Jos haluatte osallistua ja ”hypätä mukaan junaan” ja olette suunnittelemassa Euroopan rautateiden teemavuoteen liittyvää aloitetta, täyttäkää mallilomake (yksi lomake aloitetta kohden) ja lähettäkää se liikenteen ja liikkumisen pääosastoon ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) ja kopiona COTER-valiokunnan sihteeristöön ( COTER@cor.europa.eu ). Määräaika virallisen ohjelman ensimmäiseen versioon mahdollisesti sisällytettävien ehdotusten toimittamiselle on 11. joulukuuta 2020.

Muita kysymyksiä?

Ottakaa meihin yhteyttä MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu tai COTER@cor.europa.eu

Jaa :