Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kansalaiset keskeiseen asemaan Euroopassa: Marseillessa järjestettävä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous kokoaa yhteen 2 000 päättäjää  

EU:n paikallispäättäjät antavat julkilausuman Ukrainasta

#EUlocal #sommetvillesetregions

Euroopan eläessä kriittistä aikaa Euroopan alueiden komitea ja Provence-Alpes – Côte d’Azurin alue ottavat 3.–4. maaliskuuta Marseillessa vastaan 2 000 päättäjää kansainväliseltä, valtakunnalliselta, paikalliselta ja alueelliselta tasolta. Yhdeksäs Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous järjestetään Ranskan EU-puheenjohtajakauden yhteydessä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan EU:n paikallis- ja aluepäättäjät antavat virallisesti tukensa Ukrainan kansalle. He esittävät myös visionsa Euroopasta ja peräänkuuluttavat EU:n demokraattisen perustan vahvistamista ja perusteellista muutosta, jotta paikallisyhteisöt pystyvät vastaamaan paremmin terveydenhuollon tarjonnan, luonnonkatastrofien, ilmastonmuutoksen ja alueellisten erojen kaltaisiin haasteisiin.

Paikallis- ja aluetason vaaleilla valitut poliitikot esittävät lopulliset vaatimuksensa Euroopan tulevaisuuskonferenssille paikallis- ja aluepäättäjien manifestissa, jossa korostetaan, että EU:n demokraattinen toiminta edellyttää alueiden, kuntien ja kylien laajempaa osallistumista sekä kansalaisten ja erityisesti nuorten demokraattisen osallistumisen vahvistamista. Olisi pyrittävä rakentamaan osallistavaa elpymistä covid-19-kriisin jälkeen, vahvistamaan alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa ja tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi, että ”Marseillessa pidettävä huippukokous kokoaa yhteen tuhansia Euroopan johtajia vastustamaan Venäjän häikäilemätöntä hyökkäystä Ukrainaan. Johtajat seisovat yhtenä rintamana rauhan, demokratian, vuoropuhelun ja Ukrainan kansan perusoikeuksien puolesta ja keskustelevat siitä, miten ukrainalaisille voitaisiin antaa konkreettista apua. Huippukokous tarjoaa tilaisuuden vahvistaa, että suurimmat haasteet – turvallisuus, ihmisoikeuksien suojelu, ilmastohätätila, julkiset palvelut ja alueelliset erot – vaativat Euroopalta yhtenäisyyttä ja edellyttävät yhteisiä Euroopan tason ratkaisuja, joilla on juuret alueilla, kunnissa ja kylissä. Huippukokouksessa on kyse eurooppalaisen demokratian parantamisesta niin, että se suojelee, tukee ja parantaa kaikkien kansalaisten elämää EU:n rajojen sisä- ja ulkopuolella ja tuo unionia lähemmäs kansalaisia.”

Provence-Alpes – Côte d’Azurin aluevaltuuston puheenjohtaja ja Ranskan alueiden liiton varapuheenjohtaja Renaud Muselier sanoi: ”Nyt kun sota on ovellamme, meidän on tehtävä selväksi, että pidämme kiinni Euroopasta ja tarvitsemme sitä ja että Eurooppa suojelee meitä. Alueemme haluaa palauttaa Euroopan takaisin taloudellisen, ekologisen ja digitaalisen kehityksen ytimeen. Yhdeksäs alueiden ja kuntien huippukokous on luonteeltaan erityinen. Haluan kiittää puheenjohtaja Tzitzikostasia ja Euroopan alueiden komiteaa hyvästä yhteistyöstä tällä ratkaisevalla hetkellä. Euroopan alueita, kaupunginjohtajia, aluejohtajia ja vaaleilla valittuja paikallisedustajia, joiden sydäntä lähellä Eurooppa on, tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan eurooppalaisen hajautetun demokratian tulevaisuuden rakentamiseksi. Nämä tahot ilmentävät parhaiten Eurooppa-hanketta, joten niille on annettava vaikutusmahdollisuuksia. Huippukokouksen jälkeen meidän on varmistettava Ranskan EU-puheenjohtajakauden onnistuminen. Ranskan on oltava Euroopan liikkeellepanevana voimana, jotta se voi päästä merkittäviin tuloksiin ja saavutuksiin.”

Kaksipäiväisen huippukokouksen avaavat puheenjohtaja Tzitzikostas , puheenjohtaja Muselier , alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ja suhteista paikallis- ja alueviranomaisiin vastaava Ranskan ministeri Jacqueline Gourault , Eurooppa-asioista vastaava Ranskan valtiosihteeri Clément Beaune , Aix-Marseille-Provencen metropolialueen valtuuston ja Bouches-du-Rhônen departementin valtuuston puheenjohtaja Martine Vassal , Marseillen kaupunginjohtaja Benoît Payan ja Euroopan alueiden komitean Ranskan valtuuskunnan johtaja André Viola .

Ohjelma rakentuu neljän teeman ympärille:

1. Euroopan alueet suurien yhteiskunnallisten haasteiden edessä (3. maaliskuuta) : Tässä istunnossa ja kolmessa korkean tason pyöreän pöydän keskustelussa käsitellään terveydenhuollon kestokyvyn parantamista, digitaalisen siirtymän nopeuttamista sekä ilmastoriskien ennakoimista ja ehkäisyä ja niihin sopeutumista. Pääpuhujiin kuuluvat Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer , Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans , Pfizerin aluejohtaja David Gallagher ja YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimiston UNDRR:n johtaja Mami Mizutori .

2. Yhteenkuuluvuus ja elpyminen (3. maaliskuuta) : Keskustelun teemana on EU:n koheesiopolitiikan rooli pandemian jälkeisessä elpymisessä, ja siihen osallistuvat koheesio- ja uudistusasioista vastaava EU-komissaari Elisa Ferreira , alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ja suhteista paikallis- ja alueviranomaisiin vastaava Ranskan ministeri Jacqueline Gourault ja Euroopan parlamentin REGI-valiokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee . Pyöreän pöydän keskusteluissa käsitellään muun muassa maaseutualueiden elvyttämistä, rajat ylittävää yhteistyötä, Euro–Välimeri-kumppanuutta ja EU:n laajentumista.

3. Eurooppalaisen demokratian rakentaminen (4. maaliskuuta) : Euroopan komission varapuheenjohtajat Margaritis Schinas (eurooppalaisen elämäntavan edistäminen) ja Dubravka Šuica (demokratia ja väestökehitys), Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola , Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng , Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro ja Euroopan parlamentin jäsen ja European Movement International - järjestön puheenjohtaja Eva Maydell keskustelevat paikallispäättäjien kanssa Euroopan tulevaisuuskonferenssista, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan kansalaisten ääntä EU:n päätöksentekoprosessissa. Keskustelunaiheena on myös paikallis- ja alueviranomaisten rooli eurooppalaisten demokraattisten arvojen edistämisessä.

4. Eurooppalaisen demokratian tulevaisuus: nuorten osallistuminen ja eurooppalaiset arvot (4. maaliskuuta) : Iltapäivällä keskustellaan siitä, miten nuorten osallistumista kansalaistoimintaan ja demokratian toteuttamiseen voitaisiin laajentaa digitalisaation ja eurooppalaisiin arvoihin kohdistuvien haasteiden yhteydessä. Päätösistunnossa käynnistetään nuorisoa ja demokratiaa koskevan eurooppalaisen peruskirjan yhteinen laatimisprosessi, ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja Silja Markkula ja huippukokouksen puheenjohtajat Apostolos Tzitzikostas ja Renaud Muselier käyvät asiaa luotaavan keskustelun.

Lisätietoa:

Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksen järjestäjänä on Euroopan alueiden komitea (AK), ja siinä on tarkoitus keskustella EU:n tulevista haasteista. Osallistujien joukkoon kuuluu AK:n jäseniä, muita nimekkäitä vaaleilla valittuja paikallis- ja aluetason poliitikkoja, AK:n nuorten päättäjien ohjelmaan osallistujia sekä EU:n muiden toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden korkean tason edustajia.

Yhdeksäs Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous pidetään 3.–4. maaliskuuta Chanot - kongressi- ja näyttelykeskuksessa Marseillessa, ja siihen voi osallistua sekä kokouspaikalla että verkossa.

  • Mediaohjelma
  • Lue täältä ennen tapahtumaa järjestetyistä tietoisuuden lisäämiseen liittyvistä toimista.
  • Vieraile huippukokouksen ohessa 18. helmikuuta – 18. maaliskuuta 2022 järjestettävässä virtuaalinäyttelyssä , jossa esitellään selviytymiskyvyn vahvistamiseen ja innovoinnin ja luovuuden tukemiseen tähtääviä hankkeita ja aloitteita.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :